Företagsutbildning

Validering Industriteknik Bas


Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av dessa kunskaper. Valideringen bedömer dina kunskaper och färdigheter inom ett antal relevanta områden.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Företagsutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Hur går validering till?

Själva valideringen tar en halv dag att genomföra och det går bra att genomföra den för en eller flera medarbetare samtidigt. För dig som enskild individ är det enklast att du anmäler dig via vår kurskatalog till en av de fasta valideringsdagarna. För grupper kan man komma överens om andra datum. Testledaren ger information i förväg om hur valideringen går till och finns till hands under valideringstillfället.

Vem riktar sig valideringen till?

Valideringen bedömer dina kunskaper och färdigheter inom ett antal relevanta områden. Om du har utvecklat kunskaperna genom en utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra det du kan just nu, för att i ett nästa steg ta vara på den kompetens som finns eller gå vidare med en riktad kompetensutveckling.

Vad leder valideringen till?

Efter valideringstillfället går testledaren igenom resultatet med varje individ som validerats. I förekommande fall får också arbetsgivaren en genomgång och man kan få hjälp att planera eventuella kompetensutvecklande insatser. Om du inte uppnår godkänt i samtliga områden kan man efter kompetensutveckling genomföra en ny validering. När du visar att du når de krav som ställs i varje kompetensområde får du ett intyg på Industriteknik Bas. 

Kompetensområden

Industriteknik Bas består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin, dessa är:

  • Hälsa, miljö & säkerhet
  • IT & automation
  • Kvalitet
  • Matematik
  • Produktionsteknik / -ekonomi
  • Mätteknik
  • Ritningsläsning
  • Språk (svenska)
  • Språk (engelska)
  • Underhåll