<
Lernia Utbildning Hotell O Restaurang
Komvux

Hotell och turism

Vår utbildning inom hotell och turism ger dig stora möjligheter till arbete i branschen. Du kan söka jobb inom hotellreception, konferens, som frukostvärd, på turismanläggningar och turistbyråer och mycket mer.


Om utbildningen

En grundläggande utbildning med tre specialiseringar

Du kommer först att läsa grundläggande information om branschen. Sedan specialiserar du dig inom reception, konferens eller våningsservice. Under utbildningen kommer du att ha APL på en arbetsplats inom ditt område.

Du kan gå den här utbildningen som lärling. Att gå en lärlingsutbildning mot hotell och turism innebär att du cirka 4 dagar i veckan befinner dig på en arbetsplats inom det aktuella yrkesområdet. En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning  i teoretiska och praktiska moment. På din arbetsplats kommer en eller flera av de anställda att fungera som handledare för dig och under utbildningen gå igenom samtliga moment som du behöver kunna inför en anställning.

Här finns utbildningen

Växjö

Nästa start

Aktuell ansökningsperiod finns på din kommuns webbplats.

Längd

Ca 48 veckor

Ansökningsperiod

Hotell och turism, Växjö

Poäng

1200

Längd

Ca 48 veckor

Adress

Regementsgatan 9, 352 36 Växjö

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod

Lärlingsutbildning

Utbildning på arbetsplats och i skolan

I Växjö är denna utbildning en lärlingsutbildning. Det innebär att du cirka 4 dagar i veckan befinner dig på en arbetsplats. En dag i veckan kommer du till skolan för undervisning i teoretiska och praktiska moment. 

Kurser
Poäng
Grund Besöksnäringen

100

Konferens och Evenemang

100

Logi

100

Resmål och resvägar

100

Service och bemötande

100

Påbyggnad Reception 1

100

Våningsservice

100

Konferens 1

100

Reception 2

100

Konferens 2

100

Servering 1

100

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Förkunskaper

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk och matematik eller motsvarande.

Ansökan

Så söker du en komvuxutbildning

  1. Ansök till komvux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Kostnad

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

Efter utbildningen

Jobba inom hotell- och turismbranschen

Avslutad utbildning med godkända betyg ger dig stora möjligheter till ett jobb inom hotell- och turismbranschen. Du kan arbeta inom hotell- och turismnäringen, till exempel på hotell, konferensanläggning, camping, stugby, vandrarhem eller på turistbyrå.