<
Kompetensinventering

Kompetensinventering – så minskar du risken för kompetensbrist

Kompetensinventering har blivit ett allt viktigare verktyg för att motverka kompetensbrist på arbetsplatsen. Arbetsmarknaden är i förändring. Med både digitalisering och globalisering som driver på innovation och informationsutbyte, kommer kompetensförsörjning vara avgörande för företag som vill växa och behålla sin konkurrenskraft.


Vikten av att ta kontroll över interna resurser

På en arbetsmarknad präglad av globala förändringar, digitalisering och innovation är det viktigare än någonsin att ta kontrollen över sin kompetensförsörjning. Samtliga tillgångar, kapaciteter, erfarenheter och expertisområden som finns internt bör nyttjas optimalt för att driva verksamheten framåt.

Bristande, eller outnyttjad, kompetens leder till försämrad innovationsförmåga, försämrad tillväxt och en lägre konkurrenskraft. Så vad kan du som arbetsledare göra för att förekomma detta? Jo, genom att arbeta förebyggande med kompetensinventering. Då ges möjlighet att tidigt identifiera kunskapsluckor och samtidigt att ta reda på vad som behöver kompletteras för att ni ska fortsätta växa.   

Kvinnor I Industrin

Vad är kompetensinventering?

En kompetensinventering undersöker och kartlägger företagets samlade kompetens. Utifrån resultatet kan ni fatta bra beslut om komplettering av kompetens och val av vidareutbildning för era anställda. Processen hjälper till att ge en uppfattning om vad ni har, men också vad ni behöver. Matchar er kompetens företagets behov? Går den i linje med era strategiska mål? Har ni täckt upp för framtida expansioner?  

Kartläggningsprocessen kan se ut på olika sätt – samtal, intervjuer, enkäter eller workshops. Försök hitta ett tillvägagångssätt som känns naturligt för er organisation. Satsa på en kontinuerlig kompetensinventering – då har ni en bättre chans att snabbt fånga upp nya behov och kunskapsluckor när de uppstår. Kanske kan ni även väva in kompetensinventeringen i era befintliga utvecklingssamtal

Samla underlaget från varje medarbetare i en kompetensprofil. Denna profil bör innehålla information om medarbetarens kunskap och erfarenhet, arbetsuppgifter och utbildning. Se till att försöka hitta medarbetarens dolda kompetenser. Det kan handla om personliga intressen, tidigare okänd kunskap, eller engagemang som kan vara till nytta för företaget. Kartläggningen handlar helt enkelt om att lära känna dina medarbetare, så att du kan få ut det bästa av varje anställd. När profilen är färdig klarnar bilden om vilken vidareutbildning personen behöver för att växa i sin roll. 

Kompetensinventering för hållbar tillväxt

Med rätt kompetens på rätt plats får ni ut det bästa av era anställda och öppnar på så vis upp för innovation, utveckling och tillväxt. Kompetensinventeringen identifierar era kunskapsluckor och därmed blir det också tydligt vilken kompetens ni behöver stärka upp med. Processen bidrar till att ge en bra bild över vilken typ av vidareutbildning dina medarbetare behöver för att utvecklas i linje med företagets mål, förbättra sina styrkor – och sina svagheter. Med kompetensinventering lägger ni grunden för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och ni tar kommandot över de kompetenser ni har – vilket som skapar både trygghet och stabilitet.

Inventera Kompetens

Vidareutbildning – mer aktuellt än någonsin

I en värld i ständig förändring måste vi anpassa oss. Arbetssätten utvecklas kontinuerligt, och samtidigt förväntas vi vara yrkesverksamma längre. För att förebygga framtida kompetensbrist blir vidareutbildning alltmer avgörande. Genom kompetensinventering kan du identifiera exakt vilken typ av vidareutbildning som behövs för att dina medarbetare ska fortsätta att bidra effektivt till företagets framgång. 

Ta tillvara alla styrkor och färdigheter dina medarbetare har – och få ut det bästa av var och en. Att som anställd få utveckla sin kompetens och sina färdigheter är mer än en källa till inspiration och motivation, det ger också en känsla av syfte. Vidareutbildning kan dessutom erbjuda medarbetaren en rejäl skjuts i karriären – kanske öppnas det upp möjligheter att axla nya roller och ansvarsområden? Medarbetare som får utrymme att utvecklas blir i regel nöjdare, effektivare och mer produktiva. Ni lägger här grunden för en positiv och hållbar arbetskultur, vilket leder till lägre personalomsättning och bättre samarbeten. 

Det finns många fördelar med att satsa på befintlig personal framför att rekrytera ny. Dina nuvarande medarbetare känner redan till er verksamhet, arbetskultur, ert varumärke, era mål, värderingar och rutiner. Du som ledare slipper lägga tid och resurser på att söka, intervjua och anställa helt nya personer som ska sätta sig in, och tränas upp i er verksamhet. Erbjudandet om vidareutbildning kan även göra ditt företag attraktivare på arbetsmarknaden.  

Vidareutbilda med Lernia

På Lernia hittar du många grundläggande utbildningar, certifieringskurser och yrkesutbildningar. Hos oss får dina anställda en konkurrenskraftig utbildning som ger både dem och företaget en skjuts framåt. Vi är specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom administration, IT, teknik, pedagogik, samt vård och omsorg.

YH-utbildningarna är utvecklade i samarbete med näringslivet och innehåller både teoretiska och praktiska element. Du kan boka en kurs direkt på vår hemsida, eller kontakta oss för förslag om skräddaranpassad utbildning utifrån ditt företags behov. 

Yh Utbildningsom Topp

Kompetensinventering i stora drag

Digitalisering och tekniska framsteg ritar ständigt om kartan på arbetsmarknaden. Snabba trender och nya arbetssätt ställer höga krav på adaptiv förmåga och förändringsbenägenhet – både hos företag och anställda. För att undvika kompetensbrist blir det allt viktigare att arbeta preventivt med kompetensinventering och säkerställa rätt kompetens på företaget. Kompetensinventering ger en bra bild av företagets samlade kompetens idag, samt vad företaget behöver för att säkra behov framöver.

För att bäst ta tillvara och maximera befintlig kompetens kommer vidareutbildning spela en allt viktigare roll i framtiden. Genom att kartlägga företagets kompetens i en kompetensprofil får du värdefulla insikter som kan ligga till grund för val av vidareutbildning och träning för dina medarbetare. Med kompetensinventering skapar du förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning – och öppnar samtidigt upp för utveckling, innovation och tillväxt. 

Vill du ha hjälp att genomföra en kompetensinventering? Kontakta oss på Lernia så ser vi tillsammans över era behov!