<
Toppbild Lernia 3

Trendrapport: HR-trender att ha koll på 2024

2024 spås bli ett omvälvande år, särskilt inom HR. Med den snabba tekniska utvecklingen och förändrade arbetsvillkor, kommer det att bli avgörande för arbetsgivare och HR-specialister att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna. I denna artikel delar vi insikter från ledande konsultföretag inom området, och utforskar de mest inflytelserika HR-trenderna som spås att forma arbetsplatsen och HR 2024.


1. Automation och AI

Tekniken fortsätter att vara en drivkraft för förändring inom HR. McKinsey beskriver i en artikel på deras webbplats att AI och automation kommer att innebära betydande förändringar på arbetsmarknaden framöver. De menar att pandemin påskyndat denna utveckling. För arbetsgivare och HR-specialister innebär det här en omprövning av arbetsroller och kompetenser. Samtidigt ger det en möjlighet att omforma arbetsplatsen till en mer uthållig och innovativ miljö.

En undersökning från PwC genomförd 2022, visar att över två tredjedelar av HR chefer planerat att investera i initiativ för digitalisering. Där uppgav närmare hälften att man skulle öka automatiseringen av vissa arbetsuppgifter. Det här är något som sannolikt har ökat redan under förra året, och som HR-avdelningar fortsatt kommer att satsa på under 2024. 

Digitaliseringen erbjuder en uppsjö av möjligheter för HR-avdelningar. För att ge några exempel, kan AI-teknik användas för att effektivt granska CV:n och ansökningar, vilket snabbar upp urvalsprocessen. Onboardingen kan också digitaliseras, genom automatiserad schemaläggning av möten och direkt tillgång till utbildningsmaterial online. Dessutom kan digitala plattformar för regelbunden feedback och enkäter implementeras, vilket hjälper till att mäta och förbättra medarbetarnöjdheten och engagemanget.

Toppbild Lernia 2

2. Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning framträder som en trend inom HR, till följd av den växande bristen på specifika kompetenser på marknaden. Idag kan företag inte längre förutsätta att de kommer hitta de kompetenser som behövs i verksamheten. Därför krävs en mer strategisk inställning till både kompetensutveckling och rekrytering.

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att proaktivt anpassa en organisations kompetensbehov till deras affärsmål. Det börjar med att analysera framtida behov och jämföra dem med nuvarande kompetens. Därefter formulerar HR en strategi för att fylla eventuella kompetensgap, vilket kan omfatta rekrytering, utbildning eller omstrukturering av befintliga medarbetare. Slutligen, för att säkerställa att metoden är effektiv, sätts mätbara mål och man följer dessutom upp regelbundet.

3. Ledarskaps- och chefsutveckling

I en e-bok från Gartner, om HR-trender för 2024, där 500 HR chefer i över 40 länder medverkat i en undersökning, toppar ledarskaps- och chefsutveckling listan över spådda trender. Därefter följer tätt inpå: organisationskultur; HR-teknik; förändringshantering; karriärhantering; och intern rörlighet. Dessa HR-trender markerar ett skifte för att stärka ledarskapet på alla nivåer, och samtidigt utrusta ledare med färdigheter och verktyg. Något som i sin tur bidrar till att framgångsrikt kunna navigera genom förändringar. Utbildningsprogram och initiativ som främjar en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling kommer att vara centrala.

Toppbild Stanna Samtalet 2

4. Flex- och hybridarbete

I samma undersökning från PwC som vi nämnde tidigare, framgår det att mer än tre fjärdedelar av HR-chefer planerar att fortsätta med hybridarbete och med fokus på flexibla arbetssätt och metoder. Ledare inom HR är dock oroade över hur man bäst hanterar distansarbete för att främja mental hälsa, och motverkar att det påverkar företagskulturen negativt. HR-avdelningar kommer att behöva utveckla strategier för att främja en positiv och inkluderande kultur, oavsett var medarbetarna befinner sig geografiskt.

5. Mental hälsa och välbefinnande

McKinsey understryker vikten av arbetet mot bättre hälsa hos medarbetare i sina insikter. Till exempel att HR jobbar aktivt för att motverka stress och utbrändhet. På längre sikt kräver detta att HR utvecklar strategier som stödjer medarbetarnas välbefinnande och främjar balans mellan arbete och privatliv. Genom att erbjuda exempelvis psykologisk rådgivning, flexibla arbetstider, och arbetsmiljöer, kan företag skapa en mer stödjande och produktiv arbetsplats. Åtgärderna är inte bara avgörande för att förbättra medarbetares livskvalitet, utan bidrar även till att bygga stabila och engagerade team.

7. Employer branding

Att bygga och underhålla ett starkt employer brand har varit viktigt länge, men blir nu ännu viktigare, inte minst i branscher där konkurrensen om talanger är större. Employer branding innefattar att som arbetsgivare, skapa och upprätthålla en särskild bild av det egna varumärket. Syftet kan vara allt från att locka till sig rätt talanger till att utveckla och behålla medarbetare. Arbetsgivare behöver tydligt kommunicera sina värden och sin företagskultur till potentiella och nuvarande medarbetare, och skapa en attraktiv kultur som stödjer organisationens värderingar och mål.

Guide Employer Branding (Toppbild)

8. Rekryteringsprocessen

I en tid där konkurrensen om talanger blir allt hårdare, blir upplevelsen av rekryteringsprocessen en nyckelfaktor att prioritera. En sömlös och positiv kandidatupplevelse med god kommunikation börjar redan vid första kontakt och sträcker sig genom hela rekryteringsprocessen. Så från annons, till pre-boarding och onboarding gäller det att inkludera en positiv och engagerande anställningsprocess.

Att säkerställa en transparent, respektfull och engagerande process kan vara helt avgörande för att bygga långsiktiga relationer med potentiella medarbetare. En väl utformad rekryteringsprocess som reflekterar företagets värderingar och kultur kan i sig vara en kraftfull del av employer branding. Och det lockar till sig de bästa talangerna.

9. Hållbarhet och socialt ansvarstagande

Företagens fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande har ökat, och kommer i och med nya lagkrav att öka mer under 2024, något som givetvis även reflekteras inom HR. Numera förväntas företag mer eller mindre visa hur de jobbar med dessa frågor. Detta inkluderar allt från att kommunicera hur man jobbar för att minska påverkan på miljön, till hur man främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Dessutom vill man visa hur man jobbar med etiska leveranskedjor och att man stödjer olika samhällsprojekt. 

Företag som genuint visar ansvarstagande för miljö och samhälle attraherar inte bara talanger som värderar företag med stark moralisk kompass. Även kunderna blir alltmer medvetna om detta, vilket bidrar till att de också ställer högre krav på hållbarhet i stort. Genom att förankra hållbarhet och socialt ansvar i sina kärnvärden kan företag alltså stärka sin position på marknaden. Och det är något som bygger långvarig lojalitet hos både anställda och konsumenter.

Stärk er konkurrenskraft under 2024 med Lernia

Dra nytta av vår expertis om den svenska arbetsmarknaden. Varje år genomför vi en arbetsmarknadsundersökning där vi tar pulsen på hur svenskarna ser på arbetsmarknaden och framtiden. Vår senaste undersökning, där 5000 personer tillfrågades, visar bland annat att tre av tio tror att de behöver kompetensutveckling och att var tionde är orolig att bli av med jobbet på grund av AI.

Hämta ner vår rapport - Framtiden, AI och kompetensutveckling