<
Vårdarbetare spelar spel med en äldre man och kvinna

Vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsområdet hjälper och stödjer du människor i olika situationer i livet. Du kan till exempel arbeta på ett äldreboende, med hälso- och sjukvård eller med att ta hand om barn och ungdomar. Här hittar du alla våra lediga jobb inom vård och omsorg.


Tyvärr finns det inga lediga jobb inom detta yrkesområde

Hur är det att jobba inom vård och omsorg?

Goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden

Inom vård och omsorg finns en mängd olika inriktningar att specialisera sig inom. Vanliga arbetsuppgifter kan till exempel vara att undersöka och behandla patienter, träna personer med rörelsehinder, prova ut hjälpmedel för funktionshindrade, arbeta med läkemedel och att ge råd om kost och friskvård.

Men omvårdnad ges inte bara på sjukhus, utan också till exempel inom äldrevården och barnomsorgen.

Exempel på yrkestitlar inom området är:

  • Arbetsterapeut
  • Barnmorska
  • Distriktssköterska
  • Medicinsk sekreterare
  • Personlig assistent
  • Sjuksköterska
  • Tandläkare
  • Undersköterska

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser tros flera yrken inom vård och omsorg ha goda framtidsutsikter ett antal år framöver. En av orsakerna är att andelen äldre i befolkningen ökar, vilket på sikt innebär ett ökat behov. En annan aspekt är att många vårdanställda går i pension de närmaste åren.

Intresseanmälan vård och omsorg