<
Konstruktiv Kritik Tips

Förvandla kritik till framgång – ge feedback på rätt sätt

Kritik kan antingen bryta ner eller bygga upp men med rätt teknik kan det bli en av dina främsta tillgångar som chef. I den här artikeln ger vi tips på hur du kan vända kritik till positiv förändring och utveckling för ditt team. Och dig själv.


Vad är konstruktiv kritik?

Konstruktiv kritik är feedback som syftar till att förbättra någons prestation. Det ska hjälpa personen att utvecklas och komma på rätt spår. Med konstruktiv kritik vill vi ge konkreta förslag på vad som kan förbättras. Förutom att peka ut områden för förbättring, bör kritiken också lyfta fram vad som har gjorts bra. Genom att vara tydlig, ärlig och konkret, samtidigt som du är positiv och stöttande, kan du hjälpa din medarbetare att se nya lösningar och möjligheter i hens arbetsuppgifter. Det kan låta svårt men fördelarna är många! 

Konstruktiv Kritik

Fördelarna med konstruktiv kritik

Alla vill vi lyckas, och att få rätt feedback vid rätt tillfälle är ofta helt avgörande för att utvecklas och förbättras. Med konstruktiv kritik ger du dina medarbetare förutsättningar att växa och hela tiden göra bättre ifrån sig. Genom att nämna fel eller missar, och ge konkreta förslag på hur de kan rättas till, minskar risken för att samma misstag upprepas igen och kvaliteten på arbetet höjs. Kritik som förmedlas på ett konstruktivt sätt främjar lärande vilket i sin tur bidrar till en generell ökad kompetens och effektivitet. Dina medarbetare blir också säkrare i sin roll när du som ledare är tydlig med dina förväntningar, och när du ger feedback som hjälper dem att vässa sin kompetens. 

Konstruktiv kritik har inte bara positiva effekter på den som tar emot den, även du som ger kritik har mycket att lära och vinna. Genom att slipa på din förmåga att ge feedback utvecklar du både dina ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter. Du kan skapa ett mer öppet och transparent klimat som stärker förtroendet mellan dig och dina medarbetare. Dessutom, genom att identifiera och föreslå lösningar på problem, kan du kontinuerligt förbättra din egen analytiska förmåga och dina problemlösningsfärdigheter. Med öppenhet, ärlighet och goda intentioner bygger ni en hållbar företagskultur där varje anställd får möjlighet att växa.  

Konstruktiv kritik i praktiken

Det kanske viktigaste du som ledare kan göra för dina medarbetare är att vara tydlig med vad du förväntar dig av dem. Just därför är det nödvändigt att alltid vara konkret i alla typer av feedback. Att framföra kritik som landar rätt hos mottagaren kräver viss fingertoppskänsla. Berätta vad du tycker kan förbättras, och var generös med det du tycker är bra. Om din medarbetare misslyckats med en uppgift ska fokus alltid vara på resultatet, inte på personen.

Boka in ett enskilt samtal – nu har ni chansen att reda ut och prata om vad som gått fel i ett forum där även medarbetaren får komma till tals. Håll en positiv, respektfull ton och glöm inte att lyssna och ställa frågor. Här kan du som ledare få värdefulla insikter som även hjälper dig i ditt ledarskap – kanske får du reda på hur du kan bli bättre på att motivera och vägleda ditt team?

Tips för att lyckas med konstruktiv kritik

 • Välj ditt tillfälle, men vänta inte för länge. Ta itu med problem muntligt och gärna så snart som möjligt, medan det fortfarande är i färskt minne. Negativ feedback bör alltid hanteras enskilt – aldrig framför andra. 

 • Förvarna medarbetaren. Var transparant och berätta att du vill boka in ett möte om feedback. På så vis får personen en chans att förbereda sig mentalt.  

 • Planera noga vad du ska säga. Försäkra dig om att din feedback kommer att landa rätt. Den ska alltid vara välmenande och konstruktiv. Låt därför aldrig negativa känslor styra vad du ska säga, utan håll kritiken neutral och saklig.  

 • Din feedback ska hjälpa och vägleda. Är det du tänkt säga till hjälp för din medarbetare? Tänk på att din feedback ska hjälpa och stötta och ge de förutsättningar som behövs för att medarbetaren ska lyckas i arbetet. 

 • Sätt en positiv ton för mötet. Som ledare är det din roll att sätta tonen för mötet. Inled samtalet med positiv feedback och berätta om något du tycker att medarbetaren har gjort bra.  

 • Var tydlig och konkret. När det kommer till din negativa feedback, tala klarspråk och ange syftet med kritiken. Ge konkreta exempel på hur problemet kan lösas och vad medarbetaren kan göra för att lyckas. Ju tydligare du är med vad som behöver förändras, desto lättare blir det för medarbetaren att förstå dina förväntningar – och leva upp till dem. 

 • Skilj på sak och person. Konstruktiv kritik handlar alltid om resultatet, inte om medarbetaren som person. Undvik du-retorik som ”Du har gjort fel här” och säg i stället ”Uppgiften saknar det här”. Håll en respektfull och lösningsorienterad ton. 

 • Bjud in till dialog. Ge din medarbetare möjlighet att smälta din feedback. Lyssna till vad hen har att säga och ställ frågor: Har kravställningen varit otydlig? Kan du stötta på något vis? Här har du chansen att ta reda på hur du kan motivera och vägleda din kollega på bästa sätt. 

 • Avsluta positivt. Se till att ni avslutar med en bra känsla. Om du har mer positiv feedback att ge, förmedla den innan ni lämnar mötet. Påminn din medarbetare om att du finns där för att stötta, motivera och hjälpa ifall det skulle behövas. 

Undvik inte feedback – även om det känns svårt

Feedback kan kännas svår, både att ge och få, men undvik den inte. Många av tipsen ovan går att applicera i andra former av kommunikation, till exempel i utvecklingssamtal och målsamtal

Hero Alt Utvecklngssamtal

Konstruktiv kritik banar väg för ett bättre samarbete

Konstruktiv kritik kan bana väg för såväl personlig utveckling som ett bättre samarbete. Då processen fokuserar på lösningar snarare än problem är den många gånger en effektiv väg till positiv förändring.  

För att kritiken ska vara just konstruktiv behöver den göra verklig nytta för medarbetaren. I den här artikeln har vi listat flera handgripliga råd som hjälper dig att hålla rätt kurs:  

 • Försäkra dig om att din feedback landar rätt genom att noga planera vad du ska säga och sätt tonen för en positiv och välmenande atmosfär.  
 • Börja samtalet med att berätta om något du tycker att medarbetaren gjort bra. När det blivit dags att förmedla den negativa kritiken; fokusera på uppgiften, inte på personen.  
 • Försök att vara så tydlig som möjligt med vad som behöver förändras och kom gärna med konkreta förslag på hur medarbetaren kan göra för att lyckas. Genom att fokusera på lösningarna visar du din medarbetare snabbaste vägen till framgång.  

Feedback som är tydlig, respektfull och vägledande kan hjälpa medarbetaren att bli bättre på sitt jobb och säkrare i sin roll. Därför är den ett viktigt verktyg för att bygga en hållbar företagskultur, med motiverade medarbetare, högre effektivitet och tillväxt som resultat.