<
Specialistundersköterska Inom Laboratoriemedicin
Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin

Är du undersköterska och på jakt efter nästa steg i karriären? Intresseras du av provtagningsteknik och vill lära dig mer om klinisk immunologi, transfusionsmedicin, kemi och mikrobiologi? Då är vår specialistutbildning något du bör kolla närmre på!


video

Följ Reyhan som pluggar till uska

Hur är det att plugga till specialistundersköterska inom laboratoriemedicin? Reyhan berättar mer i vår film!

Om utbildningen

Inom vården pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Trenden är att den vård som utförs på sjukhus blir allt mer högspecialiserad och kräver specialiserad kompetens av samtlig personal inom vårdteamen. För laboratorieverksamheten finns en dokumenterad brist på utbildad personal. För kvaliteten är det viktigt att den som är bäst lämpad utför arbetsuppgiften.

För att personalen ska ha den kompetens som yrket kräver behövs en vidareutbildning av undersköterskor specifikt inom laboratoriemedicin då detta är ett ökande område inom alla delar av sjukvården.

Laboratorier har en viktig roll inom vård och forskning, för att diagnosticera sjukdomar och ta fram rätt behandling.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningens upplägg  

Utbildningen är en 1-årig heltidsutbildning som genomförs på distans.   

Distansstudier innehåller en mix av självstudiematerial i kombination med föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning.   

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m.   

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning.   

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade. För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande.    

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv stå för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har 1–2 träffar per termin, varje träff är 1–2 dagar i följd.

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det kan även förekomma litteratur på engelska.

Att studera på distans och arbete 

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). 

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete. 

LIA, lärande i arbete 

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. 

Eftersom Stockholm är huvudorten för utbildningen behöver du vara beredd på att göra din LIA i Stockholm.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. 

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, SYNLAB-Medilab, Akademiska laboratoriet Uppsala, Unilabs Laboratoriemedicin Stockholm, Institution för Laboratoriemedicin Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Stockholm och Region Västernorrland Laboratoriemedicin. Utöver våra samarbetsföretag kommer vi i denna distansutbildning försöka matcha din LIA-plats så nära din hemort som möjligt och därmed erbjuda LIA i fler regioner, exempelvis i Region Norrbotten. Vi välkomnar sökande från hela landet!

Här finns utbildningen

Distans med platsträffar i Stockholm

Ansökan stängd

Nästa start

2024-08-26

Längd

1 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-04-15

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin, Distans med platsträffar i Stockholm

Poäng

200

Längd

1 år

Adress

Distans, Distans med platsträffar i Stockholm

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-04-15

Nästa start

 Augusti 2024.  

Kurser och poäng

  • Examensarbete, 20
  • Laboratoriemetodik och praktisk laboratoriekunskap, 30
  • LIA 1: Preanalys och provtagning, 30
  • LIA 2: Laboratoriemedicin, 30
  • Preanalytiska processen i vårdkedjan, 30
  • Sjukdomslära och dess koppling till analysmetoder, 30
  • Vårdhygien, 10
  • Vårdpedagogiskt ledarskap och handledning, 20

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Laboratoriemetodik och praktisk laboratoriekunskap

Preanalytiska processen i vårdkedjan

Sjukdomslära och dess koppling till analysmetoder

Vårdhygien

Vårdpedagogiskt ledarskap och handledning

LIA 1: Preanalys och Provtagning

LIA 2: Laboratoriemedicin

Examensarbete

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i följande kurser:

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om praktisk laborieteknik, exempelvis att pipettera och göra spädningar. Du kan utföra ingående analyser som förekommer på ett laboratorium inom primärvården och kan självständigt utföra venös och kapillär provtagning med rätt provtagningsteknik samt att du kan handleda och introducera nya medarbetare och kvalitetsövervaka processer och genomföra kvalitetskontroller. Du har lärt dig att bemöta patienter på ett professionellt sätt och att via olika källor, tolka analys- och undersökningsresultat, muntligen och skriftligt redogöra resultaten med berörda parter samt att samverka med andra yrkesgrupper.

Yrkesroller

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska inom laboratoriemedicin på laboratorier, sjukhus och andra arbetsplatser.

Dela gärna