Skip to main content

Så väljer du rätt bemanningsföretag

Att välja bemanningsföretag är inte det enklaste. Vissa är större, andra mindre, några specialiserade, andra mer generella. En del verkar bara lokalt, andra finns över hela landet. Här är några bra regler att följa för att öka chanserna att träffa rätt.

Att välja bemanningsföretag är inte det enklaste. Vissa är större, andra mindre, några specialiserade, andra mer generella. En del verkar bara lokalt, andra finns över hela landet. Här är några bra regler att följa för att öka chanserna att träffa rätt.

Att välja rätt bemanningsföretag kräver en hel del av sin beställare. Därför lönar det sig alltid att lägga tid på research innan avtalet skrivs på. Till att börja med finns det några grundläggande ”hygienkrav” som alltid ska vara på plats innan det är aktuellt att inleda ett samarbete. 

Att välja bemanningsföretag är inte alltid det lättaste.

Bland annat ska bemanningsföretaget vara auktoriserat, alltid utgå från personalens kompetens och ha god kunskap om just din bransch. Det är förstås även viktigt att företaget har gjort liknande tillsättningar tidigare.

Det är viktigt att anställa ifrån rätt bemanningsföretag för att få en hälsosam och välfungerande arbetsplats.

Hur stort är bemanningsföretaget?

Några andra viktiga kriterier att kolla upp är bemanningsföretagets storlek, hur många anställda de har och vilka andra kunder de arbetar med. Är de främst lokala eller har de även ett nationellt nätverk? Det kan vara intressant att veta om du i framtiden vill anlita dem för bemanning eller rekrytering även i andra delar av landet. Tänk därför gärna längre än bara det akuta behovet när du väljer bemanningsföretag. För genom att samarbeta på bredare front och mer långsiktigt är möjligheten större att både få ett bättre avtal och ett större utbyte av samarbetet.

Det lönar sig att lägga tid på research inför att ta in ett bemanningsföretag.

Har du utmaningar att hitta personal?

Se våra bemanningstjänster

Är det ett bemanningsföretag med bra referenser?

När alla dessa grundläggande krav är avbockade kan du börja gå djupare i researchen och ta en titt på hur bemanningsföretaget står sig i undersökningar som mäter kundnöjdhet. Fråga kontaktpersonen om vilka mätningar bemanningsföretaget gör och om du får ta del av dem. Be även om referenser från andra uppdragsgivare de har och se till att verkligen ringa upp dem och fråga vad de tycker. Ett annat bra sätt att få hjälp i valet är att läsa recensioner på nätet, där andra kunder har bedömt bemanningsföretaget.

Läs mer om fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag här

Vad kostar bemanning och rekrytering?

Gör din egen beräkning

Mår medarbetarna bra?

Lika viktigt som att kolla upp vad kunderna anser om bemanningsföretaget är det att ta reda på vad deras medarbetare tycker om att arbeta hos dem. Villkoren för den egna personalen säger mycket om bemanningsföretaget. 

Hur behandlas medarbetarna och hur mår de? Be att få ta del av personalenkäter och kolla upp vad arbetsgivaren har för riktlinjer och arbetsprocesser. Glöm heller inte att stämma av vilka rättigheter medarbetarna på bemanningsföretaget har. 

Här kan du läsa mer om hur chefens beteende avgör hur medarbetarna mår

Får de alla de förutsättningar de ska, till exempel regelbundna besök av sin arbetsgivare? Har de rätt sorts anställningsform och har de alla de rättigheter som de ska? För ju bättre konsulterna mår desto bättre jobb gör de när de är på plats hos dig.

Se till att medarbetarna på det bemanningsföretag du väljer är nöjda.

Frågor du bör ställa innan du väljer bemanningsföretag

  1. Är bemanningsföretaget auktoriserat?
  2. Har personalen rätt kompetens?
  3. Kan bemanningsföretaget din bransch?
  4. Hur stora är de?
  5. Verkar de lokalt eller nationellt?
  6. Vad säger andra kunder? Ta referenser, läs enkäter och recensioner.
  7. Hur mår medarbetarna och vilka rättigheter har de?

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender