Skip to main content
intro-section-logo

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin

Yrkeshögskoleutbildning


Är du undersköterska och på jakt efter nästa steg i karriären? Intresseras du av provtagningsteknik och vill lära dig mer om klinisk immunologi, transfusionsmedicin, kemi och mikrobiologi? Då är vår specialistutbildning något du bör kolla närmre på!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Inom vården pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Trenden är att den vård som utförs på sjukhus blir allt mer högspecialiserad och kräver specialiserad kompetens av samtlig personal inom vårdteamen. För laboratorieverksamheten finns en dokumenterad brist på utbildad personal. För kvaliteten är det viktigt att den som är bäst lämpad utför arbetsuppgiften.

För att personalen ska ha den kompetens som yrket kräver behövs en vidareutbildning av undersköterskor specifikt inom laboratoriemedicin då detta är ett ökande område inom alla delar av sjukvården.

Laboratorier har en viktig roll inom vård och forskning, för att diagnosticera sjukdomar och ta fram rätt behandling.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningens upplägg  

Utbildningen är en 1-årig heltidsutbildning som genomförs på distans.   

Distansstudier innehåller en mix av självstudiematerial i kombination med föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning.   

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m.   

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning.   

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade. För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande.    

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv stå för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har 1–2 träffar per termin, varje träff är 1–2 dagar i följd.

  

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det kan även förekomma litteratur på engelska.

Att studera på distans och arbete 

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). 

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete. 

LIA, lärande i arbete 

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. 

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. 

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, SYNLAB-Medilab, Akademiska laboratoriet Uppsala, Unilabs Laboratoriemedicin Stockholm, Institution för Laboratoriemedicin Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Stockholm och Region Västernorrland Laboratoriemedicin. Utöver våra samarbetsföretag kommer vi i denna distansutbildning försöka matcha din LIA-plats så nära din hemort som möjligt och därmed erbjuda LIA i fler regioner, exempelvis i Region Norrbotten. Vi välkomnar sökande från hela landet!

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
Hur är det att plugga till specialistundersköterska inom laboratoriemedicin? Reyhan berättar mer i vår film!

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om praktisk laborieteknik, exempelvis att pipettera och göra spädningar. Du kan utföra ingående analyser som förekommer på ett laboratorium inom primärvården och kan självständigt utföra venös och kapillär provtagning med rätt provtagningsteknik samt att du kan handleda och introducera nya medarbetare och kvalitetsövervaka processer och genomföra kvalitetskontroller. Du har lärt dig att bemöta patienter på ett professionellt sätt och att via olika källor, tolka analys- och undersökningsresultat, muntligen och skriftligt redogöra resultaten med berörda parter samt att samverka med andra yrkesgrupper.

Yrkesroller

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska inom laboratoriemedicin på laboratorier, sjukhus och andra arbetsplatser.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan