Skip to main content

Så förändrar vi Sverige

Lernia – en viktig röst i det offentliga samtalet. Med initiativ som JOIN och Jalla prata svenska vill vi lyfta diskussionen om en effektivare arbetsmarknad ut till allmänheten och in i näringslivet.


Med 100 års samlad erfarenhet inom kompetensförsörjning är vi experter inom vårt område. Vi har en unik fördel av vårt nära samarbete med svenskt näringsliv och offentliga aktörer. Kombinationen ger oss värdefulla insikter i var möjligheter och hinder finns på arbetsmarknaden.

Vi tar en aktiv roll i det offentliga samtalet för att visa hur nya och innovativa lösningar kan effektivisera arbetsmarknaden.

Här kan du läsa om några av våra förslag på hur vi kan sänka barriären mellan människor och näringslivet. Du hittar bland annat vår rekryteringsmodell för arbetsgivare som vill öka mångfalden i sin verksamhet, hur alla kan bli en jobbförmedlare över Facebook och mycket mer.