Dokument och bilagor

Här finner du relevanta dokument och bilagor för Lernias bolagsstyrning.


Årsstämmoprotokoll 

Ekonomiska rapporter 

Ta del av Lernias ekonomiska rapporter på sidan Finansiell information

Bolagsordning, ägarpolicy och skattepolicy

Dela gärna