Skip to main content

Så gör andra i branschen – 5 tips inför höstens personalförsörjning

I ett osäkert omvärldsläge, med en pandemi som fortfarande pågår, är det en stor utmaning att planera för sitt personalbehov. Robert Jönsson, regionchef på Lernia, berättar hur olika kundföretag resonerar – hur de hittar rätt antal, rätt personer och skapar stor flexibilitet.

Vi lever i en tid och på en marknad som är mer snabbrörlig än någonsin. Det var ett faktum redan före corona och pandemin har knappast gjort situationen lugnare. För arbetsgivare ställer det höga krav på att kunna möta verkligheten med stor flexibilitet. 

Robert Jönsson, som är regionchef på Lernia, träffar dagligen kunder som brottas med dessa frågor. Här är hans bästa tips på hur du planerar ditt personalbehov på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Robert Jönsson, regionchef på Lernia, berättar hur olika kundföretag resonerar i ett osäkert omvärldsläge.

1. Hitta rätt antal

Idag utgår många företag från det antal medarbetare som krävs vid de allra högsta arbetstopparna, och för att täcka sjukfrånvaron. Under stora delar av året behövs det betydligt mindre personal än så.

– Det skapar ett överskott av anställda och onödiga kostnader. Flera av våra kunder, till exempel företag i logistikbranschen, anställer i stället det minsta antalet som krävs, och hyr in resten av personalen vid toppar och i sjukdomstider. På så sätt kan de sänka sina kostnader rejält och lösa kapaciteten effektivt, säger Robert Jönsson.

2. Avlasta HR-avdelningen

En tydlig trend är att många företag drar ner på sin HR-personal. Det ökar arbetsbelastningen för dem som är kvar. Ett exempel är rekrytering av sommarjobbare – personal som bara är på plats i några veckor, men som kräver en stor arbetsinsats av HR före, under och efter anställningen.

– HR har ofta en backlogg efter det arbetet. Med corona har deras arbetsbelastning ökat ytterligare. Den tid som de ägnar åt detta skulle de kunna lägga på sin fasta personal om de i stället hade hyrt in sommarjobbarna, säger Robert Jönsson.

Två kvinnor samtalar vid ett bord.
Glöm inte att avlasta HR-avdelningen under kämpigare tider.

3. Våga vara flexibel

Pandemin ställde allt på sin spets, men redan före corona var snabba kast på marknaden ett faktum. Det gör det allt svårare att ställa prognoser och veta hur många medarbetare som behövs framöver.

– Denna osäkerhet kräver ökad flexibilitet av företagen. Ett smart sätt som flera av Lernias kunder anammar är att låta 10–20 procent av medarbetarna vara inhyrd personal. De som inte väljer den flexibiliteten kan snabbt stå inför varsel och uppsägningar, eller ur en annan synvinkel, stå utan personal vid en snabb uppgång, säger Robert Jönsson.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

4. Sök efter intresse snarare än detaljkunskap

När kraven på företagets produktivitet och effektivitet ökar ställs det allt högre krav på personalen. Därför är det så viktigt att göra rätt urval redan från början.

Se till att medarbetarna på det bemanningsföretag du väljer är nöjda.
Med ett stort intresse för yrket kommer man långt.

– En tydlig trend är att företag söker efter personer med stort intresse för arbetsuppgiften snarare än exakt detaljkunskap. Den kan du alltid få på plats, säger Robert Jönsson. Här är Lernias rekryteringsutbildningar till stor hjälp.

– Vi tar fram rätt kandidat, som är nyfiken och intresserad av yrket, och utbildar dem tillsammans med arbetsgivaren så att de får rätt kunskap.

5. Lär dig av corona

Mycket har förändrats under pandemin. Nya arbetssätt, hemarbete och digitala möten till exempel. Eftersom flera förändringar trots allt har varit positiva funderar många företag på om de verkligen vill gå tillbaka till det som var förut.

–  Utvecklingen har gått blixtsnabbt och vi har tvingats in i det nya. Men corona har även lärt oss mycket. Till exempel har de företag som använt sig av bemanningsföretag haft det lättare när det blivit permitteringar och varsel. Det är en viktig lärdom eftersom den typen av osäkerhet finns hela tiden, även i tider då vi inte lever med en pandemi, säger Robert Jönsson.

5 snabba tips inför höstens personalförsörjning

  1. Anställ rätt antal personer. Det är ofta bättre att börja med mindre och öka i form av bemanning.
  2. Avlasta HR-avdelningen. Konsekvensen blir annars att de hamnar efter med alltför mycket annat viktigt.
  3. Var flexibel. Våga testa att ta in konsulter för att stå redo inför eventuella varsel och uppsägningar.
  4. Intresse före detaljkunskap. Ett stort intresse för arbetsuppgifter väger i det långa loppet längre än detaljkunskap som man ofta kan få på plats.
  5. Lär er av corona. Vad för personalvolym är optimal för er arbetsplats vid oförutsägbara händelser?

Vill du få hjälp att optimera er personalförsörjning?

Eller har du andra funderingar kring din kompetensförsörjning under hösten och framåt? Prata med oss på Lernia, vi har lång erfarenhet av att kostnadseffektivt lösa personalfrågor!

Läs mer om våra nyheter och trender