Skip to main content

Arbetsmarknadsutbildningar i Sundsvall

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen? Lernia har flera arbetsmarknadsutbildningar i Sundsvall. Dels kan du välja Bygg och anläggning med flera inriktningar, dels kan du välja Industriteknik som också har flera val. Välkommen till Lernia i Sundsvall!


Vad är en arbetsmarknadsutbildning? En yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen

En arbetsmarknadsutbildning (ibland förkortat till Af-utbildning) är en typ av yrkesutbildningar som går genom Arbetsförmedlingen. Utmärkande för arbetsmarknadsutbildningar är att de är korta och yrkesinriktade. Det ska finnas ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden så att du fort kan komma ut i jobb efter utbildningen.

Hur bra är arbetsmarknadsutbildningarna i Sundsvall?

Vad man tycker om arbetsmarknadsutbildningar är förstås olika. När det kommer till våra arbetsmarknadsutbildningar i Sundsvall har de varit omtyckta och uppskattade av många nuvarande och dåvarande elever. En stor anledning till att många gillar arbetsmarknadsutbildningar är att de är så effektiva, de innehåller både praktik och teori. Många får jobb på samma ställe som de gör APL (praktik).

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning i Sundsvall? Finns det några regler?

För att få gå en arbetsmarknadsutbildning gäller det att du uppfyller några regler. Det kan vara bra att veta att det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vem som får gå, eftersom utbildningen ges av dem.

Arbetsförmedlingen kollar bland annat på vad du har för tidigare utbildningar och erfarenhet. Dessutom ser de över hur dina möjligheter till att få jobb idag ser ut, och hur arbetsgivarnas behov matchar det. För att ha rätt att gå en arbetsmarknadsutbildning behöver du också:

  • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Vara minst 25 år.
  • Vara yngre än 25 år och ha en funktionsnedsättning som påverkar hur du kan arbeta.
  •  Vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden.

Du kan läsa mer om vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning och vilka regler som finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kostar det något att gå en arbetsmarknadsutbildning i Sundsvall?

Det är kostnadsfritt att gå en arbetsmarknadsutbildning, oavsett var i Sverige du bor. Det är Arbetsförmedlingen som betalar för din utbildning. Däremot kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning. Ersättningen kallas aktivitetsstöd och betalas av Försäkringskassan.

Har jag rätt till att gå en arbetsmarknadsutbildning?

För att veta om du har rätt att gå en arbetsmarknadsutbildning rekommenderar vi dig att kontakta Arbetsförmedlingen i Sundsvall. Uppfyller du några av de här reglerna är chanserna goda att du får gå:

  • Du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du är minst 25 år eller…
  •  …yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar hur du kan arbeta.
  • Du är 18 år och står långt från arbetsmarknaden.

Jag vill anmäla mig till en arbetsmarknadsutbildning i Sundsvall, hur gör jag?

För att få söka till en arbetsmarknadsutbildning behöver du först gå på ett studiebesök. På vår webbsida kan du anmäla dig direkt till ett studiebesök på de utbildningar du är intresserad av. Du kan även prata med din Arbetsförmedling och säga att du är intresserad av att gå en arbetsmarknadsutbildning i Sundsvall.