Koncernledning

VD

Anders Uddfors
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2018
Tidigare befattningar: VD och koncernchef Semantix, VD Lindorff Sverige, affärsområdeschef Manpower.
Utbildning: Fristående kurser i ekonomi- och juridik, IHM Business School och IFL Handelshögskolan.

Ekonomidirektör (CFO)

Inge Lindberg
Född: 1965
Anställd i Lernia sedan: 2014 (tf under 2013)
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm och AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997
Tidigare befattningar: CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Konsultchef Deloitte Consulting, Ekonomichef Telia Megacom, Redovisningschef Telia Finans och Revisor PwC.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Divisionschef Bemanning 

Jörgen Mattsson
Född: 1960
Anställd i Lernia sedan: 2013
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kompetensföretagen, Holtab AB och AB Hallabro Elektriska.
Tidigare befattningar: VD YIT Sverige AB, Divisionschef ABB Building Systems AB och Affärsområdeschef Banverket.
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

Divisionschef Tillväxt / VD Skillio Sweden AB

Erik Wennhall
Född: 1982
Anställd i Lernia sedan: 2014
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bättre Ekonomi AB
Tidigare befattningar: Operativ chef Sverige & Danmark, Försäljningsdirektör StudentConsultning, Business analyst & business development project manager, Customer Care Manager inom MTG.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Tf. Divisionschef Vuxenutbildning

Anders Uddfors
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2018
Tidigare befattningar: VD och koncernchef Semantix, VD Lindorff Sverige, affärsområdeschef Manpower.
Utbildning: Fristående kurser i ekonomi- och juridik, IHM Business School och IFL Handelshögskolan.

Marknadschef

Eva Ternström
Född: 1971
Anställd i Lernia sedan: 2012
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: Chef marknad och kommunikation Lernia, chef marknadskommunikation Nordea Liv & Pension, varumärkesansvarig och chef marknadskommunikation Skandia
Utbildning: Magister Ekonomi, Göteborgs handelshögskola

CIO/IT-Chef

Sebastian Lindström
Född: 1971
Anställd i Lernia sedan: 2014
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: IT-chef och IT-sektionschef inom Praktikertjänst, Senior Key Account & Delivery Manager på Qbranch, olika chefsbefattningar inom EDB Business partner, Account & Delivery Manager på Capgemini
Utbildning: Fristående kurser inom ledarskap, IT och styrelsearbete

HR-chef

Marie-Louise Bondesson
Född: 1968
Anställd i Lernia sedan: Tillförordnad sedan 2019
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: HR-direktör IP-Only AB, HR-chef Casino CosmopoLl/Svenska Spel, Personaldirektör ONOFF Sverige AB, HR-chef Icon Medialab AB
Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, inriktning organisation, Uppsala universitet, Organisationslinjen och Gestaltakademin/Derby University

Tf. Affärsutvecklingschef

Inge Lindberg
Född: 1965
Anställd i Lernia sedan: 2014 (tf under 2013)
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm och AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997
Tidigare befattningar: CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Konsultchef Deloitte Consulting, Ekonomichef Telia Megacom, Redovisningschef Telia Finans och Revisor PwC
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Dela gärna