<
Puff1feb2018

Så jobbar du med målsamtal för att få mer motiverade medarbetare

Det börjar dra ihop sig för lönesamtal, men innan dess kan det vara läge att stämma av målen med de anställda. Eva Ternström, marknadschef på Lernia, har många års erfarenhet av att jobba med målsamtal och delar med sig av sina bästa tips.


Få dina medarbetare att prioritera rätt och bli mer motiverade

Ett målsamtal i början på året ska få dina medarbetare att prioritera rätt och bli mer motiverade. Samtalet ska helt enkelt lägga grunden för hur dina anställda ska jobba och utvecklas under året för att bidra till verksamhetens övergripande mål.

– Med hjälp av målsamtal hjälper du helt enkelt medarbetarna att prioritera rätt saker. Det är ett bra sätt att motivera de anställda och göra det lättare för dem att fokusera på det viktigaste, säger Eva Ternström.

Ge medarbetare chans att förbereda

För att samtalet ska bli så bra som möjligt tycker Eva Ternström att båda parter ska komma förberedda. Några veckor i förväg mejlar hon därför medarbetarna och berättar att det är dags för målsamtal.

– Jag bifogar en mall som de ska följa och förklarar vad de bör fundera över. Det är också viktigt att medarbetaren har en uppfattning om företagets övergripande mål, strategier och affärsplaner.

När det väl är dags för samtal låter hon så långt som möjligt medarbetaren leda samtalen och även sammanfatta vad som sagts.

– Sen skickar medarbetaren anteckningarna till mig och jag tittar på det. Det är viktigt att det är medarbetarens ord och att hen känner att det är ett attraktivt mål att jobba mot. Samtidigt måste det finnas lite spänning, det måste vara utmanande, säger Eva Ternström.

Smarta mål

Därför jobbar hon med så kallade smarta mål där SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

– Just att målen är mätbara och tidsbestämda är superviktigt, det höjer motivationen. Sen ska man inte ha för många mål, det blir jobbigt att hålla reda på. Absolut inte mer än fem, sex mål och de kan vara både stora och små.

Har du utmaningar att hitta personal?

Lättare att fatta beslut

Eva Ternström ger ett exempel på hur mål för en marknadsförare skulle kunna se ut:
Utforma, planera, genomför och följ upp marknadsaktiviteter som leder till att minst 100 individer söker till svetsutbildningen i Stockholm vid varje intagningstillfälle under 2018

– Då vet medarbetaren vad hen ska göra resten av året. Det blir lättare att fatta beslut, men också att veta vad som kan väljas bort.

Stäm av under tiden

När målen väl är satta gäller det att ha kontinuerliga avstämningsmöten för att följa upp hur det går.
– Se det som ett levande dokument, saker sker snabbt i samhället, därför gäller det att vara flexibel och anpassa målen efter verkligheten.

Målen kopplade till lön

Målsamtalen kan också ligga till grund för löneprocessen. Men viktigare än att nå målet tycker Eva Ternström är att se att personen hela tiden strävar och gör sitt yttersta.

– Det behöver inte vara måluppfyllande som avgör lönen, snarare är det hur du har jobbat mot målen som är avgörande. Har du verkligen försökt? Det kan vara ett mål som har ändrats eller som inte fungerade, hur har du kommunicerat det till din chef, har du bett om hjälp när du behövt?

Eva Ternströms fem tips för att lyckas med målsamtalet

  1. Var väl förberedd.
  2. Kommunicera de övergripande målen till dina medarbetare så att de känner till strategier och affärsplaner.
  3. Låt medarbetaren så långt som möjligt leda samtalet.
  4. Sätt av ordentligt med tid, minst en timme. Det här är årets viktigaste samtal.
  5. Se till att ett fysiskt dokument framställs, som både chef och medarbetare undertecknar.