<
Processtekniker Industri

Industriteknisk Bas

Arbetar du inom industrin och behöver förbättra din kunskap om arbetsmiljö och hälsa eller underhåll och service? Vill du få förståelse för hur produktionsflöden och ekonomi hänger ihop? Behöver du öka dina kompetenser för att göra en validering inom Industriteknik Bas? Vi kan nu erbjuda flera kurser inom Industriteknik Bas.


Utöver utbildningar genomför vi valideringar. Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av dessa kunskaper. Valideringen bedömer dina kunskaper och färdigheter inom ett antal relevanta områden.

Utbildning inom Industriteknisk Bas