<
Så Lyckas Ni Med Er Employer Branding Strategi

Så lyckas ni med er employer branding-strategi

Employer branding har blivit allt viktigare för företag när det gäller att attrahera och behålla talanger på dagens konkurrenssatta arbetsmarknad. Genom att skapa en tydlig strategi och förmedla ett starkt arbetsgivarvarumärke kan företag påverka hur människor uppfattar företaget som arbetsgivare och stärka sitt rykte på marknaden. I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur du kan arbeta med employer branding och visa hur ni steg för steg kan komma igång med er employer branding-strategi.


Vad är employer branding – och varför behövs en strategi?

Employer branding handlar om att påverka hur människor uppfattar ett företags arbetsgivarvarumärke och hur medarbetarna uppfattar att arbetsplatsen håller vad som lovats. Det är på så vis ett begrepp som sträcker sig genom hela medarbetarresan – från att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare till att behålla och avsluta anställningar på ett positivt sätt.

Att arbeta med er employer branding-strategi handlar dels om vilken bild av er som företag ni förmedlar utåt, för att attrahera nya talanger. Dels handlar det om att lyckas leva upp till den bild ni förmedlar, för att möta förväntningarna från befintliga medarbetare och behålla er personal. Med en bra employer branding-strategi kan ni se till att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare. Att lyckas med detta handlar därför om att leverera på er EVP (Employer Value Proposition) – vi reder ut begreppet nedan!

Vad är skillnaden på employer brand och EVP (Employer Value Proposition)?

Medan ert employer brand handlar om hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattas av både medarbetare, före detta medarbetare eller andra utanför företaget, är EVP (Employer Value Proposition) kärnan som ligger bakom arbetet av ert arbetsgivarvarumärke.

Varför behöver då ett arbetsgivarvarumärke ett tydligt EVP? Alla företag har ett arbetsgivarvarumärke (employer brand), ett företags EVP är däremot kärnan i företagets arbetsgivarvarumärke och definierar dess strategiska riktning. På så vis bör därför ett tydligt EVP återspegla hur ni önskar bli uppfattade, och fungerar som ett strategiskt verktyg för att stärka ert employer brand. Detta genom att arbeta fram en tydlig employer branding-strategi.

Ett starkt och välformulerat EVP gör på så vis att ni som arbetsgivare kan vidta värdefulla åtgärder för att skilja er från konkurrenterna och skapa en attraktiv profil på arbetsmarknaden.

Ordlistan

Employer brand – Employer Brand syftar på den image och rykte som ett företag har som arbetsgivare. Det handlar om hur företaget uppfattas av både befintliga och potentiella anställda. Alla företag har ett employer brand, vare sig man aktivt arbetar med det eller inte.

Employer branding – strategin eller aktiviteterna som företag tar till för att kommunicera ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Employer Value Proposition (EVP) – EVP är hjärtat i ett företags Employer Brand och innefattar allting ett företag gör för att attrahera och behålla anställda. Det definierar företagets attraktivitet som arbetsgivare genom arbetsmiljö, företagskultur, karriärutveckling och förmåner. Stark EVP skapar tillväxt och framgång genom att locka talanger.

Så Lyckas Ni Med Er Employer Branding Strategi (2)

Employer branding – mer aktuellt än någonsin

Begreppet employer branding har funnits länge, men har blivit mer aktuellt de senaste åren. På dagens arbetsmarknad råder kandidatbrist i nästan alla branscher, vilket gör det om möjligt ännu viktigare att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke. Med den digitala erans framfart har det dessutom även blivit allt vanligare att arbetssökande söker upp information om arbetsgivaren innan man väljer att söka ett jobb. Sociala medier, digitala forum och hemsidor gör att vi idag kan skapa oss en uppfattning av företag, en uppfattning som kan vara mer eller mindre positiv. En undersökning gjord bland jobbsökande i Sverige visar att så många som 83% av kandidaterna gör research om arbetsgivaren innan de söker ett jobb. Andra undersökningar visar att så mycket som 62% av kandidaterna också söker upp företaget i sociala medier innan de ansöker till en tjänst. Att förmedla och kommunicera ett starkt employer brand har på så vis blivit än viktigare på grund av den stora betydelse det har för arbetstagarna.

Därför är er employer branding-strategi värdefull för medarbetare

Genom att satsa på er employer branding-strategi kan företag skapa en attraktiv och givande arbetsmiljö som lockar talanger, främjar medarbetarnas utveckling och skapar en stark gemenskap. Det ger personalen möjlighet att växa och trivas på sin arbetsplats samtidigt som de bidrar till företagets framgång och tillväxt. Genom att arbeta strategiskt med employer branding kan detta skapa följande fördelar för era medarbetare:

  • attraktiva karriärmöjligheter
  • tydliga förväntningar
  • positiv arbetsmiljö
  • professionell utveckling
  • stabilitet och framtidssäkring.

Ökad motivation och engagemang hos medarbetare

Employer branding kan även ha en positiv inverkan på befintliga medarbetare genom att bidra till ökad motivation och engagemang om företaget lever upp till sin EVP. När företaget tydligt kommunicerar sina värderingar och skapar en stark företagskultur blir medarbetarna mer associerade med företagets syfte och mål. Detta leder till en trivsam och givande arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade att prestera sitt bästa. När engagemanget ökar leder det dessutom till ökad produktivitet och mindre personalomsättning – något som i det långa loppet både syns i företagets resultat och skapar starka arbetsgivarvarumärken. 

