<
Kvinnlig Ingenjör Vid Vindkraftverk
Yrkeshögskoleutbildning
Sen anmälan möjlig - sök nu! Först till kvarn gäller på lediga platser

Internationell vindkraftstekniker

Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion i en expansiv bransch? Vi kan erbjuda dig en yrkeshögskoleutbildning till internationell vindkraftstekniker. Vindkraft byggs i hela Europa vilket innebär att det finns möjligheter att även jobba utomlands. Du jobbar i team, sköter planering och ansvarar för service-, drift- och underhållsarbete inom energiproduktion.


Sök nu!

Sen anmälan möjlig - sök nu! Först till kvarn gäller på lediga platser.

video

Internationell vindkraftstekniker

Hör Oskar berätta mer om utbildningen till internationell vindkrafttekniker.

Om utbildningen


Utbildningen till vindkraftstekniker är en platsbunden heltidsutbildning. Stor andel består av distansstudier. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. De teoretiska delarna av utbildningen sker på distans och de praktiska momenten är obligatoriska. De praktiska momenten genomförs under s.k. platsveckor. Då finns man på plats i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Delar av kurs kan även ske på annan ort. Boende, resor och mat bekostas då av den studerande själv. 

- Energiproduktion och lagring: 1-3 dagar på plats
- Maskinteknik och komponentlära: 5 dagar på plats
- Drift, underhåll och vibrationsteknik: 5 dagar på plats
- Arbetsmiljö och säkerhet, GWO:  3,5 dagar på plats (Stockholm/Göteborg) + Hälsoundersökning 1 dag
- Ellära: 5 dagar på plats
- Styrning och övervakning av energianläggning och produktion: 5 dagar på plats
- Teknisk engelska: 1-2 dagar på plats
- Grundkurs i hydraulik: 4 dagar på plats (annan ort)
- LIA: 12 veckor
- Examensarbete: ingen platsträff

Utbildningen pågår i tre terminer, där första året är teoretiska studier och sista terminen till stor del består av LIA (Lärande i arbete = praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Att studera på yrkeshögskola innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att hitta ett studiesätt som passar dig och din sociala situation. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Att kombinera arbete och heltidsstudier rekommenderas inte under vardagarna och vid fall där du som studerande ändå vill göra det bör du tänka på att du måste följa kursplanerna, schemat och annat som rör utbildningen. Det är för att du ska kunna klara kurserna och få ditt examensbevis. 

Det ingår i snitt 12 lärarledda timmar/vecka i utbildningen, resterande tid är självstudietid. Självstudietid innebär att ni själva ansvarar över studierna, det kan innebära specifika uppgifter från utbildaren, företagspresentationer, förberedelser inför examinationer osv.

 

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-period (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken.

Den här utbildningen är bred och leder till flera yrkesroller. Det ger dig möjlighet att utföra LIA även hos andra företag inom service och underhåll.

Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

B-körkort är ofta en stor fördel i yrket och många företag som erbjuder LIA-platser förväntar sig att de studerande också ska kunna köra ut till parkerna. 

GWO-kurs

Under termin 2 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranschen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Efter avslutad och godkända moduler enligt GWO – Global Wind Organisation ingår även certifiering.

Du som studerande får själv betala en summa på upp till ca 3000 kr för boende, resor och mat. 

Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som studerande själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

 

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Du behöver en godkänd hälsokontroll

Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du inte arbeta som vindkraftstekniker, men med den här utbildningen kan du då välja någon av de andra yrkesrollerna som utbildningen leder till och arbeta som bla service- eller underhållstekniker.

Lernia bekostar hälsokontrollen som kommer ske under termin 2 innan det är dags för LIA.

 

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker

Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

 

Samarbetsorganisationer

Utbildningen till vindkraftstekniker genomförs i samverkan med:  

 • Enercon Energy
 • WPS Sweden
 • Vestas
 • Ropeaccess
 • RWE Renewables

Vidareutbilda dina anställda kostnadsfritt

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Här finns utbildningen

Skara eller Åseda

Ansökan stängd

Nästa start

2024-09-02

Längd

Heltid 1,5 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-05-15

Internationell vindkraftstekniker, Skara eller Åseda

Poäng

300

Längd

Heltid 1,5 år

Adress

, Skara eller Åseda

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-05-15

Nästa start

September 2024. Ansökan öppnar 15 februari. 

