<
Man Kvinna Industri Tjm

Ny som chef bland gamla kollegor – så kommer du in i din nya roll som ledare

Har du blivit befordrad och fått ett chefsjobb hos din nuvarande arbetsgivare? Grattis! Nu väntar många stimulerande arbetsuppgifter, men också en del lite tuffare situationer. Har du gått från medarbetare till ledare i samma team känner du säkert igen dig i att det kan vara en utmaning att hitta din nya plats som chef bland tidigare kollegor. Här ger vi dig 5 konkreta strategier för en bra start i chefsrollen bland tidigare kollegor.


Möjligheten att driva utveckling lockar många att bli chef

Vad är det egentligen som gör att så många vill bli chef? Enligt en rapport från fackförbundet Akavia vill 15% av alla nyexaminerade akademiker bli chefer redan inom 5-10 år efter examen. En viktig aspekt av chefsrollen som lockar många är att få leda, påverka och utveckla andra, vilket de svaranden i Akavias undersökning uppgav som den primära anledningen till att vilja bli chef. Högre lön och att inspirera medarbetare hamnade på andra respektive tredje plats.

Ledarskap är också en väg till personlig utveckling. Många ser även möjligheten att fatta beslut och påverka sina arbetsuppgifter som stimulerande i chefsrollen. Högre lön och status i sociala sammanhang spelar också en viss roll, även om det ofta inte är avgörande när man väljer att tacka ja till ett chefsjobb.

Chefskapet kommer med speciella förutsättningar

Det finns naturligtvis olika vägar in i ledarskapet. Vissa rekryteras direkt in på en chefsposition i det nya företaget. Ett spännande och utvecklande karriärsteg, men det är också förknippat med utmaningar. Plötsligt befinner du dig i en vardag där ansvar, förväntningar och krav har förändrats.

En stor skillnad som man inte alltid tänker på är att du nu företräder arbetsgivaren i första hand. Samtidigt förväntas du representera din del av verksamheten och dina medarbetare, gentemot den övriga organisationen. En dubbel roll som kan bli ett dilemma i vissa situationer, särskilt om du har blivit chef över personer som tidigare var dina kollegor.

Ny Som Chef Mellansektion

Att bli chef över sina kollegor

Ett vanligt sätt att bli chef är just att ta klivet upp, från medarbetare till ledare. Fördelen med att vara kvar inom samma organisation är att du då har en god insikt i företagets strukturer, arbetssätt och kultur. Det kan dock innebära en extra utmaning att bli chef över det team du nyss varit medlem i. 

Det kan till exempel innebära att dina tidigare kollegor har högre förväntningar på din lojalitet mot dem i förhållande till och andra delar av företaget. Det påverkar också era personliga relationer till varandra. Ni kanske blir mindre öppna mot varandra och om du har en närmare relation till någon i gruppen, kan övriga uppleva att du favoriserar den personen. 

Ömsesidigt förtroende – nyckeln till din nya roll som chef bland tidigare kollegor

Att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan dig och dina medarbetare är på så vis nyckeln när du blivit befordrad till chef och måste skapa en ny relation mellan dig och dina gamla kollegor.

Men vad gör du när medarbetarnas respekt och tillit inte automatiskt följer med din nya titel? Det är en inte helt ovanlig situation för den som blir chef över sina gamla kollegor. Studier har visat att den tuffaste utmaningen är att bli accepterad som ledare i en grupp specialister och experter om man som ny chef inte själv har dokumenterade kunskaper inom det aktuella området. För att kunna legitimera sitt ledarskap i en sådan grupp behöver man ett uttalat stöd från den övriga organisation, till exempel HR, chefer och chefskollegor.

Att övergå från medarbetare till chef bland gamla kollegor kan vara utmanande, men det finns strategier för att underlätta denna process. Vi går nedan igenom fem centrala strategier för en smidig övergång. 

Målsamtalet Toppbild Lernia

Fördomar 2000X1051

Så underlättar du övergången från medarbetare till chef - 5 strategier

Det finns olika vägar fram i ledarskapet i rollen som ny chef bland gamla kollegor. 5 konkreta strategier som kan hjälpa dig till stärkt förtroende är att agera förebild, att ta hjälp av andra, visa på tydlighet i din roll, utbilda dig så du har rätt förutsättningar samt bygga relationer på nytt. Vi går nedan igenom dessa strategier lite mer noggrant.

1. Förbli professionell och agera förebild – även vid konflikter

En grundläggande insikt är att respekt inte kan tvingas fram, den måste förtjänas. För dig som ny chef bland tidigare kollegor är en kraftfull metod att själv agera förebild för det beteende du förväntar dig från ditt team. Om ditt nya chefskap inte tas emot som du förväntat dig, försök förstå varför. Kommunicera öppet och professionellt för att adressera eventuella missförstånd eller problem i teamet. Var beredd att lyssna, och om nödvändigt, anpassa ditt eget beteende. 

Övergripande handlar det om att:

 • Vara transparent och konsekvent i ditt ledarskap.
 • Kommunicera öppet och ärligt.
 • Vara tydlig med dina förväntningar och ge ditt team de verktyg och resurser de behöver.
 • Visa att du bryr dig om dina medarbetares välbefinnande och utveckling.
 • Lyssna aktivt på teamets behov och synpunkter.

2. Ta hjälp av andra när det känns ensamt

Som ny chef bland tidigare kollegor kommer du att ställas inför en mängd olika problem och svåra beslut. Du kommer ha utmaningar av praktisk, strategisk och mellanmänsklig karaktär. Du måste såklart vara beredd att ta ansvar för dina handlingar och stå för dina beslut. I en sådan tillvaro är det lätt att känna sig ensam och utsatt. Det kan därför vara en bra idé att förbereda sig redan innan man hamnar i ett utmanande läge genom att få koll på var stöd finns. 

Ofta känns det naturligt att i första hand tala med din egen chef för stöd. Här är några andra förslag på vart du kan vända dig: 

 • Ta reda på vilken hjälp du har tillgång till via arbetsgivaren, till exempel HR och företagshälsovården i din organisation.
 • De flesta fackliga organisationer erbjuder både praktisk rådgivning i konkreta ärenden och mer långsiktigt stöd i form av verktyg, checklistor och kurser.
 • Det är en stor fördel att ha ett nätverk av branschkollegor eller andra chefer som du kan bolla idéer och frågeställningar med. Ett sådant nätverk kan ofta ge perspektiv, stöd och råd som du behöver, baserat på deras egna erfarenheter.
 • Du kan också överväga att anlita en professionell coach som kan guida dig genom din utveckling som ledare. En extern röst kan ibland erbjuda ovärderlig insikt och hjälp på vägen.

 

3. Var tydlig i din roll

Var öppen redan från början om förändringen i din position och hur du ser på din nya roll. Kommunicera tydligt med ditt team att även om din position har förändrats, så är ditt mål att fortsätta arbeta som ett team och tillsammans arbeta mot gemensam framgång. Tänk på att hålla en öppen dialog då det bidrar till minskad osäkerhet eller spänningar som kan uppstå till följd av din nya roll. 

Att bli chef över dina tidigare medarbetare kräver med andra ord att du behöver lägga extra fokus på att vara tydlig med ditt uppdrag och hur du vill jobba för verksamhetens bästa. Detta genom att exempelvis: 

 • Var inte rädd för att lägga tid redan från start på dessa frågor. Det kommer vara en god investering inför framtiden.
 • Reflektera över vilken typ av ledare du vill vara och vilka förutsättningar du har för göra det till verklighet.
 • Visa att du litar på ditt team genom att delegera ansvar. Detta kan förstärka dina tidigare medarbetares förtroende för dig som ny chef. Att delegera ansvar visar också att du värderar deras kompetens och bidrag till teamet.
 • Diskutera gärna med andra, till exempel chefskollegor och inte minst dina nya medarbetare. Tänk också på att din nya roll och ansvar innebär att du måste släppa taget om vissa uppgifter som du hade tidigare. Var tydlig med vilka delar det handlar om och delegera ansvar till ditt team.
Toppbild Lernia Internationell Rekrytering

4. Utbilda dig i ledarskap eller ta stöd i företagets onboardingprocess

Se till att du är förberedd för allt som din nya roll innebär. Chefsutbildningar, ledarskapskurser och mentorskap kan ge dig både de verktyg och den kunskap som krävs för att du ska bli en bra chef. Troligen erbjuder din arbetsgivare den här typen av kompetensutveckling, i form av till exempel introduktionsprogram för nya ledare.

Det är minst lika viktigt att du skapar rätt förutsättningar för din nya roll som att arbetsgivaren gör det. Säkerställ därför att din arbetsgivare ser till att du får en så bra onboarding som möjligt i din nya roll i teamet som ny chef bland tidigare kollegor. Har arbetsgivaren introproram för dig som ny chef på jobbet? Och finns det en tydlig onboardingprocess som ser till att få med alla på tåget kring din nya roll?

5. Bygg relationer på nytt

Arbeta aktivt för att bygga relationer till dina teammedlemmar i ljuset av din nya roll för att vinna förtroende hos dem på nytt. Att vara tillgänglig och lyhörd för teamets åsikter och behov bygger inte bara en bra teamkänsla utan även förtroende för dig som chef.

Toppbild 4 Myter Om Bemanning

Att gå från medarbetare till chef – en utmaning som kräver tålamod

Slutligen, att gå från att vara en del av teamet till att vara ny som chef bland tidigare kollegor och leda kan vara en utmaning som kräver tid, tålamod och engagemang. Genom att vara medveten om din nya roll och det ansvar som kommer med den, bygga starka relationer baserade på respekt och förtroende, samt hantera utmaningar på ett proaktivt och professionellt sätt, kommer du kunna navigera denna övergång med framgång. Ta gärna med dig våra tips på din fortsatta chefsresa, lycka till som ledare och ha kul!

Behöver du hjälp med rekryteringen?

Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi har mer än 25 års erfarenhet av att rekrytera både tjänstemän och yrkesarbetare.

Man Och Kvinna På Kontor