Skip to main content
intro-section-logo

Specialistundersköterska inom psykiatri

Yrkeshögskoleutbildning


Är du utbildad undersköterska med minst ett års yrkeslivserfarenhet som har intresse av psykiatrisk omvårdnad? Vill du jobba med personer som har psykisk ohälsa? Sök vår snabba YH-utbildning till specialistundersköterska inom psykiatri (psykiatriundersköterska).

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat kraftigt de senaste åren. Även Socialstyrelsen konstaterar att den psykiska ohälsan fortsätter att öka och att fler får vård och behandling men att trots det växer köerna. Psykisk ohälsa, främst i form av diagnoser som depression och ångestsyndrom, är en av våra stora folksjukdomar och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Det finns ett stort behov av undersköterskor inom psykiatri inom många verksamhetsområden som ingår i eller tangerar det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppenvården, slutenvården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri kommer ge dig specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Vad gör en specialistundersköterska inom psykiatri?

En specialistundersköterska inom psykiatri arbetar med att vårda personer med olika typer av psykisk ohälsa. Du arbetar med att ge omsorg och omvårdnad utifrån patienternas olika individuella behov och ofta utifrån någon form av genomförandeplan. Som specialistundersköterska inom psykiatri bidrar du till att patienterna får en upplevelse av trygghet genom ett lyhört och professionellt bemötande. Ofta har du en kontinuerlig dialog och avstämning med andra yrkesroller såsom enhetschefer, sjuksköterskor och planeringsledare.

Hur man blir specialistundersköterska inom psykiatri – distans, platsträffar och upplägg

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri pågår under ca 1 år och är en heltidsutbildning på distans. Alla våra föreläsningar spelas in och därmed finns de och övningar kopplade till utbildningen tillgängliga under hela dygnet, alla dagar i veckan. Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner enligt följande: Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal. Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen och självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd.    

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Skellefteå. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Den här utbildningen har 2 obligatoriska fysiska träffar i Skellefteå.

YH-utbildningen specialistundersköterska inom psykiatri bedrivs delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska men det förekommer engelsk kurslitteratur. 

LIA - Lärande i arbete

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En stor del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.
LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En heltidsutbildning till specialistundersköterska inom psykiatri på yrkeshögskolan motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Socialstyrelsen, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

Krav för att söka utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du specialiserade kunskaper om psykiatrisk omvårdnad, digital verksamhetsutveckling i praktiken, innebörd i digitaliseringsbegreppen, nytta, ansvarsområden och juridik, riskbedömning avseende etik, säkerhet, patientsäkerhet och integritet.

Du har också specialiserade kunskaper om kommunikation och olika samtalsmetoder med betoning på MI och lågaffektiva metoder i teori och praktik, miljöfaktorers betydelse för brukare/patient och lagar och regler som styr psykiatrisk omvårdnad. Du har lärt dig om omvårdnadsprocessen vid psykiatrisk vård, det neuropsykiatriska området avseende psykisk ohälsa, riskfaktorer och friskvård för individer med neuropsykiatriska och psykiatrisk problematik samt om självmordsprocessen och självmordsprevention.

Utöver det har du lärt dig pedagogiska anpassningar och stöd i ett livsperspektiv, bemötande och förhållningssätt, kognitiv neurovetenskap, begrepp inom det neuropsykiatriska området. Du kan centrala nervsystemets anatomi och fysiologi, vård- och behandlingsarbete vid missbruk/beroende, omsorgsbehov vid utanförskap, social utsatthet och hälsofrämjande interventioner och miljöer samt har kunskaper om samsjuklighet, omvårdnadsdokumentation och samordnad vårdplanering.

Yrkestitlar du kan få efter utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri

  • Specialistundersköterska psykiatri
  • Undersköterska inom psykiatrin
  • Skötare
  • Skötare, psykiatrisk vård
  • Vårdare, psykiatrisk vård

Lön som specialistundersköterska inom psykiatri

Vad tjänar en specialistundersköterska inom psykiatri? Det beror på lite olika faktorer. Bland annat på var i landet du bor, vad du jobbat med tidigare och hur gammal du är. Medellönen (snittlönen) för undersköterskor inom vård- och specialavdelningarna är enligt SCB 29 500 kronor.

Förslag på liknande utbildningar

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan