<
Fastighetstekniker Vid Kontrollpanel
Komvux

Fastighetstekniker

Som utbildad fastighetstekniker har du stora möjligheter till ett jobb inom drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. Vi varvar teori och praktik och många får jobb direkt efter utbildningen till fastighetstekniker.


Om utbildningen

Ett varierande och utvecklande jobb

En fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Till exempel fastighetens värme och ventilation. I utbildningen till fastighetstekniker lär du dig mer kring fastighetsförvaltning, till exempel ingår kurser i:

 • fastighetsförvaltning 
 • kundservice och kommunikation 
 • ekonomiska sammanhang och termer
 • lärande i arbete (praktik).

Som fastighetstekniker har du stora möjligheter att själv påverka och styra ditt arbete. Jobbet är varierat och blir sällan monotont.

Här finns utbildningen

Stockholm Liljeholmen

Nästa start

2024-01-08

Längd

Ca 32 + 24 veckor

Ansökningsperiod

2023-09-26 till 2023-11-13

Fastighetstekniker, Stockholm Liljeholmen

Poäng

1400

Längd

Ca 32 + 24 veckor

Adress

Trekantsvägen 1,3 och 7, 117 43 Stockholm

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2023-09-26 till 2023-11-13

Skolverkets kriterier

Våra handledare är utbildade

Våra lärare på campus Stockholm (Skärholmen och Liljeholmen) är utbildade handledare enligt Skolverkets kriterier.

Läs mer här

Kurser

Fastighet BAS 800 poäng 32 veckor

Kurser
Poäng
Systemuppbyggnad

SYSSYT0

100

Fastighetsförvaltning

FAFFAS0

100

Värmelära

SYSVÄM0

100

Fastighetsservice – byggnader

FASFAS0

100

Luftbehandling

VETLUF0

100

Fastighetsservice – VVS

FASFAE0

100

Praktisk ellära

ELLPRA0

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Kurser

Fastighetstekniker Påbyggnad 600 poäng 24 veckor

Kurser
Poäng
Entreprenörskap

ENTENR0

100

Fastighetsautomation 1

FAIFAS01

100

Mät- och reglerteknik

MÄTMÄT0

100

Mät- och styrteknik

MÄTMÄO0

100

Programmerbara styrsystem

MÄTPRR0

100

Distribuerade styrsystem

MÄTDIS0

100

Om utbildningen

Först läser du en grundutbildning i Fastighet Bas

Fastighetstekniker är en utbildning i fastighetsteknik i Stockholm där du inleder med att läsa olika grundkurser i Fastighet Bas. I grundkursen går vi in mer på djupet kring hur el-, vatten-, värme- och klimatanläggningar fungerar i olika fastigheter. 

Hur man arbetar utifrån ritningar, lagar med mera

Du kommer även lära dig mer om hur man arbetar utifrån ritningar, lagar, bestämmelser och miljövänliga arbetssätt. Du lär dig dessutom hur du använder mätinstrument, verktyg och material i jobbet.

Fastighetstekniker

Specialisering

Fastighetsautomation och styrsystem i påbyggnadskurserna

Efter grundutbildningen läser du ett antal kurser till som specialiserar dig till fastighetstekniker. I påbyggnadspaketet ingår bland annat kurser i mät- och reglerteknik, programmerbara styrsystem och fastighetsautomation. Efter påbyggnadskurserna är du förberedd för jobb med installation, drift, underhåll och service av automatiserade system inom fastighetsteknik.

Utbildningen till fastighetstekniker bör inte förväxlas med yrket fastighetsskötare eller vaktmästare. En fastighetsskötare eller vaktmästare ansvarar främst för inre och yttre skötsel av fastigheten och har dessutom dagliga hyresgästkontakter. 

Praktik under utbildningen

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen till fastighetstekniker. Du kommer vara ute på praktik (så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb direkt efter utbildningen.

För vem

Vem kan läsa komvuxutbildning?

Utbildningen riktar sig till dig som:

 • gillar att lösa problem och är serviceinriktad
 • är minst 20 år (eller 19 om du fyller 20 samma år som utbildningen startar)
 • har gått ut grundskolan eller motsvarande
 • har läst svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller har motsvarande kunskaper.

Förkunskaper

Möjlighet till validering

Om du redan har viss kunskap och kompetens i yrket, gör vi en bedömning för att se om du kan hoppa över vissa delar av utbildningen. Detta kallas validering. Utbildning kan då bli kortare för dig.

Ansökan

Så söker du en komvuxutbildning

 1. Ansök till komvux via din kommun.
 2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
 3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Kostnad

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

Efter utbildningen

Jobb inom många olika områden

Som fastighetstekniker kan du söka jobb inom många olika områden och arbetsuppgifterna är omväxlande. Du ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Det innebär även att du ansvarar för att exempelvis värme och ventilation fungerar väl. I jobbet ingår också att sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.

Lön som fastighetstekniker

Lönen för en fastighetstekniker kan variera lite beroende på några olika faktorer. Dels beror det på var i landet du bor, dels på hur gammal du är och vad du har för tidigare erfarenhet. På SCBs webbsida kan du läsa mer om genomsnittlig lön inom fastighetsteknik.