Skip to main content

Den nya rikssvenskan

Ljud är med och formar hur vi ser på varandra. När alla röster inte är representerade får vi en skev uppfattning om vilka som ska få höras i vårt samhälle, i våra fikarum eller på våra arbetsplatser.


Den traditionella rikssvenskan har ansetts som en neutral svenska, men riskerar att bli en missvisande norm om hur Sverige faktiskt ser ut. Vi tror inte på att alla ska låta likadant – vi pratar olika och det är viktigt att förstå att det inte har något med kompetens att göra.

Så här har vi gjort

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.

Vi har spelat in människor med olika uttal och dialekter utifrån exempelvis ålder, kön, utbildning, etnicitet och geografiskt område. Genom att mixa ihop alla röster har vi fått fram en röstprototyp, som vi låtit en erfaren skådespelare lära sig prata utifrån. Se filmen för att höra resultatet.

Den nya rikssvenskan

Använd den nya rikssvenskan du också!

Organisationer och företag kan till exempel ersätta ljudet på sin telefonsvarare, utrop i högtalare och andra typer av taltjänster för att inkludera och öppna upp för språkliga variationer. Vi har själva gjort det i vår IT-support! 

Kontakta oss så berättar vi hur du gör

Den nya rikssvenskan

Press

Är du journalist och vill veta mer om rikssvenskan? Kontakta oss för att få tillgång till vårt presskit innehållande vårt pressmeddelande, pressbilder, ljudfiler och kampanjfilm.

Kontakta oss

Virserums konsthall

Vad innebär det att vara en del av periferin och vem har makten att utse vad som är centrum? Periferi var en utställning som gick på Virserums Konsthall under 2017 och handlade om att befinna sig i utkanten. Konstnärerna Dan Fröberg, Jan Matsson och Roger von Reybekiel medverkade. Som besökare fick man då höra den nya rikssvenskan i början av konstutställningen där röstprototypen läste upp utställningens inledningstext.

 

Scouterna

Under kampanjperioden kunde man ringa till Scouterna och då mötas av vår ny rikssvenska. Bland annat valde Scouterna att använda den nya rikssvenskan i sin telefonsvarare.

Stockholms universitetsbibliotek

Under en period gick det även att lyssna på den nya rikssvenskan på Stockholms universitetsbibliotek. För den som stannade kvar vid stängning gick det till exempel att höra rikssvenskan vid bibliotekets utrop.

"Eftersom vi på biblioteket strävar efter att vara inkluderande i vår kommunikation vill vi testa den nya rikssvenskan i praktiken. Genom att testa hoppas vi, utöver att öka känslan av tillhörighet oavsett vilket uttal du har, också på att inspirera till samtal om likheter och skillnader och varför vi så ofta tillåter skillnader att göra skillnad även när det saknar relevans."
"Vi på Scouterna är både stolta och glada för att vi fick frågan att vara först ut med att använda den nya rikssvenskan i vår växel. Vi är en organisation för alla som jobbar normkritiskt på flera områden och nu kan vi lägga till en ny dimension, nämligen hur vi låter när vi välkomnar nya och befintliga medlemmar. Slå en signal vet ja!"


Hur har den nya rikssvenskan tagits fram?

Den nya rikssvenskan är framtagen i samarbete med språkforskaren Mikael Parkvall. Vi har spelat in människor med olika uttal och dialekter utifrån parametrar som exempelvis ålder, kön, utbildning, etnicitet och geografiskt område.

Genom att mixa ihop alla röster har vi fått fram en röstprototyp som vi låtit en erfaren röstskådespelare lära sig prata utifrån. Resultatet är den nya rikssvenskan - en röst som avspeglar de människor som faktiskt bor i Sverige i dag.

Då det finns lika många parametrar för hur svenska låter som det finns personer som talar svenska gör den nya rikssvenskan inte anspråk på att vara helt representativ, utan ska ses som en prototyp.

Påverkar vårt sätt att prata oss när vi söker jobb?

Studier visar att svenskar har väldigt låg tolerans mot språkliga avvikelser, särskilt när man söker arbete. Många svenskar möter idag fördomar och exkludering baserat på uttal.

Idag är det brist på arbetskraft i Sverige och i resten av Europa. Vi kan inte utesluta personer med rätt kompetens och potential bara för att alla inte talar på samma sätt

Genom att ta fram den nya rikssvenskan vill vi visa att kompetens inte sitter i uttalet, och att det inte finns någon "rätt" svenska som alla måste tala.

Hur skapades den "gamla" rikssvenskan?

Någon exakt definition av vad rikssvenska är går inte att finna, men dess ursprung går att spåra. På 1600-talet började ett gemensamt talspråk växa fram bland den bildade samhällsklassen i Stockholm, som till stor del bestod av inflyttad adel. Stockholm växte och förändrades och blev Sveriges politiska, administrativa, religiösa och kulturella medelpunkt. Adelsmännen hade alla olika dialekter som påverkade varandra och ur den mixen växte rikssvenskan fram. Det stora genombrottet för en talad rikssvenska kom antagligen med folkskolereformen. Med en allmän folkundervisning behövdes ett gemensamt undervisningsspråk för hela landet. Man valde att utgå från riksskriftspråket och dess uttal som i hög grad är hämtat från den svenska som talades i och kring huvudstaden.