<
Stockholm

Läs en arbetsmarknadsutbildning i Stockholm

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i Stockholm? Kanske är en arbetsmarknadsutbildning något för dig. I Stockholm har vi i dagsläget en arbetsmarknadsutbildning inom industriteknik som ger stora möjligheter till jobb.


Vad är en arbetsmarknadsutbildning? En utbildning genom Arbetsförmedlingen!

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som går genom Arbetsförmedlingen. Det som utmärker en arbetsmarknadsutbildning är att den är kort och yrkesinriktad. Våra arbetsmarknadsutbildningar i Stockholm är fokuserade inom området industri. I Stockholm hittar du våra utbildningar i Liljeholmen, strax utanför Stockholm city.

Hur bra är arbetsmarknadsutbildningar i Stockholm?

Vad som är en bra utbildning är olika för alla. Vi skulle säga att en arbetsmarknadsutbildning är väldigt bra – för dig som är arbetslös och vill utbilda dig till ett yrke som behöver mer personal. Vår arbetsmarknadsutbildning Industriteknik ligger i Stockholm och efterfrågan på kvalificerad personal är stor. Genom åren har vi utbildat många inom Industriteknik och de allra flesta är ute i jobb idag. Det tycker vi är grunden till en bra arbetsmarknadsutbildning.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning i Stockholm? Finns det några regler?

Är det någon kostnad för att få gå arbetsmarknadsutbildning i Stockholm?

Har jag rätt till att gå en arbetsmarknadsutbildning i Stockholm?

Hur gör jag för att anmäla mig till en arbetsmarknadsutbildning i Stockholm?

Kan jag läsa arbetsmarknadsutbildning på distans?

Sök arbetsmarknadsutbildning i Stockholm