Skip to main content

Undersköterska och vårdbiträde

Komvux


I arbetet som undersköterska gör du varje dag skillnad i människors liv. Vår utbildning till undersköterska och vårdbiträde ger dig en bra grund för arbete inom vård och omsorg. En undersköterskeutbildning ger dessutom goda chanser till jobb.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Plugga till undersköterska eller vårdbiträde - på plats i Stockholm eller på distans

Du kan läsa vår undersköterskeutbildning på plats på Lernias komvux i Stockholm eller på distans. Utbildningens längd ligger på 64 eller 65 veckor och du läser på heltid (40 timmar i veckan) varav 16 timmar i veckan är lärarledda lektioner. Under utbildningen kommer du även vara ute på två APL-perioder (praktik). För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder. 

Lernia i Stockholm är medlem i Vård och omsorgscollege.

Yrkesinriktade kurser för vårdbiträde eller undersköterska

Utbildningen till vårdbiträde består av 700 poäng yrkesinriktade kurser och 100 poäng svenska 1, eller svenska som andraspråk 1. Vid ett senare tillfälle kan du om du vill bygga på med kurser som ingår i utbildningen till undersköterska.  

När du läser kurserna till undersköterska, i Stockholm eller på distans, läser du sammanlagt 1500 poäng. Poängen består av yrkeskurser om 1350 poäng, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1 på 50 poäng. Du kan också lägga till kursen Komvuxarbete på 100 poäng (tidigare Gymnasiearbetet). Undersköterskeutbildningens längd ligger på 64 eller 65 veckor.

Du lär dig om behov, rättigheter, hälsa, sjukdomar samt omvårdnad och omsorg

Du läser en utbildning till undersköterska eller vårdbiträde där människors behov och rättigheter står i fokus såväl som hälsa, sjukdomar, omvårdnad och omsorg. Du får en bred kunskap om omvårdnad, psykiatri, funktionshinderområdet och hälso- och sjukvård. Efter utbildningen är du redo att arbeta enligt de kompetenskrav som ställs på dagens undersköterskor. Att läsa till undersköterska (uska eller usk som det också kan kallas) som vuxen är ett mycket bra val om du snabbt vill komma ut i jobb och få ett meningsfullt arbete.

Du har möjlighet att läsa utbildningen på plats eller på distans.
Efter utbildningen har du behörighet att jobba som undersköterska inom alla områden och verksamheter.
För att alltid kunna erbjuda bra APL-platser samarbetar vi med sjukhus, äldreboenden, hemtjänst och gruppbostäder.

Kurslitteratur

Till vissa kurser kan du redan i förväg boka eller köpa kurslitteratur. 

Kurslitteratur för vård och omsorgsutbildningen samt barn- och fritidsutbildningen

För vem

Finns det några krav för att få gå en utbildning till undersköterska? 

För att kunna plugga och tillsist bli undersköterska eller vårdbiträde måste du uppfylla vissa krav och behörigheter:

  • Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år men du kan vara behörig även om du är yngre. Det är din hemkommun som gör antagningen till komvux.
  • Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.
  • Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk, SVA1 på gymnasial nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. Om du saknar betyg och är osäker på om du har de språkkunskaper som krävs kan du kontakta din kommun och be att få göra ett språktest. Olika kommuner kan ha olika antagningskrav.
  • Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den. Du kan även göra en interkommunal ansökan till Lernia.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Vilka förkunskaper behöver du ha? Vilka krav finns?  

För att få gå utbildningen behöver du ha motsvarande grundläggande nivå i samhällskunskap årskurs 9, matematik årskurs 9 och biologi årskurs 9 (eller Biologi 1 eller Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b eller Medicin 1). Samt kunskaper motsvarande Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå.

Så söker du en komvuxutbildning

  1. Ansök till komvux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Du som har annat modersmål än svenska behöver oftast ha kunskaper motsvarande svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan. 

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Steg-för-steg-guide: så söker du en utbildning på komvux

Nu har vi tagit fram en steg-för-steg-guide till hur du söker en utbildning på komvux. Gå gärna in och läs eller titta på vår tutorial för mer instruktioner om hur du söker.

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur och studiematerial. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

 

Efter utbildningen

Efter undersköterskeutbildningen har du behörighet att jobba som undersköterska inom alla områden och verksamheter. 

Gott om jobb som undersköterska

Att läsa till och bli undersköterska öppnar många möjligheter till jobb. Efterfrågan på personal inom vård och omsorg är stor och med den kompetens du får genom utbildningen är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Lön som undersköterska

Vad du får för lön som undersköterska beror lite på hur många år du arbetat och hur gammal du är. Lönen kan också variera beroende på om du jobbar i till exempel hemtjänst, på boende eller inom psykiatrin.

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 26 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 600 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna hade 2019 en medianlön på 26 500 kronor där de bäst betalda hade en lön på 29 600 kronor eller mer.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan