<
Af Rekutbildning

Robert och Jessica ställde om till yrken inom industrin

För Jessica Hellstén var det tryggheten att arbeta i en stabil bransch som lockade. För Robert Karamani var det möjligheten av att få arbeta med händerna. Båda har de gått rekryteringsutbildningar hos Lernia i Arbetsförmedlingens regi.


Att börja på en arbetsmarknadsutbildning kan gå fort. Så blev det för Jessica Hellstén, som bara några dagar efter att hon skrivit in sig på Arbetsförmedlingen anmälde sig till en  informationsträff som skulle hållas två veckor senare.

– Att jag började på utbildningen var mest en slump. Men när jag fick inbjudan av Arbetsförmedlingen tänkte jag att ”jag kan ju alltid gå och lyssna”.

Började på rekryteringsutbildning för certifierad CNC-tekniker

Informationsträffen väckte intresse hos Jessica. Drygt en månad senare hade Jessica, som tidigare arbetat på café, påbörjat en rekryteringsutbildning för att bli certifierad CNC-operatör.

– Jag har aldrig riktigt haft ett speciellt yrke som jag drömmer om. Istället var det stabiliteten som lockade mig. Att ha fasta tider, slippa övertid och jobba i en bransch där det faktiskt finns jobb.

Företag med behov av att anställa utbildningsdeltagare

Att de går en rekryteringsutbildning innebär att det finns företag med behov att anställa inblandade.

– Det var en av anledningarna till att jag gärna ville gå utbildningen. Det gör att det känns som att chanserna till att få ett jobb är stora när jag är klar om jag gör mitt bästa, säger Robert Karamani som snart är färdig svetsare.

Arbetsmarknadsutbildning Industriteknik