Skip to main content
intro-section-logo

VVS-projektör

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du jobba med att utforma reglering och styrning av VVS-system? Som Projektör inom VVS arbetar du med fastighetstekniska system. Du har kunskap i hur systemen hänger ihop för att utforma ett behagligt inomhusklimat i fastigheter. Lernia har för avsikt att starta den här utbildningen under hösten 2023. Vi väntar på klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen till VVS-projektör får du lära dig:

 • Digitala verktyg som används i installationsbranschen, såsom CAD.
 • Fastighetstekniska system för värme/kyla, ventilation, avlopp, vatten, sprinkler och brandskydd.
 • Vad som påverkar inomhusklimatet.
 • Hur systemen hänger samman och utformas för ett behagligt inomhusklimat.
 • Tolka och skapa bygghandlingar och ritningar för ett VVS-installationsprojekt.
 • Hur installationsprojekt planeras, projekteras och utförs.
 • Hur utformning och drift av VVS-system kan påverka energiförbrukning och driftkostnader.
 • Styr- och reglerteknik samt fastighetsautomation.
 • Entreprenad- och upphandlingsformer.
 • Branschregler och branschstandarder som styr arbetet för en VVS-projektör.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Utföra projektering av VVS- och ventilationsinstallationer.
 • Utforma reglering och styrning av VVS-system med hänsyn till inomhusklimat.
 • Analysera och utvärdera energieffektiviserande och driftoptimerande åtgärder.
 • Planera och utföra projektering i ett installationsprojekt.
 • Övervaka arbetet som VVS-projektör genom att kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt.
 • Utföra förbättringsåtgärder,  kvalitetsuppföljningar och måluppföljningar.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • VVS-projektör
 • VVS 
 • Konstruktör

 

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan