<
Specialistundersköterska Inom Psykiatri
Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska inom psykiatri

Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfarenhet som har intresse av psykiatrisk omvårdnad? Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba YH-utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri (psykiatriundersköterska).


Om utbildningen

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren. Även Socialstyrelsen konstaterar att den psykiska ohälsan fortsätter att öka och att fler får vård och behandling men att trots det växer köerna. Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar.

Det finns ett stort behov av undersköterskor inom psykiatri inom många verksamhetsområden som ingår i eller tangerar det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppenvården, slutenvården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri kommer ge dig specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Du behöver ha minst 1 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som undersköterska för att kunna söka utbildningen.

Vad gör en specialistundersköterska inom psykiatri?

En specialistundersköterska inom psykiatri arbetar med att vårda personer med olika typer av psykisk ohälsa. Du arbetar med att ge omsorg och omvårdnad utifrån patienternas olika individuella behov och ofta utifrån någon form av genomförandeplan. Som specialistundersköterska inom psykiatri bidrar du till att patienterna får en upplevelse av trygghet genom ett lyhört och professionellt bemötande. Ofta har du en kontinuerlig dialog och avstämning med andra yrkesroller såsom enhetschefer, sjuksköterskor och planeringsledare.

Hur man blir specialistundersköterska inom psykiatri – distans, platsträffar och upplägg

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri pågår under ca 1 år och är en heltidsutbildning på distans. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan. Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande: Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.    

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Skellefteå. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Den här utbildningen har 2 obligatoriska fysiska träffar i Skellefteå.

YH-utbildningen specialistundersköterska inom psykiatri bedrivs delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska men det förekommer engelsk kurslitteratur. 

LIA - Lärande i arbete

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En stor del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

På den här utbildningen får du välja inriktning på din LIA, som sker under 6 veckor på vårterminen 2025. Du kan välja mellan Psykiatri eller Socialpsykiatri.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.
LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En heltidsutbildning till specialistundersköterska inom psykiatri på yrkeshögskolan motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Socialstyrelsen, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Vidareutbilda dina anställda kostnadsfritt

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Här finns utbildningen

Distans med platsträffar i Skellefteå

Ansökan stängd

Nästa start

2024-08-19

Längd

1 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-05-15

Specialistundersköterska inom psykiatri, Distans med platsträffar i Skellefteå

Poäng

200

Längd

1 år

Adress

Distans, Distans med platsträffar i Skellefteå

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-05-15

Nästa start

Augusti 2024.  

Kurser och poäng

 • Examensarbete Praktisk digitalisering i vården, 20
 • Kommunikation och Samtalsmetodik (MI), 20
 • LIA - 30 (kommentar: man får välja inriktning på LIA-kursen och då har man två alternativ, LIA inom psykiatrin eller LIA inom socialpsykiatrin.
 • Låg-affektiva metoder, 20
 • Neuropsykiatri och psykiatri, 25
 • Psykiatriska och somatiska sjukdomar 25
 • Socialrätt, 20
 • Grundläggande Rättspsykiatri (valbar kurs) 15 p.
 • Nära vård (valbar kurs) 15p.
 • Stöd och omvårdnad vid psykiatriska sjukdomar, funktionsnedsättningar, 25

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Kommunikation och Samtalsmetodik (MI)

Låg-affektiva metoder

Neuropsykiatri och psykiatri

Psykiatriska och somatiska sjukdomar, funktionsnedsättningar

Socialrätt

Stöd och omvårdnad vid psykiatriska sjukdomar, funktionsnedsättningar

Specialområde Nära vård och Specialområde Rättspsykiatri

LIA

Examensarbete Praktisk digitalisering i vården

För vem

Krav för att söka utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i följande kurser:

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du specialiserade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad, digital verksamhetsutveckling i praktiken, innebörd i digitaliseringsbegreppen, nytta, ansvarsområden och juridik, riskbedömning avseende etik, säkerhet, patientsäkerhet och integritet.

Du har också specialiserade kunskaper om kommunikation och olika samtalsmetoder med betoning på MI och lågaffektiva metoder i teori och praktik, miljöfaktorers betydelse för brukare/patient och lagar och regler som styr psykiatrisk omvårdnad. Du har lärt dig om omvårdnadsprocessen vid psykiatrisk vård, det neuropsykiatriska området avseende psykisk ohälsa, riskfaktorer och friskvård för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik samt om självmordsprocessen och självmordsprevention.

Utöver det har du lärt dig pedagogiska anpassningar och stöd i ett livsperspektiv, bemötande och förhållningssätt, kognitiv neurovetenskap, begrepp inom det neuropsykiatriska området. Du kan centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, vård- och behandlingsarbete vid missbruk/beroende, omsorgsbehov vid utanförskap, social utsatthet och hälsofrämjande interventioner och miljöer samt har kunskaper om samsjuklighet, omvårdnadsdokumentation och samordnad vårdplanering.

Yrkestitlar du kan få efter utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri

 • Specialistundersköterska psykiatri
 • Undersköterska inom psykiatrin
 • Skötare
 • Skötare, psykiatrisk vård
 • Vårdare, psykiatrisk vård

Lön som specialistundersköterska inom psykiatri

Vad tjänar en specialistundersköterska inom psykiatri? Det beror på lite olika faktorer. Bland annat på var i landet du bor, vad du jobbat med tidigare och hur gammal du är. Medellönen (snittlönen) för undersköterskor inom vård- och specialavdelningarna är enligt SCB 29 500 kronor.

Dela gärna