Företagsledning

Lernias organisationsstruktur

VD

Anders Uddfors
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2018
Tidigare befattningar: VD och koncernchef Semantix, VD Lindorff Sverige, affärsområdeschef Manpower.
Utbildning: Fristående kurser i ekonomi- och juridik, IHM Business School och IFL Handelshögskolan.

Ekonomidirektör (CFO)

Inge Lindberg
Född: 1965
Anställd i Lernia sedan: 2014 (tf under 2013)
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm och AmuGruppens Pensionsstiftelse.
Tidigare befattningar: CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Konsultchef Deloitte Consulting, Ekonomichef Telia Megacom, Redovisningschef Telia Finans och Revisor PwC.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Divisionschef Vuxenutbildning

Hans-Otto Halvorsen
Född: 1959
Anställd i Lernia sedan: 2014
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Utbildningsföretagen.
Tidigare befattningar: VD och divisionschef SAS Ground Services, HR-direktör SAS Norge, VD L&T Sweden och Managementkonsult Hamrin & Partners.

Utbildning: Jurist/Advokat, universitetet i Oslo.

Divisionschef Bemanning Yrkesarbetare &  tf divisionschef Bemanning Tjänstemän

Jörgen Mattsson
Född: 1960
Anställd i Lernia sedan: 2013
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kompetensföretagen, Holtab AB och AB Hallabro Elektriska.
Tidigare befattningar: VD YIT Sverige AB, Divisionschef ABB Building Systems AB och Affärsområdeschef Banverket.
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

VD Skillio Sweden AB

Erik Wennhall
Född: 1982
Anställd i Lernia sedan: 2014
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Gold Oak Group AB
Tidigare befattningar: Operativ chef Sverige & Danmark, Försäljningsdirektör StudentConsultning, Business analyst & business development project manager, Customer Care Manager inom MTG.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Marknads- och försäljningsdirektör

(MFA: Marknad, Försäljning & Affärsutveckling)

Annika Roupé
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2015
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sveriges HR Förening
Tidigare befattningar: Vice president Enterprise Business Team Nordic Samsung Electronics, vice VD/försäljningsdirektör Stanley Security Solutions och affärsområdeschef retail Niscayah.
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.

Direktör HR & OE

(HR: Human resources, OE: Operativ effektivitet)

Ulrika Spåls
Född: 1973
Anställd i Lernia sedan: 2016 (december)
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Sveriges HR Förening, styrelseledamot BRC Utvecklingspartner och Ung Företagsamhet Gävleborg.
Tidigare befattningar: SVP Human Resources BillerudKorsnäs, VP Operational Excellence BillerudKorsnäs, SVP Communications & Change BillerudKorsnäs, HR Director Korsnäs AB och HR Manager Sandvik Materials Technology.
Utbildning: Fil. kand. Samhällsplanering, Psykologi Högskolan i Gävle.

Dela gärna