<
Montör I Fabrik 72Dpi

Processoperatör

En processoperatör övervakar och styr tillverkningen från ett kontrollrum. Som processoperatör kan du jobba inom olika typer av industrier. Från kontrollrummet kan processoperatören styra och justera olika delar av flödet. Ibland görs mer praktiskt arbete ute i anläggningen.


Om yrket

Vad gör en processoperatör?

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vad för typ av industri du jobbar på. Gemensamt för alla processoperatörer är att en stor del av jobbet kretsar kring övervakning från ett kontrollrum.

Att jobba som processoperatör

Som processoperatör kan du bland annat jobba på kemiska industrier. I jobbet får du både övervaka olika processer från ett kontrollrum samt arbeta praktiskt ute i anläggningen. Du tar olika prover och kontrollerar produkten eller råvaran. 

Processen ska i många fall dokumenteras. Informationen används sedan för att förbättra processen. Uppstår något fel som gör att processen stannar kommer larmet låta. Då behöver du snabbt kunna förstå och åtgärda felet. Längre driftstörningar kostar företaget mycket pengar. Kemiska industrier använder ofta flytande råvaror. Dessa råvaror transporteras genom rör. Som processoperatör är det ditt jobb att kontrollera flödet. Via datorn får du information om tryck, temperatur och annat som är viktigt att ha koll på. 

Processoperatörer hittar ofta jobb inom pappers- och massaindustrin. Där övervakar du produktionen, från pappersmassa till färdigt papper. På pappersindustrier får du kontrollera produkten, exempelvis papprets temperatur och fuktighet. Arbetar du på en massafabrik kontrollerar du alla steg i processen, från massaved till pappersmassa.

Processoperatörer på stålindustrier övervakar olika processer från kontrollrummet. På dessa industrier framställs bland annat råjärn med hjälp av masugnar. Arbetet kretsar i första hand kring övervakning, men du kan också bli tvungen att snabbt lösa olika problem.

Krav för att jobba som processoperatör

För att jobba som processoperatör behöver du ha gått en utbildning. Många processoperatörer har gått gymnasieskolans industritekniska program. Det finns även lämpliga utbildningar inom yrkeshögskolan. Förutom en utbildning behöver du ha vissa personliga egenskaper för att passa i rollen som processoperatör. Du bör till exempel vara bra på att följa instruktioner. Det är också viktigt att kunna fokusera på olika saker samtidigt. Uppstår något akut problem, exempelvis ett driftstopp, bör du kunna hantera stress och hålla dig fokuserad.

Arbetsmarknaden för processoperatörer

Arbetsmarknaden för processoperatörer är stor och omväxlande. Det finns en stor mängd industrier som har behov av processoperatörer. Beroende på dina intressen kan du välja att inrikta dig mot en viss typ av industri, exempelvis pappersmassa. 

Som processoperatör har du stora till mycket stora möjligheter att få jobb i dagsläget, samt de närmaste åren. Medellönen varierar beroende på vilken typ av industri du jobbar på. Bland annat tjänar en processoperatör på pappers- och massaindustrier 38 800 kr. För processoperatörer på kemiska industrier ligger medellönen på 35 900 kr. 

Lernia anställer en stor mängd bemanningskonsulter varje år. Konsulterna jobbar främst hos våra samarbetspartners inom industri, lager och logistik. Våra partners inom industrin har ofta behov av processoperatörer. Därför har du goda möjligheter att hitta ett intressant jobb hos oss. Som konsult får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Efter en period som konsult har du i många fall möjlighet att bli anställd direkt hos företaget du jobbat för.

Snittlön

38 800

kr

Snittlönen varierar beroende på vilken typ av industri du jobbar på. Som exempelvis processoperatör på pappers- och massaindustrier tjänar du i snitt 30 900 kr.

Källa: Arbetsförmedlingen

Efterfrågan

Hög

Som processoperatör har du stora möjligheter att få jobb, både i dagsläget samt de närmaste åren.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildningslängd

1,5

år

Utbildningslängden kan variera mellan olika utbildningstyper och inriktningar. Många processoperatörer har gått gymnasieskolans industritekniska program. Det finns även lämpliga utbildningar inom yrkeshögskolan.

Utbildningar till processoperatör

Dela gärna