<
Närbild på händer som knappar på en miniräknare

Vad kostar bemanning och rekrytering?

Vad kostar inhyrd personal, bemanning och rekrytering? Är du ute efter en indikation på pris och kostnad för kommande personalbehov? Med vår priskalkylator får du snabbt fram ett uppskattat prisintervall för våra vanligaste yrkesroller.


Gör en kostnadsuppskattning

Här tar du enkelt fram en prisuppskattning för våra tjänster inom bemanning och rekrytering. Vill du veta mer om våra erbjudanden eller få ett skräddarsytt förslag utifrån dina behov? Klicka på "Jag vill bli kontaktad" så hör vi av oss inom kort.

På jakt efter tjänstemän?

Vi kan rekrytering och bemanning av tjänstemän.

Vi vet vad svenska företag behöver

Rekrytering och bemanning: En kostnadseffektiv lösning

Rekryteringsprocesser är tidskrävande och kan bli kostsamma - felrekryteringar är inte ovanliga, särskilt om man saknar resurser och kompetens för att hitta rätt personer. Lernia erbjuder trygga, flexibla och kostnadseffektiva resurslösningar med både kund och konsult i fokus. 

Ökad kapacitet med bemanning och rekrytering

Vi säkerställer en effektiv kapacitetslösning där vi ansvarar för att söka och hitta kandidater och ser till att de nyanställda får en bra introduktion med hjälp av vår strukturerade onboardingprocess. Det här kan vara både svårt och dyrt att göra själv, särskilt om det gäller nischade kompetenser eller stora volymer.

Lernia erbjuder flexibla lösningar

När du anlitar Lernia får du en flexibel lösning som innebär att du snabbt kan få in fler medarbetare när det behövs. Men du kan också snabbt minska personalstyrkan när ni inte behöver vara lika många på plats.

Rätt konsulter, rätt ledarskap, ordning och reda

Så ökar vi produktiviteten hos våra kunder

Vi vet att våra kunder agerar på en konkurrensutsatt marknad och ställer höga krav på bemanningsleveransen. Med våra lösningar kring flexibilitet och kapacitet bidrar vi till ökad produktivitet hos våra kunder och därmed minskade kostnader. Det gör vi genom att utgå från tre fokusområden; rätt konsulter, rätt ledarskap och ordning och reda. Läs mer om hur vi skapar produktivitet åt våra kunder.

Tva Kvinnor Pratar

Vad kostar bemanning? 

Vad kostar inhyrd personal? Det är en central fråga att ställa sig innan man tar in ny personal. Det enkla svaret är att kostnaden för bemanning eller rekrytering varierar beroende på tjänst, omfattning och profil. För att få en tillförlitlig indikation på vad priset kan bli, är det bäst att be om en offert eller använda vår priskalkylator ovan. Vid bemanning betalar du i regel en timkostnad för den personal som är på plats och arbetar. Som arbetsgivare slipper du avgifter och administrationsarbete som annars tillkommer när ni väljer att anställa.  

Vad kostar en rekrytering? 

För arbetsgivare med längre personalbehov kan rekrytering vara på agendan. Den naturliga frågan många ställer sig är naturligtvis vad en rekrytering kan kosta. Svaret här är att även rekryteringskostnader varierar. Det kan bland annat bero på vilken typ av profil ni är ute efter, hur kompetensbehovet och marknaden ser ut samt hur mycket tid och resurser ni planerar att lägga på processen. Det är alltid bra att ha en budget för onboarding, upplärning och eventuell kompetensutveckling redan från början. Det är också viktigt att undvika de kostnader som uppstår vid en felrekrytering - det gör ni enklast genom att anlita ett rekryteringsföretag.  

Vad är skillnaden på bemanning och rekrytering? 

Bemanning innebär att företag tillfälligt hyr in medarbetare under en period då behovet av personal är högre. Det kan vara exempelvis under semesterperioder, expansionsfaser, plötslig frånvaro eller liknande. Bemanning är en flexibel lösning som möjliggör för företag att skala upp och skala ner personalstyrkan efter behov. Rekrytering handlar om att hitta rätt kompetens och matcha medarbetare med både arbetsuppdrag och arbetsplats. Rekrytering är en passande lösning när företag är i behov av att tillsätta en eller flera specifika tjänster på lång sikt.  

Varför anlita ett rekryteringsföretag?  

En rekryteringsprocess är tidskrävande och på dagens arbetsmarknad är det svårt att attrahera kandidater. Genom att anlita ett rekryteringsföretag får ni tillgång till ett brett nätverk av kandidater och kan på så vis nå ut till fler och bättre kandidater. Ni får även specialisthjälp från erfarna rekryterare att genomföra intervjuer samt att utvärdera och bedöma urvalet.  

Varför anlita ett bemanningsföretag? 

Fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag är att du snabbt kan lösa akut personalbrist och det är enkelt att anpassa personalbehovet efter arbetstoppar och förändringar. Att anlita ett bemanningsföretag kan därför vara en kostnadseffektiv lösning, jämfört med att rekrytera själv då du bara betalar för den tid den inhyrda personalen arbetar. På så sätt får ni ett flexibelt alternativ, anpassat efter era personalbehov och ni undviker dessutom kostsamma felrekryteringar.