Skip to main content

6 experter om samhällets nystart efter krisen

Med varje kris kommer möjligheter till förändring. I en ny bok har författaren och journalisten Christian von Essen samlat några av Sveriges främsta experter för att bidra med visioner om framtiden efter coronan. Vilket Sverige vill och bör vi bygga när vi står inför en omstart?

Vad ska hända med till exempel klimat, jämställdhet och digitalisering? Det finns många stora framtidsfrågor för samhället att ta ställning till men inte så många tydliga svar. Sex experter hjälper oss att förutsäga om vad som komma skall.

1. Skönjer grön omställning

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, tycker sig skönja en längtan i samhället efter en grön omstart av samhällsekonomin. Han tycker att man bör titta på hur stora investeringar kan kopplas till klimatmål. Ska till exempel stödpaket till flygindustrin villkoras? Johan Kuylenstierna frågar sig om sådana bidrag ska gå till en grön omställning av flyget med elektrifiering och förnybara bränslen.

2. Ökad digital medvetenhet

Ingen har väl missat att pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Arash Gilan, vd för marknadsföringsbyrån Viva Media, tror att digitala produkter, så som matkassar på nätet, musik, film och böcker via tjänster eller mer eller mindre allt annat som kan digitaliseras får ett fortsatt uppsving. Sedan pandemins start har näthandelsjätten Amazon anställt 175 000 personer i USA eftersom e-handeln ökar så markant. Videotjänsten Zoom har blivit en succé och matkassarna sprider sig. Han tror att de kommande åren kommer att erbjuda möjligheter att dra nytta av den ökade digitala medvetenheten i samhället. Och de som kommer att lyckas bäst är de som kan kombinera den digitala affärsmodellen med hållbarhet.

I en ny bok har författaren och journalisten Christian von Essen samlat några av Sveriges främsta experter för att bidra med visioner om framtiden efter coronan.

3. Nyanserat samtal om rasism

Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent och poddcastare, hoppas att pandemin kan bidra till en belysning av diskriminerande samhällsstrukturer. Det har till exempel uppmärksammats att boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar har drabbats hårdare av smittspridningen av covid-19. Barakat Ghebrehawariat tycker att krisen pekar på luckor i välfärdssystemet och tror att detta kan bli en språngbräda till att bygga mer jämlika samhällen i framtiden. Han efterlyser en haverikommission som analyserar alla inblandade samhällsaktörers agerande. Visionen är ett mer nyanserat och offentligt samtal om rasism och diskriminering.

4. Slut på 9 till 5

Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, har en förhoppning om att pandemin får oss att sätta nytt ljus på frågan om arbetsdagens upplägg. I krisen har vi sett att det går att utmana konventionerna; jobba på distans, ha digitala konferenser och resa mindre. Genom att jobba mindre, från olika platser och på olika tider tror han att vi kan få en positiv påverkan på kollektivtrafiken, vården och handeln. Och dessutom må bättre.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

5. Mer jämställdhet

Viktoria Saxby, jämställdhetskonsult, kommunikationsexpert och författare menar att pandemin satt jämställdhetsfrågor på kartan. Krisen har slagit hårdare mot kvinnor både ekonomiskt, då fler kvinnor har osäkra anställningar inom till exempel hotell och restaurang, och med ökat våld i hemmet. Samtidigt beskriver hon hur lågstatusyrken inom vården, där många kvinnor arbetar, hyllas i insatsen mot covid-19. Viktoria Saxby hoppas att vi kommer att få se en mer långsiktig satsning på höjda vårdlöner, individualiserad föräldraförsäkring, jämställdhetskrav för både investeringsstöd och offentliga upphandlingar samt att det blir ett större fokus på att öka kvinnors företagande och ägande.

6. Ökad livskvalitet för äldre

Under pandemin har det varit stort fokus på de äldre, som riskerar att drabbas hårdare av viruset. Carin Ism, medgrundare av Future of Governance Agency, tycker att vi behöver ändra synen på gamla människor. Ska de bara tillbringa 20–30 år i väntan på döden? Hen vill att vi ska utvidga hälsospannet så att hela livet ses som kvalitativt. Åldrandeforskningen går fort fram och hen tror att Sverige kan spela en stor roll i att skifta synen på äldre.

Tipsen är hämtade ur boken ”Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona” av Christian von Essen.

6 experter om samhällets nystart efter krisen

  1. Vi skönjer en allt tydligare grön omställning.
  2. Allt mer produkter och tjänster digitaliseras.
  3. Vi blir mer belysta och uppmärksammade på rasistiska strukturer.
  4. Arbetsdagarna och arbetstiderna utvecklas från det klassiska 9 till 5.
  5. Jämställdhetsfrågor sätts ännu tydligare på kartan.
  6. Synen på äldre skiftas och moderniseras.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.