Skip to main content

Fråga experten: Hur möter jag kompetensgapet vid kommande pensionsavgångar inom industrin?

Stora pensionsavgångar väntar inom flera branscher i Sverige. Det finns många sätt att möta behovet av kompetens när seniora medarbetare slutar. Vår bemanningsexpert, Anette Hedberg ger sina bästa tips kring detta. – Ha ett öppet sinne och tänk på att det finns flera olika vägar, säger hon.

Anette Hedberg, bemanningsexpert på Lernia svarar:

De stora pensionsavgångarna har egentligen redan startat och företagen väljer att möta det på olika sätt. Det viktigaste är att du har bra koll på dina olika kompetenser och framtida kompetensbehov. Vilka sitter på nyckelposter och vilka kommer att försvinna? Är du medveten om dina framtida behov kan du planera och stärka upp inför det som kommer.

Kartlägg kompetensen

Ett bra sätt att ta reda på vad för kunskap som saknas och vad som kommer att behövas är att göra en kompetenskartläggning, en validering av medarbetarnas kompetens. Då är det också lättare att fatta rätt beslut inför framtiden. I en sådan kartläggning validerar ni den industriella baskompetensen; tittar på kunskap och behov kopplat till vidareutbildning för att kunna växa på bästa sätt. Du upptäcker luckor som finns, utbildningsinsatser kan sättas in och medarbetarna får chans att växa och kompetensutveckla sig. Detta kan det vara bra att ta hjälp av en extern part med. Läs mer om validering här.

Starta traineeprogram

När du gjort din kompetensinventering kan det vara smart att skapa traineeprogram för de tyngre tjänster som kommer att behöva fyllas. Det här är en kunskapsöverföring som inte sker på en vecka, se till att personen som ska ta över får gå bredvid under en längre tid. Utmaningen är att arbetsmarknaden har blivit alltmer snabbrörlig och risken finns att den trainee du lagt mycket tid på hittar något annat och försvinner, men så ser det ut idag.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Nyttja senior kompetens

Jag anser att det är en väldig åldersdiskriminering i vårt samhälle idag. Personer runt 40-50 år räknas ut. Men det här är en stark grupp som ofta har en mycket god grundkompetens. De har minst 10 till 15 år kvar att arbeta, är ofta mycket lojala och har inte behovet att jaga vidare i karriären. Det här är ett ypperligt tillfälle att ta in något äldre personer, lära upp, för att sen låta dem ta över när nyckelkompetens går i pension.

Ta emot nyutexaminerade

Dessutom vill jag slå ett slag för att släppa in de yngre, nyutexaminerade från yrkesutbildningarna. Många företag och organisationer känner att de inte har tid för att lära upp, det är redan ett pressat schema och det kostar i tid och energi. Men om alla vill ha någon med flera års erfarenhet får de nya aldrig chans att lära sig. Vi har ett samhällsansvar och måste ta in både från yrkesutbildningarna på gymnasienivå och nyutexaminerade operatörer. Någonstans måste det fyllas på, annars står vi snart utan den kompetensen.

Så kan du möta kompetensgapet

  1. Kartlägg kompetensen inom företaget.
  2. Validera dina medarbetares kunskaper.
  3. Skapa traineeprogram för nyckeltjänster.
  4. Utnyttja senior kompetens.
  5. Ta emot nyexaminerade.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.