Skip to main content
intro-section-logo

Undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård

Yrkeshögskoleutbildning


Är du utbildad undersköterska med arbetslivserfarenhet som vill specialisera dig mot anestesi, operation och intensivvård? Är du på jakt efter en efterfrågad specialistkunskap så att du kan ta dig vidare i karriären?

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Det här är en utbildning för dig som vill ha möjlighet att fortsätta jobba under dina studier. För att kunna bli antagen till utbildningen krävs det att du är undersköterska sedan innan och att du nu vill specialisera dig mot vård inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen pågår under ca 2 år och har en studietakt på 50% och den är på distans. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi inom relevanta områden samt om vårdhygien inom nyss nämnda områden. Eftersom utbildningen riktar sig mot en specialisering inom ofta akuta vårdärenden gäller det att du kan hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av  självstudiematerial , föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning. 

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m. 

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. 

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade . För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande.  

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Malmö. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv står för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har totalt 8 st platsträffar. Varje träff är oftast 1-3 dagar i följd.

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det förekommer kurslitteratur på engelska. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare.

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. 

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Norrbotten, Region Kalmar, Region Jönköping, Region Blekinge, Region Skåne, Region Värmland, Carlanderska

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

Du kommer att kunna hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, arbeta utifrån ett vårdhygieniskt förhållningssätt och kunna arbeta inom verksamheter som ställer stora krav på självständighet och forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att ha fått fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse av yrkesutövningen, att självständigt och i samverkan med sjuksköterska, patient och närstående identifiera behov och omvårdnadsåtgärder samt att med en helhetssyn kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Yrkesroller

  • Specialistundersköterska
  • Undersköterska med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård
  • Undersköterska, sjukvård

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan