Utbildning


Lernia är din väg till rätt kompetens. Oavsett var du är i livet har vi en utbildning som passar dig och vi arbetar tätt ihop med näringslivet för att utbilda inom de områden där kompetent personal efterfrågas.

Utbildningsområden

Våra utbildningsområden är anpassade efter arbetsmarknadens behov. Därför kan du vara trygg med att din kompetens är efterfrågad när du har gått en utbildning hos oss.