Skip to main content

Barnskötare och elevassistent

Komvux


Att arbeta med barn är en betydelsefull uppgift, där man är med och formar barnens uppväxt och liv. Utbildningen ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete. Att plugga till barnskötare eller elevassistent ger sedan goda möjligheter till jobb.

Här finns utbildningen

Om utbildningen

Om du gillar att arbeta med barn och unga ska du plugga till barnskötare eller elevassistent (barn och fritidsprogrammet) på Lernias komvux. Barnskötare arbetar ofta på förskolor, medan elevassistenter vanligtvis arbetar på skolor och i fritidshem. Efter vår vuxenutbildning till barnskötare eller elevassistent kan du dessutom även arbeta som fritidsledare. Arbetet är ansvarsfullt, spännande och varierande samtidigt som det ställer krav på professionalitet och kompetens. Barnskötarutbildningen går oftast under namnet barn och fritid eller barn på gymnasienivå.

Barnskötarutbildning på plats i Stockholm eller på distans

Du kan studera till barnskötare eller elevassistent på plats på vår skola i Stockholm dagtid eller på distans. Du läser på heltid (40 timmar per vecka) och har lärarledda lektioner 16 timmar i veckan. I flera av kurserna till barnskötare eller elevassistent ingår arbetsplatsförlagt lärande (praktik) eller fältstudier på totalt omkring 12 veckor. 

Att studera vår barnskötarutbildning på komvux i Stockholm är roligt, lärorikt och undervisningen utgår alltid från dig och ditt lärande. Vi har behöriga lärare som har lång yrkeserfarenhet och erbjuder dig en utbildning av hög kvalitet. I utbildningen lär du dig allt från ledarskap till specialpedagogik.

Först läser du en gemensam kurs, sedan väljer du inriktning

Komvuxutbildningen till barnskötare eller elevassistent, ibland kallad barn och fritid, inleds med gemensamma kurser på 900 poäng. Efter det väljer du vilken inriktning du vill välja. Du kan välja mellan en inriktning till barnskötare eller till elevassistent, båda är på 400 poäng. I utbildningen till barnskötare eller elevassistent läser du flera viktiga och intressanta kurser såsom specialpedagogik, pedagogiskt ledarskap och kommunikation.

Ca 12 veckors praktik (APL) 

I flera av våra kurser ingår omkring 12 veckor av praktik i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det arbetsplatsförlagda lärandet är ett perfekt tillfälle att få pröva på dina nya kunskaper i verkligeheten! Vi samarbetar med förskolor och skolor för att alltid ha bra APL-platser till dig.

Under APL följer du din handledares schema och det kan innebära jobb på både helger och kvällar.

Kurslitteratur

Till vissa kurser kan du redan i förväg boka eller köpa kurslitteratur. 

Kurslitteratur för vård och omsorgsutbildningen samt barn- och fritidsutbildningen

För vem

Vem får gå en komvuxutbildning?

Du får gå gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan vara behörig även om du är under 20 år om du har gått färdigt ett nationellt program eller liknande utbildning i gymnasieskolan. På gymnasial nivå finns ingen garanti att du får plats.

Du får gå grundläggande vuxenutbildning (gruv) från den 1 juli det år du fyller 20 år. Du får delta i utbildningen om du inte har de kunskaper som grundskolan ger.

Din kommun väljer vilka som får studera, om det är fler sökande än det finns plats för.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå. Skicka med godkänt betyg i din ansökan.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Vilka förkunskaper behöver du ha? 

Grundskolekompetens: Svenska/svenska som andraspråk och matematik eller motsvarande.

Så söker du en komvuxutbildning

  1. Ansök till komvux via din kommun.
  2. Följ ansökningsprocessen under "min sida" på kommunens webbplats.
  3. När du blir antagen får du en kallelse från oss på Lernia.

Om du vill utbilda dig i en annan kommun än den du bor i ska du först skicka ansökan till din hemkommun så de kan godkänna den.

Du är alltid välkommen till oss på studiebesök innan du bestämt dig.

Förkunskaper

Du ska ha gått ut grundskolan eller motsvarande. Om du redan har viss kunskap och kompetens i yrket gör vi en bedömning om du kan hoppa över vissa delar av utbildningen. Detta kallas validering. Utbildningstiden kan då bli kortare.

Utbildning med CSN

Det kostar inget att gå en vuxenutbildning på Lernia. Du betalar själv för litteratur, studiematerial och eventuella skyddskläder. Du har möjlighet att söka CSN-medel för utbildningen.

 

Efter utbildningen

Stor efterfrågan på personal inom förskola

Efterfrågan på personal inom förskola och skola är stor och med den kompetens du får genom denna utbildning är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Lönen sätts normalt efter antal år i yrket och ålder. 

Exempel på yrken du kan jobba som efter utbildningen är barnskötare, elevassistent och fritidsledare.

Behörighet att jobba som barnskötare, elevassistent eller fritidsledare

Efter utbildningen kommer du ha behörighet att jobba som barnskötare, elevassistent eller fritidsledare och ha god kunskap om barn och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar. Du kommer även veta hur du arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. Du lär dig också mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.

Lön som elevassistent, fritidsledare eller barnskötare

Vad du kommer ha för lön som elevassistent, fritidsledare eller barnskötare beror lite på var i landet du bor, hur gammal du är samt tidigare erfarenhet. Nedan är exempel på vad kan du tjäna om du är bosatt i Stockholm:

  • Barnskötare: 25 200 kr
  • Elevassistent: 25 200 kr
  • Fritidsledare: 28 000 kr

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan