Komvux

Undersköterska och vårdbiträde, Stockholm Skärholmen


I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Utbildningen till undersköterska och vårdbiträde ger dig en bra grund för arbete inom vård och omsorg. Att utbilda sig till undersköterska ger dessutom goda chanser till jobb.

Om utbildningen

Att arbeta som undersköterska eller vårdbiträde är spännande och varierande samtidigt som det ställer krav på professionalitet och kompetens. I vår komvuxutbildning till vårdbiträde eller undersköterska har vi därför behöriga lärare med lång yrkeserfarenhet. Tack vare det får du en utbildning av hög kvalitet.

Utbildning till undersköterska eller vårdbiträde - på plats i Stockholm eller på distans

Du kan läsa till undersköterska på Lernias komvux i Skärholmen, Stockholm eller på distans. Du läser på heltid (40 timmar i veckan) och har lärarledda lektioner 16 timmar i veckan. I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) eller fältstudier på omkring 12 veckor. För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder.

Först läser du flera grundläggande kurser, sedan väljer du inriktning

I den första delen av vuxenutbildningen till undersköterska läser alla samma kurser. Du får en grundläggande vårdutbildning som tar upp människors behov och rättigheter, hälsa och sjukdomar samt omvårdnad och omsorg. De grundläggande kurserna består av totalt 1150 poäng.

Efter de gemensamma kurserna till undersköterska läser du de fördjupningskurser som ingår i den inriktning som du vill specialisera dig inom. Du kommer totalt läsa 1500 poäng.

 

Att utbilda sig till undersköterska ger goda chanser till jobb.
Du kan välja mellan flera olika inriktningar i utbildningen.

Inriktning - Äldreomsorg

Inriktningen för äldreomsorg är för dig som vill arbeta med äldre i behov av vård och omsorg. Till exempel inom olika boenden, hemtjänst eller daglig verksamhet. I utibildningen ligger fokus på äldres hälsa och livskvalitet samt sjukdomar och funktionsnedsättningar. I kursen Äldres hälsa- och livskvalitet får du även chansen att se hur yrket ser ut på plats genom arbetsplatsförlagt lärande.

Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Inriktning - Hälso- och sjukvård

Om du vill arbeta inom hälso- och sjukvård, exempelvis på sjukhus, vårdcentraler eller hemsjukvård är det här rätt inriktning för dig. Du kommer bland annat lära dig om medicinskt omhändertagande vid sjukdom och olycksfall. Du får testa på yrket på plats i kursen akutsjukvård där arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår.

Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Inriktning - Funktionshinderområdet

Inriktningen funktionshinder är perfekt för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. I utbildningen lär du dig mer om arbetet på olika boenden, dagliga verksamheter eller som personlig assistent. Du får kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur du på bästa sätt kan stödja personen till ett självständigt liv utifrån livssituationen. I kursen specialpedagogik 2 får du även chans att testa på yrket på plats genom arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Inriktning - Psykiatri

Här är inriktningen och utbildningen för dig som vill arbeta som undersköterska inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd. I kursen Psykiatri 2 ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1

I utbildningen ingår också kursen Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 samt kursen Samhällskunskap 1a1. Du läser dem samtidigt som du läser de andra kurserna.

 

Inriktningen funktionshinder är perfekt för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder.

Prövning

En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan examinerar den. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Du hittar alla krav på Skolverkets hemsida. 

Det finns flera sätt att göra en prövning på. Dels kan du göra en prövning i en kurs för att höja betyget till ett godkänt betyg. Dels kan du göra en prövning för att få ett betyg i en kurs som du inte har läst men till exempel har yrkeserfarenhet av. Vi erbjuder endast prövning för dig som är folkbokförd i en kommun vi har avtal med. Kom ihåg att du måste kunna legitimera dig med giltig legitimation eller ID-handling (fotolegitimation) vid prövningstillfället. Vi erbjuder två prövningstillfällen varje termin. 

Vad kostar det att göra en prövning?

Om du har läst en kurs hos Lernia tidigare och fått betyget F kan du efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Om du läst kursen på en annan skola kostar prövningen 500 kr och anmälan är bindande. Du måste bifoga en kopia på betalningen samt på ditt betyg och skicka tillsammans med anmälningen. Avgiften återbetalas inte om du lämnar återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.

Kostnadsfri prövning om du läst komvux hos Lernia

Om du har läst en kurs på komvux hos Lernia tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Om du läst kursen på en annan skola måste du bifoga en kopia på ditt betyg och skicka tillsammans med anmälningsblanketten.

Kontakta oss via mail för mer information

Kurslitteratur

Till vissa kurser kan du redan i förväg boka eller köpa kurslitteratur. Viss kurslitteratur finns att låna på skolan.

Kurslitteratur för vård- och omsorgskurser

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Vilka förkunskaper behöver du ha? 

Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk och matematik eller motsvarande.

Så söker du en komvuxutbildning

 1. Ansök till komvux via din kommun.
 2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
 3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. 

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du behörighet att jobba som undersköterska inom ett eller flera områden. Under utbildningen väljer du att specialisera dig inom ett område som intresserar dig, exempelvis äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller barn och vuxna med funktionshinder.

Gott om jobb som undersköterska

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg är stor och med den kompetens du får genom utbildningen är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lön som undersköterska

Vad du får för lön som undersköterska beror lite på hur många år du arbetat och hur gammal du är. Lönen kan också variera beroende på om du jobbar i till exempel hemtjänst, på boende eller inom psykiatrin.

Komvux på Lernia


Välj efter dina behov

Välj mellan flera utbildningar på plats eller distans, på den nivå som passar dig

Utan kostnad

Komvux hos Lernia är gratis. Du betalar bara för böcker och annat studiematerial

Stora chanser till jobb

På Lernia kan du även söka jobb eller bli bemanningskonsult

Engagerade lärare

Vi har kunniga och engagerade lärare som lär ut det senaste inom området för att du ska få en bra väg ut i arbetslivet

Gratis wifi

På alla våra skolor har du tillgång till fri wifi

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Storholmsgatan 4, pl.4, Stockholm Skärholmen

Utbildningstyp

Komvux

Utbildningslängd

65 veckor

Poäng

1500

  Om du har frågor kring utbildningen är du välkommen att besöka oss, Lernia, Storholmsgatan 4, Skärholmen, eller höra av dig via mail på stockholm@lernia.se.

  Kurser som alla läser: 

  • Hälsopedagogik HALHAL0, 100p
  • Medicin 1 MEDMED01, 150p
  • Etik och människans livsvillkor MÄNETI0, 100 p
  • Psykiatri 1 PSYPSU01, 100 p
  • Psykologi 1 PSKPSY01, 50 p
  • Specialpedagogik 1 SPCSPE01, 100 p
  • Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01, 200 p
  • Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02, 150 p
  • Svenska 1 SVESVE01, 100 p
  • Svenska som andraspråk 1 SVASVA01, 100 p
  • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1, 50 p
  • Vård- och omsorg specialisering VADVAR00S, 100 p

  Inriktning Äldreomsorg läser också:

  • Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0, 200 p
  • Vård- och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0, 100 p

  Inriktning Hälso- och sjukvård läser också: 

  • Akutsjukvård SJUAKU, 200 p
  • Medicin 2 MEDMED02, 100 p

  Inriktning Funktionshinderområdet läser också: 

  • Socialpedagogik PEASOC0, 100 p
  • Specialpedagogik 2 SPCSPE02, 100 p
  • Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0, 100 p

  Inriktning Psykiatri läser också: 

  • Psykiatri 2 PSYPSY02, 200 p
  • Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0, 100 p
  ;

Nästa kursstart

2021-03-15

Senare kursstarter

 • 2021-04-19
 • 2021-05-24
 • 2021-06-28

Ansökningsperiod

Aktuell ansökningsperiod finns på din kommuns webbplats.

Bra att veta

 • Det kostar inget att gå en vuxenutbildning. Du kan söka studiemedel hos CSN.
 • Du får betyg på gymnasienivå (gäller ej orienteringskurser).
 • Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder.
 • Under våren 2019 äger prövningar rum, datum för dessa är torsdag 14/3 samt torsdag 23/5. Vänligen anmäl till e-post provning.stockholm@lernia.se. Bifoga eventuellt betalningsbevis.

Ansökan


Ansök nu!

Utbildningen söker du på din kommuns webbplats. Saknas din kommun i listan? Kontakta din kommun för att göra en särskild prövning för att få gå utbildningen på Lernia.
 
Har du fått besked av kommunen att du fått plats? Då får du information från Lernia en till två veckor före kursstart.

Har du inte har fått besked om du blivit antagen till utbildningen? Hör av dig till din kommun.

Saknar du information från Lernia, kontakta oss på 0771-650 650.

Välj din hemkommun

Ansök hos kommunen

Hjälp med ansökan?

Ditt för- och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer

Vi hör av oss vardagar 8.00-16.30.

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.lernia.se/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna