<
Svetsare
Företagsutbildning

Lödarprövning/Hårdlödning SS-EN 13585:2012, 1 prov inkl 1 lödset

Utförande av särskilt lödprov enligt ISO 13585:2012 avser manuell flamlödning (lödmetod 912). För tryckbärande bransch och kylbranschen finns ett formellt krav på lödarprövning.


Om utbildningen

För vem?

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete behöver certifikat enligt ISO 13585:2012. Vid provet krävs viss kunskap om lödningsprocessen, material och säkerhetskrav.

Hur går utbildningen till?

Val av lödprov görs av företaget utifrån de krav de har. Antingen kan ett lödprov koppar mot koppar göras. Alternativt ett prov koppar mot stål. Möjlighet finns också att utföra båda proven.

Provet ska avläggas under övervakning av svetskontrollant och efter en lödningsprocedur, BPS alternativ pBPS, som ska motsvara kraven i SS-EN 13134. Lödprovet utförs under normala produktionsbetingelser.

Om behov finns kan vi även erbjuda träningsdagar innan provläggningen.

Här finns utbildningen