Skip to main content

Arbetsmarknadsutbildningar i Kalmar

För dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i Kalmar har vi på Lernia flera intressanta arbetsmarknadsutbildningar. Här kan du välja mellan allt från fordonsteknik till restaurang. APL, praktik, ingår i alla utbildningar. Välkommen till Lernia i Kalmar!


Arbetsmarknadsutbildningar – yrkesutbildningar genom Arbetsförmedlingen

Undrar du vad en arbetsmarknadsutbildning är? En arbetsmarknadsutbildning (som ibland kallas Af-utbildning) är en typ av yrkesutbildningar som går genom Arbetsförmedlingen. Några saker som är utmärkande för arbetsmarknadsutbildningar är att de är korta och yrkesinriktade. Det som styr ifall de får starta är att det ska finnas ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden. Tack vare det kan du fort komma ut i jobb efter utbildningen.

Hur bra är arbetsmarknadsutbildningarna i Kalmar?

Våra arbetsmarknadsutbildningar i Kalmar är omtyckta. En stor anledning till det är att vi har många tidigare elever som kommit ut i jobb efter utbildningen. Många hittar även viktiga kontakter när de gör sin APL. Lernia som företag har även fördelen att även erbjuda bemanning och matchning, vilket gör det lättare för oss att hjälpa dig ut i jobb efteråt.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning i Kalmar? Finns det några regler?

Det finns några regler för att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Först och främst är det bra att veta att det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vem som får gå, eftersom utbildningen ges av dem.

Arbetsförmedlingen kollar bland annat på vad du har för tidigare utbildningar och erfarenhet. De ser de över hur dina möjligheter till att få jobb idag ser ut, och hur arbetsgivarnas behov matchar det. För att ha rätt att gå en arbetsmarknadsutbildning behöver du också:

  • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Vara minst 25 år.
  • Vara yngre än 25 år och ha en funktionsnedsättning som påverkar hur du kan arbeta.
  • Vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden.

Du kan läsa mer om vem som får gå en arbetsmarknadsutbildning och vilka regler som finns på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kostar det något att gå en arbetsmarknadsutbildning i Kalmar?

Nej, det kostar ingenting att gå en arbetsmarknadsutbildning, oavsett var i Sverige du bor. Det är Arbetsförmedlingen som betalar för din utbildning. Däremot kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning.

Jag undrar om jag har rätt till att gå en arbetsmarknadsutbildning

Vi rekommenderar dig att kontakta Arbetsförmedlingen i Kalmar för att veta om du har rätt att gå en arbetsmarknadsutbildning. Uppfyller du några av de här reglerna är chanserna goda att du får gå:

  • Du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du är minst 25 år eller…
  • …yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar hur du kan arbeta.
  • Du är 18 år och står långt från arbetsmarknaden.

Jag vill anmäla mig till en arbetsmarknadsutbildning i Kalmar, hur gör jag?

Det första du kan göra om du vill gå en arbetsmarknadsutbildning är att besöka en av våra studiebesök. På vår webbsida kan du anmäla dig direkt till ett studiebesök på de utbildningar du är intresserad av. Om du vill kan du prata med din Arbetsförmedling och säga att du är intresserad av att gå en arbetsmarknadsutbildning i Kalmar.