Skip to main content

Elektriker ETG - kommunikation och säkerhet

Komvux


Telebranschen skriker efter larmtekniker, nätverkstekniker och andra yrken med el-behörighet. I vår komvuxutbildning Elektriker ETG - kommunikation och säkerhet utbildar du dig till ett yrke med goda framtidsutsikter.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

En utbildning till elektriker ETG på komvux i Liljeholmen

Elektriker ETG kommunikation och säkerhet är en utbildning på komvux i Stockholm Liljehomen som passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Som färdig elektriker kommer du arbeta med olika larmsystem och nätverkssystem. För att trivas i yrket är det en fördel om du gillar matematik och problemlösning.

Vi kombinerar lektioner, självstudier och praktik

Under utbildningen kommer du ha en blandning av lärarledd undervisning, självstudier, projektuppgifter, gruppuppgifter ochpraktiska övningar. En viktig del av Elektriker ETG-utbildningen är praktiken, också kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att se hur yrket ser ut och visa framtida arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Certifikat och integrerad lärlingsutbildning när du läser Elektriker ETG

Efter Elektriker ETG-utbildningen och genomförd lärlingstid kan du söka certifikat. På Lernia i Stockholm är vi ETG-partners. Det betyder att lärlingsutbildningen är integrerad i dina studier så länge du klarar av yrkesprovet som ingår i utbildningen.

Utbildningen Kommunikation och säkerhet har vi tagit fram tillsammans med ETG-Sverige, IN och Säkerhetsbranschen. ETG är ett koncept för att bedriva yrkesutbildning inom elteknik och automation och är en kvalitetssäkring för dig som läser utbildningen. 

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.

ETG-college

Elektriker ETG har en stark koppling mellan skolan och arbetsmarknaden.

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Vilka förkunskaper behöver du ha? 

Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk, matematik eller motsvarande.

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.

Samarbeten

Youtubern David "Falken" Falk besöker våra utbildningar inom el, vvs och svets.

Efter utbildningen

Som tekniker kan du till exempel jobba inom larm och säkerhet. I dina arbetsuppgifter ingår planering, montering, programmering och driftsättning, men även service, felsökning och reparation av befintliga larm.

Du jobbar nära kunderna

Du har nära kundkontakter i jobbet och det är viktigt att lyssna in vilka behov kunderna har och kunna komma med förslag på lösningar. Ofta är det också du som utbildar användarna av det nya larmsystemet och därför behöver du kunna förklara och visa hur det fungerar. När du avslutat utbildningen kommunikation och säkerhet kan jobba inom flera olika områden, till exempel inom larm, kommunikation och säkerhet.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan