Skip to main content
intro-section-logo

Internationell vindkraftstekniker

Yrkeshögskoleutbildning


Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? Gillar du höga höjder? Som vindkraftstekniker är du elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker eller inom annan energiproduktion.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Föreläsningar, laborationer och praktik - i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda

Utbildningen till vindkraftstekniker är en platsbunden heltidsutbildning med inslag av distansstudier som du kan du läsa antingen i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. De teoretiska delarna av utbildningen sker på distans och de praktiska momenten är obligatoriska. De praktiska momenten genomförs under s.k. platsveckor. Då finns man på plats i Piteå, Sundsvall, Skara eller Åseda. Utbildningen pågår i tre terminer, där första året är teorektiska studier och sista terminen till stor del består av LIA (Lärande i arbete = praktik). All utbildning kommer vara på svenska, däremot kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

Att studera på yrkeshögskola innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att hitta ett studiesätt som passar dig och din sociala situation. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

Praktik - LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-period (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA.

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

GWO-kurs

Under höstterminen i årskurs 1 kommer delar av utbildningen (GWO) ske på ytterligare en annan ort. GWO-kurser är kurser för de som arbetar inom vindkraftsbranchen. GWO-kurser regleras enligt standard från The Global Wind Organisation.

Du som student får själv betala en summa på upp till ca 3 000 kr själv för boende, resor och mat. 

Lernia bekostar GWO-kursen vid första tillfället. Vid ett eventuellt icke godkänt resultat, får du som student själv bekosta ett nytt utbildningstillfälle.

Utbildningen till vindkraftstekniker tas fram av företag i branschen

Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Du behöver en godkänd hälsokontroll

Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver därför ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kan du inte arbeta som vindkraftstekniker, men med den här utbildningen kan du även jobba som service- eller underhållstekniker inom annan energiproduktion.

Lernia bekostar hälsokontrollen som kommer att göras innan det är dags för LIA.

Bostadsgaranti för dig som vill läsa i Piteå

PiteBo erbjuder en bostadsgaranti för studenter som flyttar till Piteå för att börja en yrkeshögskoleutbildning. För att garantin ska gälla måste du folkbokföra dig i Piteå och du ska ha börjat en YH-utbildning på minst 100 YH-poäng.

Läs mer om bostadsgarantin hos Pitebo

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
Hör Oskar berätta mer om utbildningen till internationell vindkrafttekniker.

Goda framtidsutsikter för vindkraftstekniker och internationella vindkraftstekniker

Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen till vindkraftstekniker genomförs i samverkan med Enercon Energy, WPS Sweden, Vestas och Ropeaccess.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om:

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem.

Dessutom har du fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

Examen för vindkraftstekniker

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker.

Jobba som vindkraftstekniker, servicetekniker eller underhållsmekaniker

Efter utbildningen kan du jobba inom flera olika områden. Här är några exempel:

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion eller
  energidistribution
 • Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift och/eller underhållsmekaniker inom
  energiproduktion
 • Vindkraftstekniker
 • Servicetekniker, vindkraftverk
 • Internationell vindkraftstekniker

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan