Komvux

Undersköterska, Skärholmen


I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Det här är utbildningen för dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor i behov av vård och omsorg. Att utbilda sig till undersköterska ger stora chanser till jobb.

Om utbildningen

Din förmåga att kommunicera och bygga relationer med vårdtagare,  närstående och kollegor är viktig i yrkesrollen som undersköterska. En undersköterskas arbetsuppgifter är spännande och varierande samtidigt som det ställer krav på professionalitet och kompetens.

I utbildningen till undersköterska kan du studera antingen i klassrum på dag- eller kvällstid alternatvit på distans. Du kan läsa undersköterskeutbildningen på heltid eller deltid.
I flera av kurserna ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) eller fältstudier. 

Utbildningen till undersköterska är uppdelad i två delar, en del med gemensamma kurser på 950 poäng och en fördjupningsdel med valbar inriktning på 400 poäng, totalt 1350 poäng.  

Gemensamma grundläggande kurser för undersköterska 

I den första delen av utbildningen till undersköterska läser alla studerande samma kurser. Du får en grundläggande vårdutbildning med kunskaper om människors behov och rättigheter, hälsa och sjukdomar samt omvårdnad och omsorg. Heltidsstudier i utbildningen till undersköterska omfattar 45 veckor. Efter de gemensamma kurserna för undersköterska väljer du en fördjupningsinriktning som du vill specialisera dig inom, till exempel:

Äldreomsorg

En inriktning för dig som vill arbeta med äldre i behov av vård och omsorg, exempelvis inom särskilda boendeformer, hemtjänst eller daglig verksamhet. Äldres hälsa och livskvalitet samt sjukdomar och funktionsnedsättningar är centrala i utbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i en kurs.

Heltidsstudier omfattar 20 veckor. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Hälso- och sjukvård

En inriktning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, exempelvis på sjukhus, vårdcentraler eller inom hemsjukvård. Du får fördjupade kunskaper inom medicinskt omhändertagande vid sjukdom och olycksfall. I kursen Akutsjukvård ingår Arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Heltidsstudier omfattar 20 veckor. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Stödassistent/Funktionshinder

En inriktning för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning exempelvis inom särskilda boendeformer, daglig verksamhet eller personlig assistans. Du får kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur du på bästa sätt kan stödja personen till ett självständigt liv utifrån dennes livssituation.

Heltidsstudier omfattar 20 veckor. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Psykiatri

En inriktning för dig som vill arbeta inom psykiatri och socialpsykiatri. Du kan arbeta både inom landstinget psykiatriska enheter eller som till exempel boendestödjare inom kommunens verksamheter. Du får kunskap om olika psykiatriska diagnoser och hur samhällets omsorg fungerar för personer i behov av stöd.

Heltidsstudier omfattar 20 veckor. Kurserna söker du som kurspaket eller som fristående kurser.

Prövning

En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida. 

Du kan både göra en prövning i en kurs för att höja betyget till ett godkänt betyg för den kursen eller för att få ett betyg i en kurs som du inte har läst men till exempel har yrkeserfarenhet av. Vi erbjuder endast prövning för dig som är folkbokförd i en kommun vi har avtal med. Kom ihåg att du måste kunna legitimera dig med giltig legitimation/ID-handling (fotolegitimation) vid prövningstillfället.

Vi erbjuder två prövningstillfällen varje termin.

Kostnad

Om du har läst en kurs på Komvux hos SweJa eller Lernia tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Om du läst kursen på en annan skola kostar då prövningen 500 kr och anmälan är bindande. Du måste bifoga en kopia på betalningen samt på ditt betyg och skicka tillsammans med anmälningen. Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.

Undantag för kostnad

Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Om du läst kursen på en annan skola måste du bifoga en kopia på ditt betyg och skicka tillsammans med anmälningsblanketten.

Kontakta oss via mail för mer information

Kurslitteratur

Till vissa kurser kan du redan i förväg boka eller köpa kurslitteratur. 

Kurslitteratur för vård- och omsorgskurser

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå, för att få studera på gymnasial vuxenutbildning.

I vissa kommuner är det möjligt att kombinera gymnasial vuxenutbildning och SFI. Mer information kan du få hos din hemkommun. 

Så söker du en komvuxutbildning

 1. Ansök till komvux via din kommun.
 2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
 3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. 

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

Efter utbildningen

Som undersköterska har du möjlighet att arbeta inom flera olika verksamheter, där inriktning och arbetsuppgifter varierar. Under utbildningen väljer du att specialisera dig inom ett område som intresserar dig, exempelvis äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller barn och vuxna med funktionshinder/stödassistent. Efterfrågan på personal inom vård och omsorg är stor och med den kompetens du får genom denna utbildning är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Lönen sätts normalt efter antal år i yrket och ålder.

Komvux på Lernia


Välj efter dina behov

Välj mellan flera utbildningar på plats eller distans, på den nivå som passar dig

Utan kostnad

Komvux hos Lernia är gratis. Du betalar bara för böcker och annat studiematerial

Stora chanser till jobb

På Lernia kan du även söka jobb eller bli bemanningskonsult

Engagerade lärare

Vi har kunniga och engagerade lärare som lär ut det senaste inom området för att du ska få en bra väg ut i arbetslivet

Gratis wifi

På alla våra skolor har du tillgång till fri wifi

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Storholmsgatan 4, pl.4, Skärholmen

Utbildningstyp

Komvux

Utbildningslängd

Varierande

Poäng

1350

Kurser

Poäng

Kurser

Poäng

 • Etik och människans livsvillkor 100
 • Hälsopedagogik 100
 • Medicin 1 150
 • Psykiatri 1 100
 • Psykologi 1 50
 • Specialpedagogik 1 100
 • Vård- och omsorgsarbete 2 150
 • Valbara yrkesinriktningar
 • Akutsjukvård 200
 • Friskvård och hälsa 100
 • Hälso- och sjukvård 400
 • Kost, måltid och munhälsa 100
 • Medicin 2 100
 • Psykiatri 400
 • Psykiatri 2 200
 • Rättspsykiatri 100
 • Samhällsbaserad psykiatri 100
 • Socialpedagogik 100
 • Specialpedagogik 2 100
 • Stödassistent/Funktionshinder 400
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200
 • Äldreomsorg 400

Nästa kursstart

2020-03-16

Senare kursstarter

 • 2020-08-03
 • 2020-10-12

Ansökningsperiod

Aktuell ansökningsperiod finns på din kommuns webbplats.

Bra att veta

 • Det kostar inget att gå en vuxenutbildning. Du kan söka studiemedel hos CSN.
 • Du får betyg på gymnasienivå (gäller ej orienteringskurser).
 • Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder.
 • Under våren 2019 äger prövningar rum, datum för dessa är torsdag 14/3 samt torsdag 23/5. Vänligen anmäl till e-post provning.stockholm@lernia.se. Bifoga eventuellt betalningsbevis.

Ansökan


Ansök nu!

Utbildningen söker du på din kommuns webbplats. Saknas din kommun i listan? Kontakta din kommun för att göra en särskild prövning för att få gå utbildningen på Lernia.
 
Har du fått besked av kommunen att du fått plats? Då får du information från Lernia en till två veckor före kursstart.

Har du inte har fått besked om du blivit antagen till utbildningen? Hör av dig till din kommun.

Saknar du information från Lernia, kontakta oss på 0771-650 650.

Välj din hemkommun

Ansök hos kommunen

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer inom kort för att hjälpa dig med din ansökan. Vänliga hälsningar Lernia

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Studieort du vill läsa på
Din e-postadress
Utbildningstyp (t.ex. Komvux)
Meddelande

Dela gärna