Dokument och bilagor

Här finner du relevanta dokument och bilagor för Lernias bolagsstyrning.

Årsstämmoprotokoll 

Ekonomiska rapporter 

Ta del av Lernias ekonomiska rapporter på sidan Ekonomisk information

Bolagsordning och ägarpolicy 

 

Dela gärna