<
Ai Och Digitala Verktyg Rekrytering

Så förändrar AI och digitala verktyg rekryteringsprocessen

Teknikens framsteg har förenklat livet för rekryteraren. Med digitala plattformar och verktyg har det blivit lättare och mer effektivt att gallra bland kandidater och ansökningar för att hitta rätt talanger. Det finns många fördelar med de digitala hjälpredorna, men vad händer med den mänskliga faktorn och innovationsförmågan om vi förlitar oss alltmer på AI och digitala verktyg inom rekrytering?


AI effektiviserar rekryteringsarbetet

Nya tider innebär nya digitala lösningar, inte minst inom rekrytering. I många organisationer är AI redan en självklar hjälpreda i verksamheten. Det kommer dessutom nya AI-innovationer hela tiden, och i takt med att fler använder dem blir de smartare och smartare.  

En stor fördel med att använda sig av AI och digitala verktyg inom rekrytering är att de kan sköta delar av urvalsprocessen åt dig. Det sparar tid och effektiviserar arbetet. Samtidigt blir det smidigare att nå ut till fler kandidater och att snabbt få en klar bild av kandidaternas profiler.  

Genom att ta hjälp av AI i din rekryteringsprocess kan du automatisera kommunikationen till kandidaterna och få hjälp med administrativa uppgifter som att boka telefonintervjuer och svara på enklare frågor. Förespråkare för AI-verktyg menar att chattbotar är ett bra sätt att lättare få kontakt med en större pool av kandidater och skapar samtidigt en bättre kandidatupplevelse tack vare en effektiv kommunikation med kandidaterna.  

AI och digital rekrytering - en fördomsfri rekryteringsprocess?

Tekniken innebär också en mer objektiv rekryteringsprocess där fördomar och förutfattade meningar tas bort från ekvationen. Om en rekryterare snabbt läser igenom ett CV är det inte ovanligt att fördomar tas med i bedömningen, oftast helt omedvetet.  

 
AI-baserade verktyg kan istället sortera ut kandidater baserat på objektiva kriterier som kompetens, erfarenhet, utbildning och andra urval i kravprofilen. Något som kan bidra till en mer fördomsfri bedömning, minska risken för diskriminering och bidra till mer inkluderande arbetsplatser 

– AI och automatiserade lösningar i rekryteringsprocessen gör att vi behöver fatta färre beslut baserat på magkänsla. Ofta ögnar rekryteraren enbart igenom ett CV vid första genomgången av det och då är det lätt att fördomar snabbt kommer in i bilden. Det kan handla om att man väljer personer med viss utbildning eller tänker att kandidater som utövar lagsport är bättre lagspelare i alla avseenden. Här behöver vi ta ett ansvar i att fatta färre beslut på magkänsla eftersom det bara är ett hinder för oss, säger David Izquierdo, chef för Lernias Talent Acquisition Center.  

AI Rekryteringsprocessen Mellansektion

Vi behöver anpassa oss till det nya digitala

En annan anledning till att jobba mer med moderna digitala lösningar inom rekrytering är att vi behöver anpassa oss efter utvecklingen. Världen blir mer digital för varje dag, inte minst behöver vi anpassa oss efter hur kandidater vill söka jobb. De vill att det ska gå snabbt och vara okomplicerat. 

– Rekryteringsprocessen behöver, som allt annat, anpassas efter teknologins framsteg. Majoriteten av rekryteringsprocessen är digital idag; ansökan sker digitalt, vi gör urvalet digitalt. Likaså bakgrundskontroller och utdrag ur belastningsregistret samt referenser sker digitalt - något som tidigare kunde ta lång tid att samla in. Dessutom behöver vi ha en rekryteringsprocess anpassad efter hur kandidaterna vill söka jobb. Jag tror att vi i framtiden behöver titta på hur vi digitalt kan göra det både mer lättillgängligt och smidigt att söka arbete, dvs hur vi kan sänka tröskeln för jobbsökarna, säger David. 

Automatisering av urvalsfrågor och screeningtest

Generellt läggs allra mest tid ned på den inledande delen i en rekrytering då de starkaste kandidaterna ska gallras fram. Med digitala hjälpmedel för urvalsfrågor och screeningtester kan rekryterare enklare och snabbare få fram passande kandidater för tjänsten. Detta sparar tid för rekryteraren och innebär en fördomsfri och jämlik rekrytering för kandidaterna som också får snabbare återkoppling.  

 

Med digitala och automatiserade AI-verktyg för urval och screening får du värdefulla insikter kring hur er kravprofil och era urvalsfrågor är utformade. All data sparas och utgör på så vis ett bra underlag för analys och utveckling av bland annat intervjufrågor. 

Utmaningarna med AI och digital rekrytering

Samtidigt som digital rekrytering och användningen av AI har många fördelar följer en hel del utmaningar. Tekniken kan göra att vi tappar det mänskliga perspektivet och det är lätt att förlita sig för mycket på vad systemen säger till oss. Risken är att du missar en kandidat inledningsvis som kanske inte matchar exakt den profil som ni söker, men som ändå skulle kunna bidra till organisationen på ett positivt sätt. 

- Det man kan gå miste om när rekryteringsprocessen blir helt digital är ju fingertoppskänslan och den mänskliga faktorn i rekryteringsprocessen som en rekryterare sitter på. AI kan däremot hjälpa till på traven i processen.

Dessutom kan det vara svårt för ett digitalt verktyg eller en AI-bot att bedöma mjuka värden som personlighet, arbetssätt och värderingar. Dessa faktorer kan vara mer eller mindre avgörande för att en kandidat ska passa in i företagskulturen och trivas på en arbetsplats. En bra tumregel och något att påminna sig om är att det är klokt att använda tekniken som ett komplement och inte som en ersättning för mänsklig bedömning. 

Skräddarsy din rekrytering online

Upptäck hur du snabbt och smidigt kan hitta rätt kandidater med Lernias digitala rekryteringstjänst. Spara tid och kostnader med en flexibel online-lösning som är skräddarsydd för att möta dina företagsbehov.

AI-verktyg är skapade av och för människor

AI-verktyg för rekrytering är baserade på att söka igenom CV:n och ansökningar för att sedan ranka dessa baserat på kvalifikationer.  Viktigt att tänka på är dock att bakom AI:ns algoritm finns alltid den mänskliga faktorn – en eller flera personer som bestämt vad AI:n ska leta efter. Här finns risken att en eller flera biaser slinker med och därför blir urvalet inte helt objektivt. Så ska man använda sig av AI-verktyg är det bra att ha koll på hur den är tränad och av vem. 

 
Vad gäller AI menar David att det finns stor potential i att arbeta med automatiserade rekryteringshjälpmedel framåt. Det handlar dock om att hitta rätt verktyg och implementera det på rätt sätt och på rätt plats i rekryteringsprocessen.  

– Jag tror att vi i framtiden måste se över vad AI och digitala verktyg kan tillföra i en rekryteringsprocess och i vilken del av processen det bör införas för att inte missa bra kandidater.  

Än så länge kan AI-robotar inte ta in känslor och stämningar

Vid rekrytering vill du förstås hitta rätt person för jobbet och det är inte alltid en lätt uppgift. För att hitta stjärnan ni söker behöver ni se bortom CV och referenser och titta på personens personliga egenskaper och förmågor. Detta är fortfarande något som AI inte är smart nog att klara av. Att träffa kandidaten personligen och göra en bedömning utifrån personliga egenskaper är ofta fortfarande avgörande för att hitta rätt person.  

Så använder Lernia sig av digitala verktyg i sin rekryteringsprocess

Många av stegen i Lernias rekryteringsprocess är digitala – alltifrån ansökan till kontraktsskrivning. Detta för att göra rekryteringsprocessen så enkel och smidig som möjligt.  

 
- Vissa delar av vår rekryteringsprocess är idag helt automatiserade, som exempelvis urvalsprocessen där systemet enkelt hjälper oss att sortera ut kandidater i rekryteringsprocessen baserat på kravprofil, säger David.  

 

Samtidigt är det viktigt för oss att behålla det mänskliga i våra möten med kandidater, menar David. Därför sker till exempel den första avstämningen med kandidaten alltid i form av en telefon- eller videointervju med en rekryterare på Lernia. 
 
- Vi tror att det är just kombinationen av digitala verktyg och mänsklig närvaro som gör att vi uppnår bästa möjliga resultat. Med vår långa erfarenhet av rekrytering har vi samlat på oss bred kunskap om branschen och om vad som krävs för att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Genom att använda både digitala verktyg och personliga intervjuer kan Lernia säkerställa att varje kandidat får en rättvis chans att visa sin potential, säger David.  

 

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med rekrytering och andra verktyg i vår rekryteringsprocess eller behöver du hjälp med din nästa rekrytering? Då är du varmt välkommen att kontakta oss här. 

Guide: Så får ni medarbetare med rätt personliga egenskaper