<
Svetsare
Företagsutbildning

Kompetenskartläggning - svets

Kompetenskartläggning är en dagskurs där ansvarig utbildare kartlägger individens svetskompetens, förmåga genom tidigare erfarenhet och rådgör personen samt planerar behövligt stöd/insats mot önskad svetsnivå.


Om utbildningen

Dagskurs där ni kartlägger och planerar

Kompetenskartläggning svets är en dagskurs.  Ansvarig utbildare kommer tillsammans med deltagaren:
  • kartlägga svetskompetens
  • kartlägga förmåga genom tidigare erfarenhet
  • rådgöra
  • planera behövligt stöd/insats mot önskad svetsnivå

Här finns utbildningen