Skip to main content
intro-section-logo

Underhållsingenjör

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du arbeta för att öka driftsäkerheten genom analyser och förbättringsförslag? En Underhållsingenjör arbetar på underhållsavdelningen inom process- eller tillverkningsindustrin.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

I utbildningen till Underhållsingenjör lär du dig:

 • Att identifiera riskerna vid utförande av underhåll samt föreslå åtgärder.
 • Att främja säkerhetsprestanda genom framtagning av metoder, tekniker och verktyg.
 • Att övervaka underhållsbudgeten genom sammanfattande data.
 • Att övervaka prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet hos tillgångar.
 • Om system och verktyg för datainsamling, övervakning och rapportering.  
 • Om drift och användning av tillgång och föremål i kombination med slitage- och skademekanismer.
 • Om metoder för dokumentationshantering, datainsamling och kontrollhantering.
 • Om inköp av material och reservdelslogistik.
 • Om hälsa, säkerhet och miljö inom underhåll.
 • Om mekanik, materiallära, elteknik och automation. 

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Förstå underhållsverksamhetens olika delar: inköp, förråd, planering och schemaläggning.
 • Basera ditt arbete på teori och/eller statistik.
 • Arbeta tillsammans med Underhållstekniker och Underhållschefer.
 • Arbeta för att öka driftsäkerheten. Detta gör du med analyser, förbättringsförslag och beslutsunderlag till Underhållschef.

Efter utbildningen kan du jobba som:

Underhållsingenjör

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan