Undersköterska och vårdbiträde

Komvux


I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Utbildningen till undersköterska och vårdbiträde ger dig en bra grund för arbete inom vård och omsorg. Att utbilda sig till undersköterska ger dessutom goda chanser till jobb.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Utbildning till undersköterska eller vårdbiträde - på plats i Stockholm, Malmö eller på distans

Du kan läsa till undersköterska på plats på Lernias komvux i Stockholm, Malmö eller på distans. Du läser på heltid (40 timmar i veckan) och har lärarledda lektioner 16 timmar i veckan. Under utbildningen kommer du även vara ute på två APL-perioder (praktik). För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder. 

Lernia i Stockholm är medlemmar i Vård och omsorgscollege.

Yrkesinriktade kurser och olika kurser av svenska

Utbildningen till vårdbiträde består av 700 poäng yrkesinriktade kurser och 100 poäng svenska 1, eller svenska som andraspråk 1. Vid ett senare tillfälle kan du om du vill bygga på med kurser som ingår i utbildningen till undersköterska.  

När du läser till undersköterska läser du sammanlagt 1500 poäng. Poängen består av yrkeskurser om 1350 poäng, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1 på 50 poäng. Du kan också lägga till kursen Komvuxarbete på 100 poäng (tidigare Gymnasiearbetet).

Du lär dig om behov, rättigheter, hälsa, sjukdomar samt omvårdnad och omsorg

Du läser en vårdutbildning där människors behov och rättigheter står i fokus såväl som hälsa, sjukdomar, omvårdnad och omsorg. Du får en bred kunskap om omvårdnad, psykiatri, funktionshinderområdet och hälso- och sjukvård. Efter utbildningen är du redo att arbeta enligt de kompetenskrav som ställs på dagens undersköterskor.

Du går utbildningen på plats i Stockholm eller Malmö. I Stockholm har du möjlighet att läsa utbildningen på distans.
Efter utbildningen har du behörighet att jobba som undersköterska inom alla områden och verksamheter.
För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder.

Kurslitteratur

Till vissa kurser kan du redan i förväg boka eller köpa kurslitteratur. Viss kurslitteratur finns att låna på skolan.

Kurslitteratur för vård och omsorgsutbildningen samt barn- och fritidsutbildningen

Prövningar i Stockholm

I dagsläget erbjuder vi inga prövningar på någon av våra komvuxutbildningar i Stockholm. Så fort vi gör det uppdaterar vi här på lernia.se. Tack för ditt tålamod.

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år men du kan vara behörig även om du är yngre. Det är din hemkommun som gör antagningen till komvux.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. Om du saknar betyg och är osäker på om du har de språkkunskaper som krävs kan du kontakta din kommun och be att få göra ett språktest.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den. Du kan även göra en interkommunal ansökan till Lernia.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Vilka förkunskaper behöver du ha? 

För att kunna söka den här utbildningen behöver du ha läst svenska grund, den svenska man läser på högstadiets årskurs 7 till 9. Du måste inte ha betyg i det, men du behöver ha motsvarande kunskaper eller betyg.

Så söker du en komvuxutbildning

  1. Ansök till komvux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. 

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Steg-för-steg-guide: så söker du en utbildning på komvux

Nu har vi tagit fram en steg-för-steg-guide till hur du söker en utbildning på komvux. Gå gärna in och läs eller titta på vår tutorial för mer instruktioner om hur du söker.

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur och studiematerial. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du behörighet att jobba som undersköterska inom alla områden och verksamheter. 

Gott om jobb som undersköterska

Efterfrågan på personal inom vård och omsorg är stor och med den kompetens du får genom utbildningen är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lön som undersköterska

Vad du får för lön som undersköterska beror lite på hur många år du arbetat och hur gammal du är. Lönen kan också variera beroende på om du jobbar i till exempel hemtjänst, på boende eller inom psykiatrin.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande