Skip to main content
intro-section-logo

Socialpedagog

Yrkeshögskoleutbildning


Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och sjukdomar? Att arbeta som socialpedagog är spännande och samhällsviktigt. Ta chansen att gå en socialpedagogutbildning på yrkeshögskola och distans.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Så fungerar det att läsa på yrkeshögskola och distans

Att läsa yrkesutbildning på distans innebär ett annat upplägg jämfört med om du läser på plats. Bland annat kommer du:

 • Ha lärarledda lektioner, seminarier och föreläsningar i grupp via webb och lärportal
 • Ha olika samarbeten i tillfälliga arbetsgrupper i vår lärportal 
 • Arbeta självständigt eftersom man läser delar av kurserna på egen hand. Du hittar alla uppgifter i lärportalen och kommer ha tillgång till stöd från en handledare om du vill.

Även fast det är en distansutbildning träffas vi fysiskt några gånger under utbildningen. Dessa träffar kallas för platsträffar.Träffarna är oftast 1-3 dagar i följd. Vid dessa tillfällen får du som studerande står för omkostnader så som resa, mat, boende.

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter och så vidare. 

En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

Socialpedagogutbildningen läser du på svenska, dock kan en del kurslitteratur, artiklar och forskning vara på engelska.

För att kunna studera på distans krävs att du har en dator (vi förespråkar PC eftersom det går bäst ihop med vårt utbildningsmaterial), webbkamera och ett headset.

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Eftersom utbildningen är framtagen av branschen har den ett tydligt fokus på yrkesrollen. En del av utbildningen är LIA (lärande i arbete – praktik) som du genomför på en arbetsplats. Du har under LIA:n möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. 
Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretiskt och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig.

Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.
LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Du söker LIA-plats själv. Skolan har en skyldighet att se till att samtliga studerande erbjuds en LIA-plats. Det kan dock innebära att LIA-platsen inte blir i närheten av din hemort, utan på orten som utbildningen utgår från, och i så fall står du för eventuella rese- och logikostnader själv.

Våra samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med  Kriminalvården kompetenscenter HK, Statens Institutionsstyrelse, Connextions Norrbotten, Humana AB FoÖ, region norr med flera.

Goda möjligheter till jobb som socialpedagog

Det är goda möjligheter till arbete som socialpedagog, både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter och socialpedagoger. Det finns ett behov av att rekrytera socialpedagoger över hela Sverige på grund av:

 • Riktlinjer med utbildningskrav om examen från 2-årig eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller folkhögskola. 
 • Ökad efterfrågan på vårdplatser. Det innebär att Statens instutitionsstyrelse, SiS, behöver rekrytera mer personal med som är utbildade inom socialpedagogik.

Kurser

Nästa alla kurser i yrkesutbildningen till socialpedagog läser du på distans. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i vilken kurs.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Om urvalsprocessen för Socialpedagog

Efter utbildningen

Efter socialpedagogutbildningen kommer du ha kompetens inom flera områden. Bland annat kommer du veta mer om:

 • Hur din och andras roller inom socialt arbete fungerar.
 • Hur lagstiftning, författningar, riktlinjer och dokumentation inom arbetsområdet ser ut.
 • Hur människors utveckling, socialisation och livsvillkor ser ut. Till exempel hur samband mellan uppväxtmiljö och socialt utanförskap hänger ihop.
 • Hur mångkulturella perspektiv spelar in i det sociala arbetet.
 • Hur man arbetar kring psykisk ohälsa, sjukdomar, funktionsnedsättningar, beroendeproblematik, samsjuklighet och kriminalitet.
 • Kommunikation. Hur processer, samtalsmetodik och modeller för konflikthantering kan hjälpa.
 • Hur vårdkedjor inom socialt arbete ser ut och samverkan mellan aktörer.
 • Hur kvalitetskriterier fungerar och hur det området utvecklas.

Yrkestitlar och vad du kan arbeta med

Att arbeta som socialpedagog kan innebära många olika yrkesroller. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

 • Socialpedagog med ansvar för utredning och stödåtgång
 • Drog- och alkoholterapeut
 • Behandlingspedagog
 • Behandlingsassistent
 • Vårdare
 • Boendehandledare

Lön och arbetstider som socialpedagog

Vad du kommer ha för lön som socialpedagog beror lite på var i landet du bor, hur gammal du är samt tidigare erfarenhet. Här kan du se vad medellönen är för en socialpedagog.

Arbetstiderna för socialpedagoger kan variera från arbetsgivare till arbetsgivare. Det är vanligt att arbeta dagtid men det kan även förekomma arbete på kvällstid och helger.

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Förslag på liknande utbildningar

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan