<
Bilmekaniker Vid Bilhuv

Mekaniker

Det finns en stor arbetsmarknad för mekaniker. Olika typer av mekaniker kräver olika kunskaper, därför bör du rikta in dig mot ett visst område. Det finns bland annat bil-, flyg- och finmekaniker.


Om yrket

Vad gör en mekaniker?

Det finns många olika typer av mekaniker. Gemensamt för alla mekaniker är att de sköter om utrustning, teknik eller fordon. Som mekaniker arbetar du dels förebyggande, för att minska risken att utrustning går sönder. Om det ändå sker, är det ditt jobb att laga utrustningen. 

Att jobba som mekaniker

Mekaniker finns inom många delar av samhället. Mekanikerns kunskaper behövs både på sjukhus, industrier, kommunala verksamheter och mycket annat.

Flygmekaniker ansvarar för att flygplan servas och kontrolleras regelbundet. Som flygmekaniker måste du vara noggrann och bra på att se små detaljer. Det är viktigt för att flygplanet eller helikoptern ska vara säkert att flyga med. Flygmekaniker jobbar också med tillverkning av flygplan, helikoptrar och flygmotorer. 

En finmekaniker arbetar med nytillverkning och reparationer av små produkter av olika slag. I många fall får finmekanikerna arbeta praktiskt efter en ritning som forskare tagit fram. Det är viktigt att den färdiga produkten stämmer överens exakt med ritningen. Finmekaniker behöver vara bra på problemlösning, och kunna använda många olika instrument och verktyg. Det är vanligt att finmekaniker tillverkar medicinsk utrustning och små, tekniska detaljer.

Lastbils- och maskinmekaniker servar och reparerar tunga fordon och maskiner. Som lastbilsmekaniker får du ofta arbeta med felsökning för att hitta vad som är fel. Det är viktigt att vara social och serviceinriktad. I många fall får du nämligen åka till den plats där kunden har sitt fordon eller sin maskin.

Det finns även andra typer av mekaniker. Många industrier och liknande har egna mekaniker, som arbetar med den utrustning som behövs i just deras verksamhet.

Krav för att jobba som mekaniker

Kraven för att jobba som mekaniker skiljer sig åt beroende på arbetsplats. De exakta uppgifterna skiljer sig också åt till stor del. Det är stor skillnad i hur en finmekaniker och lastbilsmekaniker arbetar. Oavsett vilken typ av mekaniker du vill jobba som, är det viktigt att vara noggrann, serviceinriktad och att ha bra förmåga att lösa problem. Det är också viktigt att du har ett stort fokus på säkerhet, för att undvika olyckor med stora maskiner och fordon.

Det finns olika utbildningar på gymnasie- och komvuxnivå. Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot lastbil och mobila maskiner är en bra grund för lastbilsmekaniker. Flygteknikprogrammet är lämpligt för dig som vill jobba som flygmekaniker. En del arbetsplatser kräver utbildning inom verkstadsteknik eller elektronik. Det finns också relevanta utbildningar på YH-nivå.

Arbetsmarknaden för mekaniker

Oavsett vilken typ av mekaniker du vill jobba som, har du stora till mycket stora möjligheter att få jobb. Det gäller både i dagsläget och på några års sikt. Medellönen skiljer sig åt mellan olika typer av mekaniker. Till exempel tjänar en flygmekaniker i snitt 41 700 kr i månaden. Medellönen för lastbils- och maskinmekaniker ligger på 29 400 kr.

Lernia anställer en stor mängd bemanningskonsulter varje år. Vi har ofta ett behov av kompetenta yrkesarbetare inom främst industri, lager och logistik. Därför har du stora möjligheter att hitta jobb som mekaniker via oss.

Snittlön

29 400

kr

Snittlönen skiljer sig åt mellan olika typer av mekaniker. För personbilsmekaniker samt lastbils- och maskinmekaniker ligger snittet på 29 400 kr.

Källa: Arbetsförmedlingen

Efterfrågan

Hög

Oavsett vilken typ av mekaniker du vill jobba som, har du stora till mycket stora möjligheter att få jobb. Det gäller både i dagsläget och på några års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildningslängd

fr 11

veckor

Utbildningslängden varierar beroende på inriktning och utbildning. Det finns lämpliga utbildningar både på gymnasie- och komvuxnivå.

Utbildningar till mekaniker

Dela gärna