Kurser och poäng

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 25
 • Drift-, underhåll- och vibrationsteknik, 35
 • Examensarbete, 15
 • Energiproduktion och lagring, 20
 • LIA, 60
 • Maskinteknik och komponentlära, 30
 • Styrning och övervakning av energianläggning och produktion, 30
 • Teknisk engelska, 15
 • Ellära, 55
 • Grundkurs i hydraulik, 15

Sundsvall

Ansökan stängd

Nästa start

2024-09-02

Längd

Heltid 1,5 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-05-15

Internationell vindkraftstekniker, Sundsvall

Poäng

300

Längd

Heltid 1,5 år

Adress

Bensinvägen 4, Sundsvall

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-05-15

Nästa start

September 2024. Ansökan öppnar 15 februari. 

Kurser och poäng

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 25
 • Drift, underhåll och vibrationsteknik, 35
 • Examensarbete, 15
 • Energiproduktion och lagring, 20
 • LIA, 60
 • Maskinteknik och komponentlära, 30
 • Styrning och övervakning av energianläggning och produktion, 30
 • Teknisk engelska, 15
 • Ellära, 55
 • Grundkurs i hydraulik, 15

Piteå

Nästa start

2024-09-02

Längd

Heltid 1,5 år

Ansökningsperiod

2024-02-15 till 2024-08-01

Internationell vindkraftstekniker, Piteå

Poäng

300

Längd

Heltid 1,5 år

Adress

Hamnplan 5, Piteå

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-15 till 2024-08-01

Nästa start

Kursstart i september 2024. 

Bostadsgaranti för dig som vill läsa i Piteå

PiteBo erbjuder en bostadsgaranti för studenter som flyttar till Piteå för att börja en yrkeshögskoleutbildning. För att garantin ska gälla måste du folkbokföra dig i Piteå och du ska ha börjat en YH-utbildning på minst 100 YH-poäng.

Läs mer om bostadsgarantin hos Pitebo

Kurser och poäng

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 25
 • Drift, underhåll och vibrationsteknik, 35
 • Examensarbete, 15
 • Energiproduktion och lagring, 20
 • LIA, 60
 • Maskinteknik och komponentlära, 30
 • Styrning och övervakning av energianläggning och produktion, 30
 • Teknisk engelska, 15
 • Ellära, 55
 • Grundkurs i hydraulik, 15

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Energiproduktion och lagring

Maskinteknik och komponentlära

Drift, underhåll och vibrationsteknik

Arbetsmiljö och säkerhet

Ellära

Styrning och övervakning av energianläggning och produktion

Teknisk engelska

Grundkurs i hydraulik

LIA

Examensarbete

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Formulär för kompetenskartläggning

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper inom: 

 • hållfasthetslära samt masinritningar och konstruktionsförståelse
 • uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar.
 • service, drift och underhållsarbete på mekaniska, elektriska och hydrauliska vindkraftssystem och andra anläggningar
 • Avhjälpande och förebyggande underhåll
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets författningssamlingar Kopplat till arbete i vindkraftsverk samt GWO utbildning enligt standard från The Global Wind Organisation och ESA (elsäkerhetsanvisningar)
 • tolkning av schemaläsning- och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system samt felsökning
 • Tekniska termer och begrepp inom vindkraftsbranschen
 • arbetsmiljö och säkerhet som prioriteras högt och genomsyrar alla kurser.

Examen för vindkraftstekniker

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker.

Jobba som vindkraftstekniker, servicetekniker eller underhållsmekaniker

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel:

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller
  energidistribution
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift och/eller underhållsmekaniker inom
  energiproduktion
 • Vindkraftstekniker
 • Servicetekniker, vindkraftverk
 • Internationell vindkraftstekniker

Dela gärna