Skip to main content
intro-section-logo

Systemutvecklare i Java och JavaScript

Yrkeshögskoleutbildning


Gillar du att arbeta med kodning? Är du sugen på att utveckla dig till IT-branschens framtida medarbetare? Vill du ha förståelse för hur systemutvecklingsbranschen ser ut, vilka trender som finns och vilken möjlig utveckling de största utvecklingsspråken och -miljöerna på marknaden har idag?

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Det råder en brist nu och framöver på systemutvecklare. Verksamheter som är inne i en digitaliseringsprocess föredrar utvecklare på plats istället för outsourcat. Kravet att komma ut med nya digitala tjänster snabbt gör att färre planerar att outsourca IT. Det går helt enkelt snabbare att ha sin IT insourcad som i sin tur gynnar ett agilt arbetssätt och DevOps. Webbutveckling är ett av de största områdena inom mjukvaru-och systemutveckling och det finns ett stort behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor. Att lära sig både Java och JavaScript kommer ge dig stora yrkesfördelar.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

 

Utbildningen genomförs på distans

Utbildningen som pågår under ca 2 år genomförs helt på distans. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig. Du kommer att ha 12 timmars lärarledda lektioner/föreläsningar per vecka och resten av tiden är självstudietid då du själv ansvarar för att läsa in allt som krävs för att nå kunskapsmålen.

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar länkar m.m. Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. Under utbildningens gång arbetar vi med blandade lärformer genom självstudiematerial i kombination med klassisk lärarledd undervisning, grupparbeten med cases och individuell handledning.

Vid varje kursstart presenteras kursens kunskapsmål, centrala innehåll och bedömningsuppgifter, schema och vilka resurser som finns för att nå önskat mål i förhållande till bedömningsuppgifterna. I utbildningen kommer du bland annat få lära dig om Java och JavaScript.

För att kunna studera på distans krävs att du har en dator (vi förespråkar PC eftersom det går bäst ihop med vårt utbildningsmaterial), webbkamera och ett headset.

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare . En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).
Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete.

LIA (Lärande i Arbete)

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt.Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets och din handledares arbetstider. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Du söker LIA-plats själv. Skolan har en skyldighet att se till att samtliga studerande erbjuds en LIA-plats. Det kan dock innebära att LIA-platsen inte blir i närheten av din hemort, utan på orten som utbildningen utgår från, och i så fall står du för eventuella rese- och logikostnader själv.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Sogeti, Atea, B3 Consulting GroupAntsCentricOhmyWise IT, Academic WorkLuleå Science Park, Tullverket, CygniGhost Competence, Arctic groupAvantime och Tromb AB.

 

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Saknar du behörighet?

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Om urvalsprocessen för Agil systemutvecklare i Java och JavaScript

Förslag på liknande utbildningar

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om arbetsmetoder för utveckling i team och kvalitetskriterier för programmeringsprojekt, om Agila metoder med fokus på DevOps, versionshantering, utvecklingsmiljöer, automation och deploy. Du har lärt dig om API:er, FullStack och integration, arbete med databaser (modellering, optimering, säkerhet, lastbalansering samt SQL), om säkerhet inom systemutveckling och systemdesign. Du kan OOAD, UML, DFD, webbarkitektur och arkitekturer för backend samt vet vilken roll databaser, molntjänster och API:er har i en webbapplikation.

Yrkesroller

  • Systemutvecklare i Java och JavaScript
  • IT-utvecklare
  • Javautvecklare
  • Mjukvaruutvecklare
  • Systemutvecklare
  • Webbprogrammerare
  • Webbutvecklare

Undrar du vad vi har för andra inriktningar inom systemvetare eller vilka orter du kan läsa på? Läs vanliga frågor och svar om våra utbildningar till systemutvecklare här.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan