<
Undersköterska Utbildning
Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård

Är du utbildad undersköterska med arbetslivserfarenhet som vill specialisera dig mot anestesi, operation och intensivvård? Är du på jakt efter en efterfrågad specialistkunskap så att du kan ta dig vidare i karriären?


Om utbildningen

Hur blir man undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivsjukvård?

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivsjukvård är för dig som vill ha möjlighet att fortsätta jobba under dina studier. För att kunna bli antagen till utbildningen krävs det att du är undersköterska sedan innan och att du nu vill specialisera dig mot vård inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen pågår under ca 1 år och har en studietakt på 100% och den är på distans. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns.

Under yh-utbildningen kommer du att lära dig mer om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi inom relevanta områden samt om vårdhygien inom nyss nämnda områden. Eftersom utbildningen riktar sig mot en specialisering inom ofta akuta vårdärenden gäller det att du kan hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av  självstudiematerial, föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning. 

Du träffar din basgrupp varje tisdag, onsdag och torsdag förmiddag i Teams. Ni har handledning med lärare i kursen vid varje tillfälle. Varje vecka jobbar basgruppen med en uppgift, övrig tid under veckan jobbar du med självstudier där du själv planerar hur och var du studerar.

Studieperioder:

Studieperiod 1 2024-08-19-2024-12-19, 90 YHP

Studieperiod 2 2025-01-05-2025-06-05, 110 YHP

Upprop sker via Teams den 16 augusti kl 13.00

 

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m. 

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. 

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade . För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande. Schemalagt grupparbete på distans via dator förekommer, i så fall under dagtid och ca 10-15 timmar/vecka.

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Malmö och Umeå. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv står för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. 

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det förekommer kurslitteratur på engelska. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare.

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. 

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. 

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Mer info om när LIA-perioderna är kommer inom kort. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Värmland, Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset.

Vidareutbilda dina anställda kostnadsfritt

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Här finns utbildningen

Distans med platsträffar i Malmö och Umeå

Ansökan stängd

Nästa start

2024-08-19

Längd

1 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-05-15

Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård, Distans med platsträffar i Malmö och Umeå

Poäng

200

Längd

1 år

Adress

Distans, Distans med platsträffar i Malmö och Umeå

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-05-15

Nästa start

Kursstart  augusti 2024. 

Kurser och poäng

 • Akutsituationer, krispsykologi och teamträning, 10
 • Anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi, 25
 • Examensarbete, 10
 • Handledning och kvalitetsuppföljning, 10
 • Introduktion personcentrerad omvårdnad, 10
 • Kommunikation, etik och kulturmöten vid akut omhändertagande, 20
 • LIA 1: Perioperativ vård, 20
 • LIA 2: Intensivvård, 20
 • Mikrobiologi och vårdhygien, 15
 • Personcentrerad omvårdnad inom intensivvård, 30
 • Personcentrerad omvårdnad perioperativ vård 30

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Akutsituationer, krispsykologi och teamträning

Anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi

Handledning och kvalitetsuppföljning

Introduktion personcentrerad omvårdnad

Kommunikation, etik och kulturmöten vid akut omhändertagande

Mikrobiologi och vårdhygien

Personcentrerad omvårdnad inom intensivvård

Personcentrerad omvårdnad perioperativ vård

LIA Perioperativ vård

LIA 2 Intensivvård

Examensarbete

För vem

För att söka till undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i följande kurser

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

Du kommer att kunna hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, arbeta utifrån ett vårdhygieniskt förhållningssätt och kunna arbeta inom verksamheter som ställer stora krav på självständighet och forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att ha fått fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse av yrkesutövningen, att självständigt och i samverkan med sjuksköterska, patient och närstående identifiera behov och omvårdnadsåtgärder samt att med en helhetssyn kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Yrkesroller

 • Specialistundersköterska
 • Undersköterska med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård
 • Undersköterska, sjukvård

Lön som undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård

Vad du tjänar i lön som specialistundersköterska kan bero på lite olika faktorer, till exempel hur gammal du är, var du bor och vad du har för bakgrund. Här kan du läsa mer om genomsnittslönen för undersköterskor inom vård- och specialavdelningar, enligt SCB.

Dela gärna