<
Maskinoperatör På Industri

Operatör

Operatörer jobbar främst på industrier av olika slag. Det finns exempelvis maskinoperatörer inom kemi-, metall- och plastindustrin. Vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet varierar beroende på arbetsplats.


Om yrket

Vad gör en operatör?

Det finns många olika typer av operatörer. Gemensamt för de flesta operatörer är att de sköter om maskiner som används för att producera olika produkter. I jobbet ingår att övervaka produktionen och flödet i maskinerna, samt att åtgärda driftstörningar. Som operatör ska du även reparera utrustning som går sönder, eller rapportera in problemet.

Att jobba som operatör

En maskinoperatör inom metallindustrin sköter och kontrollerar de datorstyrda maskiner som används i verksamheten. Maskinoperatörer jobbar inom många olika industrier. På metallindustrier går jobbet ut på att bearbeta metallstycken. En maskinoperatör inom gummi- och plastindustrin sköter om maskiner som tillverkar plastprodukter. 

Det finns även maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin. Arbetsmomenten på dessa industrier sker till stor del automatiskt. En stor del av arbetet sker med hjälp av maskiner, även om det förekommer att jobb utförs för hand. Som maskinoperatör inom livsmedelsindustrin gäller det att ha kunskap om hur råvarorna påverkas under produktionen.

CNC-operatörer arbetar med datorstyrda maskiner som bearbetar olika material. Det är ett finkänsligt arbete, där detaljerna måste bli rätt på millimetern. Som CNC-operatör ger du datorn informationen den behöver för att utföra jobbet enligt ritningen.

En processoperatör på en kemisk industri kontrollerar och styr tillverkningen från ett kontrollrum. Processoperatörer arbetar också praktiskt ute i fabriken.

Krav för att jobba som operatör

Utbildningskraven varierar beroende på arbetsplats och vilken typ av uppgifter du som operatör ska jobba med. Gymnasieskolans industritekniska program är en bra grund att stå på. Det finns även lämpliga utbildningar inom yrkeshögskolan. Som person bör du vara noggrann. Det är viktigt för att göra ett bra och säkert jobb. 

Det är även bra om du vill arbeta efter tydliga mål och se ett bra resultat. Initiativförmåga är viktigt att ha, för att kunna lösa driftstopp eller andra plötsliga problem. Som operatör behöver du även kunna arbeta tillsammans med kollegor i grupp.

Arbetsmarknaden för operatörer

Det finns många olika typer av operatörer, på en stor mängd arbetsplatser. De flesta jobbar på någon typ av industri. Medellönen skiljer sig åt mellan olika operatörer. Exempelvis tjänar en maskinoperatör inom metallindustrin i snitt 30 900 kr, medan processoperatörers medellön ligger på 35 900 kr. Gemensamt för alla operatörer är att arbetsmarknaden är god. Som operatör har du stora möjligheter att få jobb, både nu och de närmaste åren.

Lernia anställer en stor mängd bemanningskonsulter varje år. Vi är ett av Sveriges största, auktoriserade bemanningsföretag. Våra konsulter jobbar främst inom lager, industri och logistik. Vi anställer kompetenta yrkesarbetare i form av bland annat operatörer. Vill du jobba som operatör, har du alltså möjlighet att hitta ett passande jobb via oss. Att jobba som konsult gör att du får arbetslivserfarenhet från olika företag. Många av våra konsulter får anställning direkt hos våra samarbetspartners, efter att ha jobbat som konsult under en period.

Snittlön

30 900

kr

Snittlönen varierar beroende på vilken typ av operatör man jobbar som. Exempelvis tjänar en maskinoperatör inom metallindustrin i snitt 30 900kr.

Källa: Arbetsförmedling

Efterfrågan

Hög

Oavsett typ av operatör ser arbetsmarknaden god ut. Som operatör har du stora möjligheter att få jobb, både nu och de närmaste åren.

Källa: Arbetsförmedling

Utbildningslängd

52

veckor

Utbildningskraven varierar beroende på arbetsplats och vilken typ av uppgifter du som operatör ska jobba med. Gymnasieskolans industritekniska program är en bra grund.

Utbilda dig till operatör

Dela gärna