<
Bygg Och Anläggning 2

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning är ett av de områden som Lernia alltid söker kompetenta medarbetare inom. Här kan du till exempel hitta lediga jobb som banarbetare, golvläggare och byggnadsplåtslagare. Du hittar samtliga lediga jobb här nedan.


Hur är det att jobba inom bygg och anläggning?

Jobba flexibelt på olika platser

Att arbeta inom bygg och anläggning innebär ofta att jobba på olika geografiska platser beroende på var arbetet ska utföras. Det kan till exempel handla om att bygga eller anlägga hus, vägar, järnvägar, broar och fabriker. Om du vill jobba med bygg och anläggning kan det därför vara bra att ha möjlighet att jobba flexibelt, till exempel veckopendla och att ofta komma till nya platser.

Du kan till exempel jobba som:

  • Bantekniker/banarbetare
  • Byggnadsplåtslagare
  • Golvläggare
  • Ingenjör
  • Inredningssnickare
  • Murare
  • Målare
  • VVS-montör

Ofta används olika maskiner och tekniskt avancerade instrument i arbetet, men du kan också specialisera din kunskap mot äldre metoder med hantverksmässiga inslag, till exempel inom byggnadsrenovering. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser tros det råda liten konkurrens om jobben inom många av inriktningarna inom bygg och anläggning under det kommande året såväl som på fem och tio års sikt. Undantaget är grovarbetare, där arbetslösheten är högre än genomsnittet i Sverige.

Intresseanmälan bygg och anläggning