<
Leende Man Vid Dator
Yrkeshögskoleutbildning

Medicinsk vårdadministratör

Är du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser Arbetsuppgifterna för en medicinsk vårdadministratör är många och varierande!


Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk vårdadministratör passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk vårdadministratör

Tillgången på utbildade medicinska vårdadministratörer förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska vårdadministratörer.

Här finns utbildningen

Distans med träffar i Luleå Visby eller Umeå

Ansökan stängd

Nästa start

2024-08-19

Längd

2 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-04-15

Medicinsk vårdadministratör, Distans med träffar i Luleå Visby eller Umeå

Poäng

400

Längd

2 år

Adress

, Distans med platsträffar i Luleå, Umeå och Visby

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-04-15

Distansstudier med obligatoriska träffar

Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar i Luleå, Umeå och Visby. Platsträffarna är på din valda studieort. Första träffen är dock i Umeå, oavsett vald studieort, den 19-21/8.

När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att hitta ett studiesätt som passar dig och din sociala situation. Alla föreläsningar sker/erbjuds under dagtid måndag – fredag.

En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Att kombinera arbete och heltidsstudier rekommenderas ej under vardagarna och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen. Det är för att du ska kunna klara kurserna och få ditt examensbevis. 

LIA (Lärande i Arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.
Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets och din handledares arbetstider. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

LIA-platser erbjuds i region Norrbotten, Västerbotten och på Gotland.

Malmö

Ansökan stängd

Nästa start

2024-08-26

Längd

2 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-04-15

Medicinsk vårdadministratör, Malmö

Poäng

400

Längd

2 år

Adress

Fårögatan 8, Malmö

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-04-15

Nästa start

Augusti 2024. Ansökan öppnar 15 februari. 

Studieperioder: Mer info kommer under våren -24

Studieperiod 1: 

Studieperiod 2: 

Utbildningen genomförs på plats i Lernias lokaler i Malmö

Detta är en heltidsutbildning som du läser på plats i Lernias lokaler i Malmö. Utbildningen består av föreläsningar, gruppövningar, praktiska moment samt LIA. 

LIA- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Capio och Malmö kommun med flera. 

Du blir tilldelad en LIA-plats inom Region Skåne

Under utbildningen kommer du bli tilldelad en LIA-plats av oss. Du kommer vara på olika LIA-platser under de olika LIA-perioderna. 

LIA-platser tillhörande Lernias utbildning erbjuds i Malmö, Lund, Ystad och Trelleborgs kommun. Förbered dig därför på att du kan få en LIA-plats utanför din hemkommun.

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och på LIA-perioderna omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-perioden. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. 

Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

Östersund

Nästa start

2025-01-07

Längd

2 år

Ansökningsperiod

2024-08-15 till 2024-09-15

Medicinsk vårdadministratör, Östersund

Poäng

400

Längd

2 år

Adress

, Östersund

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-08-15 till 2024-09-15

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå. Utbildningen är 400 yh-poäng vilket motsvarar 2 års studier. Utbildningen till Medicinsk vårdadministratör omfattas av nationell kursplan vilket betyder att alla utbildningar leder till samma kunskaper, färdigheter och kompetenser oavsett var du väljer att studera.

Administration och ekonomi, 25p

Administration och hantering av allmän handling, 15p

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 35p

Bemötande och kommunikation, 25p

Diagnosklassificering, 25p

IT och e-hälsa, 30p

Medicinsk dokumentation, 25p

Medicinsk terminologi och skrivregler, 45p

Vårdens organisation och verksamhet, 20p

Vårdrelaterad juridik, 30p

LIA 1, 30p

LIA 2, 35p

LIA 3, 35p

Examensarbete, 25p

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag.

Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll som också kan innebära personal- och/eller ekonomihantering, IT och projektledning samt roller som chefssekreterare, enhetschef eller samordnare åt verksamhets- eller klinikchef.

 

Vad har en medicinsk vårdadministratör för lön?

Vad har man för lön när man jobbar som medicinsk vårdadministratör? Det kan variera. Bland annat beror det på var i landet du bor, vad du ska arbeta med, hur gammal du är samt vad du har för tidigare erfarenhet. Här kan du se vad medellönen är för en medicinsk vårdadministratör i Sverige. 

Dela gärna