Skip to main content
intro-section-logo

Medicinsk vårdadministratör

Yrkeshögskoleutbildning


Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser Arbetsuppgifterna för en medicinsk vårdadministratör är många och varierande!

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk vårdadministratör passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk vårdadministratör

Tillgången på utbildade medicinska vårdadministratörer förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska vårdadministratörer.

 

 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå. Utbildningen är 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års studier. Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör omfattas av nationell kursplan vilket betyder att alla utbildningar leder till samma kunskaper, färdigheter och kompetenser oavsett var du väljer att studera.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll som också kan innebära personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning samt roller som chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

 

Vad har en medicinsk vårdadministratör för lön?

Vad man har för lön när man jobbar som medicinsk vårdadministratör? Det kan variera. Bland annat beror det på var i landet du bor, vad du ska arbeta med, hur gammal du är samt vad du har för tidigare erfarenhet. Idag är medellönen för en medicinsk vårdadministratör i Sverige ungefär 28 100 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan