Skip to main content

Missbruk – så upptäcker du om medarbetare ligger i riskzonen

Att upptäcka om en person är på väg att hamna i ett skadligt bruk av till exempel droger, alkohol eller spel är inte det lättaste. Men det finns signaler som kan peka på att något är fel – och du som chef har ansvaret att lyfta frågan.

– I snitt tar det tio år innan problemen upptäcks och då har det gått alldeles för långt. Därför ska man jobba med tidiga signaler och förebyggande arbete, säger Ingela Eriksson, kommunikationsansvarig för Alna, experter på skadligt bruk i arbetslivet.

Alkohol toppar listan

Cirka 14 procent av Sveriges arbetsföra befolkning lider av ett skadligt alkoholbruk. Det är den absolut vanligaste formen av missbruk. Därefter kommer läkemedel, följt av spel och droger. Uppskattningen är att cirka 1 procent av den totala arbetskraften har ett skadligt narkotikabruk.

– Det finns massor av saker du kan bli beroende av: shopping, träning, sociala medier, sex med mera, men det är mer ovanligt.

Förändrat beteende kan avslöja

Tecken på att en person är på väg mot ett skadligt bruk av något slag kan vara att personen missköter tider, tänjer på flex, försvinner från arbetsplatsen, inte levererar i tid. Det kan också handla om humörsvängningar, irritation, trötthet eller ökad sjukfrånvaro, eller att personen hamnar i konflikt, tar ledigt med kort varsel eller upplever ökad stress trots att arbetsuppgifterna är oförändrade.

– Framför allt ska du som chef hålla koll på ett förändrat beteende. Det kan vara så att personen ofta har udda förklaringar till saker och ting, det kan man vara misstänksam mot även om det ofta är sympatiska berättelser, säger Ingela Eriksson.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Olika typer av spelmissbruk

När det gäller spel finns det två typer av beroende: dataspelsberoende och hasardspel – spel om pengar.

– Här finns en del uppenbara tecken, man lånar pengar av kollegor eller tar ut förskott på lönen, men då har det redan gått långt.

Vanligast är att bli beroende av spel om pengar, men även dataspelande kan få svåra negativa konsekvenser.

– Om man kommer till jobbet och inte har sovit för att man har spelat hela natten kan det få liknande följder som för den som är påverkad. Studier visar att trötthet bakom ratten är näst intill lika illa som alkoholpåverkan, det är väl samma inom industrin när man ska sköta en stor maskin, trötthet kan vara en stor risk, säger Ingela Eriksson.

Att vänta är inget alternativ

Så fort chefen blir uppmärksam på någon av nämnda signaler är det dags att boka in ett orossamtal eller ett omsorgssamtal med medarbetaren. Det sista du ska göra är att ”avvakta lite”, enligt Ingela Eriksson.

– Man behöver inte komma med några bevis eller skvaller från andra medarbetare, man pratar bara om sin magkänsla och sin oro för personen. Då är processen påbörjad och det blir mycket lättare nästa gång något händer. Och många öppnar upp sig när chefen frågar hur det är – även om det också är vanligt att man slår ifrån sig vid första samtalet.

Det säger lagen

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar att säkerställa arbetsplatsen – det måste vara sunt och säkert för medarbetarna.

– Det innebär att chefen ska se till att arbetsplatsen fungerar som det är tänkt på ett sunt och säkert sätt. Finns det orosmoment har chefen ansvaret att lösa det. Finns det en misstanke om ett skadligt bruk ska man se till att det kommer in resurser, att personen får hjälp eller att gruppen får hjälp.

5 saker du som chef bör göra

  1. Ju tidigare du agerar, desto bättre.
  2. Boka ett möte. Förbered dig och avsätt ordentligt med tid
  3. Utgå från de förändringar du ser på arbetsplatsen, till exempel oplanerad frånvaro, ökad korttidsfrånvaro och försämrad arbetsprestation.
  4. Koppla in HR och företagshälsovård.
  5. Boka in uppföljningssamtal för att stämma av.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender