Skip to main content

Industriteknisk Bas


Arbetar du inom industrin och behöver förbättra din kunskap om arbetsmiljö och hälsa eller underhåll och service? Vill du får förståelse för hur produktionsflöden och ekonomi hänger ihop? Behöver du öka dina kompetenser för att göra en validering inom Industriteknik bas? Vi kan nu erbjuda flera kurser inom Industriteknik bas.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


call-center-woman

Ring oss gärna på 0771-650 650 eller kontakta oss nedan