Kom igång med er employer branding strategi – steg för steg

Att ta itu med employer branding kan verka överväldigande till en början, men med rätt tillvägagångssätt blir det en spännande och givande process. Här följer fem steg som kan hjälpa dig att komma igång med ditt employer branding-arbete:

Steg 1 - Definiera ert employer brand

Definiera vad ert företag står för och vilka värderingar ni vill förmedla. Detta ger arbetstagare en klar förståelse för vad ni som företag representerar och vad de kan förvänta sig.

Steg 2 - Formulera er Employer Value Proposition (EVP)

Employer Value Proposition är en viktig del av employer branding. Genom att tydligt definiera vad ni står för som arbetsgivare och vilket löfte ni vill ge era anställda, skapar ni en attraktiv och autentisk profil på arbetsmarknaden. En välformulerad EVP ger svar på frågor som “Vad står vi för?”, “Hur är det att jobba hos oss?” och “Varför ska man söka sig till oss?”.

Steg 3 - Skapa en plan för er employer branding-strategi

För att skapa en framgångsrik employer branding-strategi är det viktigt att ha en fastställd och tydlig plan. Se till att fastställa era mål, målgrupper och budskap samt vilka kanaler och metoder ni kommer att använda för att nå ut till nya och befintliga medarbetare.


Steg 4 - Bygg en positiv arbetsgivarupplevelse

När ni formulerat ert EVP och fastställt planen för när och var ni ska nå era kandidater är nästa steg att fundera över hur ni ska nå kandidaterna. För att skapa ett starkt employer brand är det viktigt att erbjuda en positiv arbetsgivarupplevelse genom hela medarbetarresan. Det handlar om att erbjuda attraktiva arbetsförhållanden, tydliga utvecklingsmöjligheter, bra ledarskap och en inkluderande företagskultur.

Steg 5 - Förmedla ert arbetsgivarvarumärke genom recruitment marketing

Kommunicera ert arbetsgivarvarumärke både internt och externt. Använd olika kanaler som er företagswebbplats, sociala medier, rekryteringsannonser och medarbetarpreferenser för att sprida ert budskap och locka till er rätt talanger.

Guide: Så kommer ni igång med ert employer branding-arbete i 7 steg

Detta är guiden för dig som söker de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt employer branding-arbete, inklusive en steg-för-steg-guide för att komma igång, frågeställningar och bakgrundsanalys, strategiska ingångsvärden, samt förslag på lanserings- och implementeringsplan.

7Byggstenar Employer Branding1

Analys och uppföljning av ert arbete

Mäta och utvärdera är nyckeln till framgång

Att mäta och utvärdera sitt employer brand är avgörande för att kunna bedöma effektiviteten av de insatser och strategier som genomförs. Genom att noggrant analysera och utvärdera de insatser som görs för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke kan man identifiera styrkor och områden som kan förbättras. Det finns flera olika sätt att mäta och utvärdera effektiviteten av er employer branding-strategi. Här kommer några exempel:

Medarbetarundersökningar

En viktig del i att mäta sitt employer brand är att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar. Dessa enkäter ger värdefull insikt i medarbetarnas upplevelser, förväntningar och engagemang. Frågorna man ställer kan handla om exempelvis arbetsmiljö, ledarskap, utvecklingsmöjligheter och företagskultur.

Sociala medier och digital närvaro

I dagens digitala värld spelar sociala medier och den digitala närvaron en central roll i att bygga och förmedla sitt employer brand. Genom att övervaka och analysera aktiviteten på sociala plattformar kan företag mäta hur deras employer brand uppfattas och sprids online. Dessutom kan användningen av analytiska verktyg ge insikt i hur ett företags arbetsgivarvarumärke når och påverkar målgruppen i sociala medier.

Avhopp och personalomsättning

Även siffror kring avhopp och personalomsättning kan vara värdefullt att inkludera i sin employer branding-strategi. Om medarbetare lämnar företaget i hög utsträckning kan det vara en signal om att företagets arbetsgivarvarumärke (eller andra faktorer som arbetsmiljö) behöver förbättras. Hög personalomsättning kan i employer branding sammanhang på så vis exempelvis bero på för stora skillnader i vad företaget lovar gentemot vad det faktiskt lever upp till. Genom att analysera orsakerna till avhopp och personalomsättning kan företaget identifiera problemområden och vidta åtgärder för att förbättra medarbetarnas arbetsupplevelse och öka deras lojalitet.

Så kan vi på Lernia hjälpa er med rekryteringsprocessen

Som tidigare nämnt är employer branding viktigt för alla delar av medarbetarresan, och därmed även i rekryteringsprocessen. Det är genom ett starkt employer brand och en välformulerad EVP som ni kan skilja er från era konkurrenter och få fler att vilja jobba hos er.

På Lernia förstår vi att employer branding inte bara handlar om att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för existerande medarbetare, utan också om att säkerställa att rekryteringsupplevelsen går i linje med ert arbetsgivarvarumärke. Vi som jobbar på Lernia är experter på att skräddarsy rekryteringsprocesser utefter just erat företags behov och arbetsgivarvarumärke.

Är du nyfiken på att veta mer? Läs om hur Lernia kan hjälpa er med er rekryteringsprocess