Skip to main content
Ålderism, det vill säga åldersfördomar i arbetslivet som kan leda till åldersdiskriminering, är något som är ett problem på den svenska arbetsmarknaden.

Passé vid 43? Så motverkar du ålderism och tar vara på den seniora kompetensen

Äldre döms ut som överkvalificerade och de yngre är på väg att jobba ihjäl sig. En snedvriden syn på ålder i arbetslivet sätter många gånger käppar i hjulen för företag. John Mellkvist, framtidsspanare och engagerad i frågor om ålderism, tipsar om hur du vänder trenden och nyttjar äldres kompetens.

John Mellkvist, framtidsspanare på PR-byrån Mindmakers, förklarar att vi omedvetet ständigt sorterar in människor i ålder för att sedan kunna anpassa samtalet därefter, utifrån vad vi har för gemensamma referensramar.

– Problemet är inte sorteringen i sig, utan när vi börjar sortera ut människor, tar ifrån dem möjligheter och väljer bort dem, säger han.

Dolt problem

Ålderism, det vill säga åldersfördomar i arbetslivet som kan leda till åldersdiskriminering, är något som är ett problem på den svenska arbetsmarknaden, vilket alla arbetsgivare dock inte är medvetna om.

– Problem man inte pratar om växer i stället under ytan. Ålder är den vanligaste diskrimineringsformen i Sverige, men eftersom den är självupplevd och gråzonerna är många så är den svår att mäta.

Sätt upp på dagordningen

Sedan 2017 har John Mellkvist jobbat målmedvetet för att lyfta ämnet i debatten.

– Det måste föras upp på dagordningen, så att det blir en tydlig punkt. Det måste vara något som inte går att runda i rekryteringsprocesser, precis som jämställdhet, säger han.

Åldersblandning – en framgångsfaktor

John Mellkvist hänvisar till studier som visar att åldersblandning i arbetsgruppen gör att teamet löser problem bättre, framför allt komplexa problem. Han menar att personer i samma ålder på olika sätt har liknande referensramar, vilket kan göra arbetsplatser som saknar spridning i ålder homogena.

Behöver ni hyra in personal?

Se våra bemanningstjänster

Inför mentorsprogram

Ett sätt att utnyttja spridning av ålder på arbetsplatsen är att låta generationerna lära sig av varandra.

– Du kan införa olika typer av mentorsprogram på arbetsplatsen där kunskapsutbytet går åt båda håll, då skapar du en bättre utväxling på hela personalen. De unga får stöd av erfarna medarbetare och de äldre kan förlänga sina karriärer genom ny kunskap. Men viktigast är att det bygger förtroende i alla riktningar, säger John Mellkvist.

Äldre mer engagerade

En undersökning från hälsoföretaget Feelgood visar att anställda över 50 är betydligt mer engagerade i sin arbetsplats än de yngre.

– Då är man mer i takt med sig själv, vet vad man vill och drivs av. Ålder är i sig ingen merit. Attityden till omvärld och lärande är allt. Ett företag har större nytta av en nyfiken 60-åring än en blasé 30-åring.

Trygghet på arbetsplatsen

Äldre tenderar också att stanna längre. Därför tycker John Mellkvist att det är en fördel att försöka låta seniora medarbetare bli ankare i organisationen.

– Det är viktigt att det finns livserfarna människor med naturligt sinneslugn, som kan hantera konflikter, oro och stress. Det handlar inte om att de är långsamma, utan om att de ofta med erfarenhetens hjälp blivit mer stryktåliga och inte låter sig påverkas lika mycket som yngre.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.