Yrkeshögskoleutbildning

Socialpedagog


Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och sjukdomar? Eller beroendeproblematik, samsjuklighet, kriminalitet och trauman/kriser? Har du intresse av beteendevetenskap, socialpedagogik, psykologiska teorier och metoder?

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av resurser och funktioner:

  • Undervisning i grupp via lärarledda lektioner seminarier och föreläsningar via webb och lärportal
  • Samarbete inom tillfälliga arbetsgrupper i Lärportalen 
  • Självständigt arbete, delar av kurserna på egen hand utifrån uppgifter i Lärportalen, med tillgång till handledarstöd
  • Det ingår 6 fysiska platsträffar.

Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.


Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med  Kriminalvården kompetenscenter HK, Statens Institutionsstyrelse, Connextions Norrbotten, Humana AB FoÖ, region norr med flera.

 

Framtidsutsikter

Möjligheterna till arbete ses som goda både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter och socialpedagoger. Behov av rekrytering finns över hela Sverige på grund av:

  • Riktlinjer med utbildningskrav om examen från 2-årig eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller folkhögskola för att kvalitetssäkra kompetens hos medarbetare 
  • Ökad efterfrågan på vårdplatser innebär att SiS också måste rekrytera personal med utbildning

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka moment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

  1. Behörighet till Yrkeshögskolan
  2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

 

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov. Poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven. 

Läs mer om meritpoäng

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper teoretiskt och praktiskt inom:

- egen och andras roller som aktörer i socialt arbete

- lagstiftning, författningar, riktlinjer och dokumentation inom arbetsområdet

- människors utveckling, socialisation och livsvillkor, samband mellan uppväxtmiljö och socialt utanförskap

- mångkulturella perspektiv i socialt arbete

- psykisk ohälsa och sjukdomar och funktionsnedsättningar, beroendeproblematik, samsjuklighet och kriminalitet.

- kommunikation och dess processer, samtalsmetodik, modeller för konflikthantering

- vårdkedjor inom socialt arbete, samverkan mellan aktörer

- kvalitetskriterier i samt insikt om hur området utvecklas.

Yrkesroller

 

Socialpedagog, ansvar för utredning och stödåtgång,
Drog & Alkohol terapeut

Behandlingspedagog,
Behandlingsassistent,
Vårdare,
Boendehandledare

Lernia samverkar med Lapplands lärcentra

Läs mer om vårt samarbete här.

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna