Yrkeshögskoleutbildning

Internationell vindkraftstekniker, Piteå


Vill du arbeta med Sveriges omställning till förnybar elproduktion? Som vindkraftstekniker är du klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt. Det är ett fritt yrke där du sköter planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker.

Om utbildningen

Lär dig mer om vad en vindkraftstekniker gör.

Utbildningen består av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. Under utbildningen 4 terminer gör du 2 LIA-perioder (praktik). Utbildningen är framtagen av företag i branschen utifrån den kompetens som krävs för att gå direkt ut i arbete. Vi kan ge dig möjligheten att lära dig den senaste tekniken och följa den snabba utvecklingen i branschen genom:

 • Det goda samarbetet mellan utbildningens ledningsgrupp, företagen i branschen och oss på Lernia
 • Vårt aktiva nätverkande i branschen

Krav

Arbetsmiljöverket ställer hälsokrav för höjdarbete och du behöver ha genomfört en godkänd hälsokontroll enligt AFS 2019:3 Tjänstbarhetsintyg för Klättring med stor nivåskillnad. Om du inte uppfyller hälsokraven kommer du inte att kunna starta och genomföra utbildningen.
Mer information om hälsoundersökningen får du vid ansökan.

Utbildningens upplägg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Internationell vindkraftstekniker. Utbildningen bedrivs på svenska, dock kan viss kurslitteratur, artiklar och forskning på engelska förekomma.

 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Enercon Energy Converter AB,  Enercon Energy Converter AB,  GE Renewable Energy, Marinkraft AB och NORDEX SVERIGE AB.

Framtidsutsikter

Branschen signalerar ett mycket tydligt behov av vindkraftstekniker, både på kort och lång sikt. Efter utbildningen Internationell vindkraftstekniker kan du operera över större geografiska områden och arbeta för olika typer av serviceföretag och turbintillverkare. Utbildade vindkraftstekniker är helt avgörande för att möta uppställda mål för Sveriges energiomställning.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

För vem

För att söka utbildningen krävs följande:

 1. Behörighet till Yrkeshögskolan
 2. Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Teoretiska kurser som finns på fler program

 • Matematik 2, 100p

OCH

Andra villkor eller andra kunskaper krävs

Godkänd hälsokontroll enligt AFS 2005:6 §43.

Saknar du behörighet?

Saknar du den särskilda behörigheten finns möjlighet att söka behörighetsgivande förutbildning och bli behörig samt få en garanterad plats på utbildningen.

Eventuellt urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kommer du bli kallad till ett urvalsprov. Poängen på provet avgör vem som kommer in. Provet består av frågor kopplade till de förkunskaper som ingår i behörighetskraven. 

Läs mer om meritpoäng

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper inom uppbyggnad, konstruktion och arbetssätt hos vindkraftsanläggningar. Du har förståelse för övriga energiproducerande anläggningar. Du har kunskap om

 • Service- och underhållsarbete i vindkraftsanläggningar
 • Monterings justerings- och underhållsarbeten i miljöneutrala energianläggningar
 • Åtgärdande och förebyggande vanligt förekommande fel i vindkraftverk
 • Fel, brister och åtgärder i mekaniska, hydrauliska och elektriska system på ett hållbart, säkert och miljömässigt sätt
 • Arbetsmiljö och service på miljöneutrala energisystem

Du har specialiserad kunskap om tolkning av scheman och ritningar för mekaniska, hydrauliska och elektriska system i produktions- och distributionsanläggningar samt om maskinsystem.

Du har fått insikt om tidsdebitering, konflikthantering, kundbemötande och praktisk och teoretisk metodutveckling på området.

 

Yrkesroller

 • Servicetekniker i anläggningar med energiproduktion 
 • Energidistribution. Service och underhållstekniker för förnybara energisystem
 • Servicetekniker-drift 
 • Underhållsmekaniker inom energiproduktion
 • Vindkraftstekniker

Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/4-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Kursfakta

Plats

Piteå

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400

Kurser

Poäng

Kurser

Poäng

 • Arbetsmiljö inklusive GWO 20
 • Drift och underhållsteknik 20
 • Examensarbete 20
 • Introduktion till vindkraft 20
 • IT-system för diagnostik, övervakning och rapportering 25
 • Kund- och servicerelationer 10
 • LIA 1 Service, drift och underhåll 50
 • LIA 2 - Specialiserad kompetens inom service, drift och underhåll 50
 • Maskinteknik och komponentlära 30
 • Styrning och driftövervakning under energiproduktion 30
 • Teknisk engelska 15
 • Tillämpad matematik för vindkraftstekniker 10
 • Transformatorstationer och ställverk i vindkraftsnätet 15
 • Vibrationsteknik 10
 • Vindkraftens ellära 50
 • Vindkraftssystem, mekaniska och hydrauliska 25

Nästa kursstart

Nästa kursstart är 2021-08-30

Senare kursstarter

Ansökningsperiod

2020-02-15 till 2020-10-01

Ansökan


Ansök direkt

Besked om antagning ges vecka 49 när utbildningen startar i januari månad. Vecka 26 ges besked om utbildningar med start i augusti.

Besked om antagning till korta kurser ges ca 4 veckor innan start. 

Du får e-post från YH-antagningen när du får en plats. Det kan ske även efter utbildningens start.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan

För- och efternamn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Studieort du vill läsa på eller distans
Meddelande

Dela gärna